Користувацький вхід

Інформатика

Обмежити пошук фільтруванням:Практичні завдання до кожного уроку. MS Word

0

Практичні завдання до кожного уроку з теми "Робота з текстовою інформацією у програмі MS Word", на вивчення якої отведено 8 годин.
Практичні завдання пропонуються на етапі актуалізації опорних знань або первинної перевірки засвоєння знань, або первинному закріпленні знань, або на етапі контролю і самоперевірки знань з наступних тем . Нумеровані і марковані списки. Таблиці. Рисунки й написи в тексті. Формули та об'єкти в тексті. Шаблони документів. Стилі документів. Макроси.Алгоритми в нашому житті

0

ТЕМА. Алгоритми в нашому житті
Мета:
навчальна: формувати ключові та предметні компетентності: сформувати поняття виконавець алгоритму, вміння складати алгоритми, вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя учнів, застосовуючи алгоритмічний підхід;
розвивальна: розвивати алгоритмічне мислення, мовлення, увагу;
виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики, культуру поведінки в комп’ютерному класі.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.
Обладнання: підручники, зошити, мультимедійна презентація, мультимедійний проектор, комп’ютер.Інтегрований урок з інформатики та економіки на тему: «Функціонування електронної пошти як засіб вирішення проблем безробіття»

0

Тема: Функціонування електронної пошти як засіб вирішення проблем безробіття

Мета:
1) Навчальна:
- формувати в учнів уміння вирішувати проблеми за допомогою електронної пошти, вміння працювати з нею, створювати та відправляти електронні листи;
- узагальнити поняття: «безробіття», «зайняті», «безробітні»; види безробіття;Урок інформатики у 10 класі на тему"Текстовий процесор. Узагальнення вивченого"

0

Мета: виявити рівень набутих знань, умінь та навичок з теми, перевірити і оцінити уміння, навички їх практичного застосування, закріпити навички використання комп’ютерів під час розв’язання поставлених задач, показати застосування на практиці можливостей графічного редактора, використання проектної технології.Розгорнуті конспекти уроку MS Word

0


Розгорнуті конспекти уроків з теми "Робота з текстовою інформацією у програмі MS Word", на вивчення якої отведено 8 годин.
Конспекти уроку створені до наступних тем. Нумеровані і марковані списки. Таблиці. Рисунки й написи в тексті. Формули та об'єкти в тексті. Шаблони документів. Стилі документів. Макроси.Функції в мові С++

0

Розробка практичного заняття з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування".Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»

0

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» заснований у 1996 році з метою видання наукової, науково-популярної літератури, підручників, навчальної літератури для широких кіл читацької громадськості.

Окремі підручники й посібники унікальні за викладом предмета навчання, деякі не мають аналогів серед вітчизняних видань.9 клас. Практична робота №7. «Спільне використання ресурсів локальної мережі»

0

9 клас. Практична робота №7. «Спільне використання ресурсів локальної мережі»Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера

0

Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.
Актуалізувати знання учнів про алгоритми, властивості алгоритмів, форми подання алгоритмів. Подати новий навчальний матеріал про мови програмування, програмний код, середовище розробки програм, компілятор. Описати основні етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.Створення малюнків у графічних редакторах

0

Створення малюнків у графічних редакторах.
Комп'ютерна графіка - це створення й обробка зображень (малюнків, крес¬лень і т. д.) за допомогою комп'ютера. Вона охоплює всі види і форми представ¬лення зображень, доступних для сприйняття людиною або на екрані мо¬нітора, або у вигляді копії на зовнішньому носієві (папір, кіноплівка, тка¬нина і інше). Без комп'ютерної графіки неможливо уявити собі не тільки комп'ю¬терний, але і звичайний, цілком матеріальний світ.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі