Користувацький вхід

Фізика + Астрономія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Урок астрономії з теми: "Основні характеристики планет земної групи та планет-гігантів."

0

Тема. Основні характеристики планет земної групи та планет-гігантів.
Мета : узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості планет Сонячної системи, їхні фізичні характеристики, установити причинно-наслідкові зв’язки явищ у Сонячній системі; сформувати поняття про планети як класи космічних тіл.Принцип дії теплових двигунів. Деякі види теплових двигунів.

0

Розробка уроку фізики з використанням скрайбінгу (особливий вид презентації), інтерактивних вправ та цікавих дослідів, що робить урок насиченим та легким для сприйняття.Збірник фізичних задач "Задачі- оцінки"

0

Розв’язування задач-оцінок дає можливість перевірити свої знання та уміння, застосовувати їх до практичних проблем.
Кожна задача-оцінка з фізики створює проблемну ситуацію. Крім проблемного характеру задач-оцінок, в них є ще одна особливість: в більшості з них не задані числові значення фізичних параметрів, що описують фізичну ситуацію. Право вибрати ці параметри надається самому учню. А це визначає інтелект майбутнього інженера, дослідника-фізика та й взагалі розумної людини.Взаємодія тіл. Сила.

0

Конспекти уроків з розв'язками задач для 7 класу. Відповідає чинній програмі з фізики.Закони заломлення світла. Лінзи. Око (розробка уроку)

0

Тема уроку : Закони заломлення світла. Лінзи. Око.

Мета уроку: поглибити та доповнити знання учнів про закони заломлення світла; пояснити фізичний зміст показника заломлення; з’ясування сутності методів наукового пізнання; розвиток логічного мислення і пам’яті.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: інтерактивна дошка, демонстраційні лінзи, модель ока.Використання ІКТ на уроках фізики

0

Серед безлiчi спoсoбiв пiдвищення ефективнoстi урoку, викoристання iнфoрмацiйних технoлoгiй на сьoгoднi займає oдне з прoвiдних мiсць. Безумoвнo, майбутнє - за iнфoрмацiйними технoлoгiями. З їх дoпoмoгoю вже сьoгoднi мoжна вирiшувати безлiч дидактичних, oрганiзацiйних i метoдичних прoблем.Урок-дослідження в 7 класі з теми "Атмосферний тиск"

0

Мета: формування поняття про атмосферний тиск, причини виникнення атмосферного тиску, залежність атмосферного тиску від висоти; розвивати дослідницькі навички; логічне мислення; творчі здібності; уяву; формувати вміння оформлювати розв’язки задач; вміння самостійно орієнтуватися в нестандартних ситуаціях та працювати в групах; висловлювати та аргументувати свою дімки; виховувати спостережливість; працелюбність; формувати науковий світогляд та інтерес до вивчення фізики; інтересдо експериментування та дослідження.Цикл уроків у 7 класі "Тиск газів, рідин та твердих тіл"

0

Мета уроків: ознайомлення з поняттям тиску газів, рідин та твердих тіл, одиницями вимірювання тиску, законом Паскаля; розвивати образне, логічне, фізичне мислення; творчі здібності; пам'ять, увагу, уяву; виховувати спостережливість, зосередженість; дисциплінованість; культуру оформлення розрахунків; самостійність, самоконтроль; працелюбність; формувати науковий світогляд та інтерес до вивчення фізики.Фoрмування дoслiдницьких кoмпетенцiй на урoках фiзики

0

Дослідницька компетенція- це готовність індивідуально і самостійно мислити, але виявляється вона в суперечках, дискусіях, при обговореннях та публічних виступах, тому комунікативні навички учасників осмислення проблеми для формування дослідницької діяльності учнів відіграють вирішальну роль в успіху.Конспект уроку з фізики у 10 класі «Реактивний рух»

0

Інтегрований урок з фізики, біології і історії. На якому ознайомлюються учні із поняттям «реактивний рух», розглянуть будову і рух ракети; поглиблять знання про закон збереження імпульсу.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі