Користувацький вхід

Корекційна освіта + Логопедія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Подорож у країну Весни (план-конспект логопедичного заняття для дітей із ЗНМ III рівня)

0

Дане заняття стане у пригоді вчителям-логопедам та вчителям розвитку мовлення у спеціальних школах та інклюзивних класах при вивченні та постановці шиплячих звуківИнтересные слова – паронимы. Экспериментирование со словом

0

Правила употребления слов и словосочетаний в точном соответствии с их значениями называются лексическими нормами русского литературного языка.
Нарушение лексических норм ведет к двусмысленности высказываний и серьезным речевым ошибкам.
Соблюдение лексических норм русского языка предполагает умение говорящего выбрать нужное слово из ряда близких или даже тождественных по содержанию, т. е. слов-синонимов, а также умение различать слова-паронимы.Речевое развитие детей раннего дошкольного возраста

0

Содержание:
• Что речь дает ребенку
• Какая бывает речь
• Характеристика речевого развития
• Признаки нормального речевого развития у детей в 1-3 года
• Стадии речевого развития
• Когда развивается речь ребенка
• Особенности
• Как развивать речь — приемы
• Важность мелкой моторикиКонсультація «Логоневроз»

0

Содержание
• Почему возникает логоневроз у детей?
• Как проявляется недуг?
• Чем можно помочь?
Логоневрозом называется заболевание, которое чаще всего встречается в детском возрасте и проявляется в виде нарушения речи (заикании).
Причины логоневроза у детей до конца не изучены, но специалисты заметили, что эта патология развивается после сильного стресса. Она не связана с органическими отклонениями или нарушениями в структуре речевого аппарата.
Логоневроз чаще всего проявляется в виде заикания. Возраст детей, у которых начинается данная проблема, приходится на 3−5 лет.Конспект індивідуального логопедичного заняття «Автоматизація звука [ш] в словах»

0

Тема: «Автоматизация звука «ш» в словах»
Цель:
• Автоматизация звука «ш» в словах.
• Развивать артикуляционную моторику, диафрагмальное дыхание.
• Развивать фонемовосприятие, синтез.
• Учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных.
• Учить согласовывать числительные с существительными.
• Развивать эмоционально-волевую сферу, общую моторику.
• Развивать внимание, зрительную и слуховую память, самоконтроль за
собственной речью.
• Воспитывать желание говорить правильно, сравнивая свою речь с речью логопеда.Конспект индивидуального логопедического занятия «Автоматизация звука [р] в словах, словосочетаниях, предложениях»

0

Тема: Автоматизация звука [р] в словах, словосочетаниях и предложениях.
Цель:
• Упражнять в правильном произнесении звука [р] в словах, словосочетаниях и предложениях.
• Упражнять в определении наличия и места звука [р] в словах.
• Упражнять в согласовании существительных с числительными.
• Продолжать учить подбирать слова-антонимы, слово-предмет к подходящему слову-действию.
• Учить отвечать на поставленные вопросы, формировать диалогическую сторону речи.Планування навчально-корекційної роботи для дітей, які мають Загальний недорозвиток мовлення І та ІІ рівня.

1

Розроблене планування навчально-корекційної роботи для дітей молодшої групи корисне для молодих фахівців, корекційних педагогів, вчителів-логопедів, дефектологів, вихователів молодших груп спеціальних навчальних закладів та батьків, діти яких мають діагноз ЗНМІ та ЗНМІІ рівня. Матеріал оформлений відповідно до лексичних тем та навчальних завдань, які вирішує вчитель-логопед на спеціально організованих заняттях. Окремо виділений розділ - використання арт-терапевтичних технологій у корекційній роботі.Конспект заняття з дітьми старшого дошільного віку на тему “Складання розповіді за сюжетними картинками “Зимові турботи»

0

Мета: вчити дітей складати розповіді за сюжетними картинами, об’єднаними однією тематикою, відмічаючи першорядні (основні) та допоміжні (другорядні) події; взаємозв’язок між зображеним; їх емоційний стан; правильно будувати різні типи речень. Заохочувати складати образні описи природи. Збагачувати словник словами, що означають зимові явища природи (хурделиця, заметіль, віхола). Розвивати творче мислення. Виховувати вміння відчувати красу природи взимку, культуру мовного спілкування, емоційну чутливість.Логопедичне заняття з використанням Су-Джок терапії "Казковий сон"

1

Застосування Су-Джок терапії при корекції мовленнєвих порушень у дітей.
Логопедичні заняття з дошкільниками у вигляді масажу обличчя при дизартричних розладах, масажу долонь для розвитку дрібної моторики, а також з метою загального зміцнення організму.
Су-Джок терапія є також одним з ефективних методів, що забезпечують розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфер дитини.Програма навчання читанню дітей старшого дошкільного віку

1

Пояснювальна записка

Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 року визначено мету дошкільної освіти, яка полягає у забезпеченні цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. Базові вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України та реалізовуються освітніми програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі