Користувацький вхід

Корекційна освіта + Логопедія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Технологія створення ситуації успіху в навчанні дітей з особливими потребами

0

У процесі навчання дітей з особливими потребами слід передбачати й реалізовувати не лише навчальну, а й корекційну мету, спрямовану на подолання порушень та розвиток особистості учня. Важливого значення набуває й урахування індивідуальних особливостей, самооцінки, ставлення до власного дефекту та компенсаторних можливостей учня. Самооцінка дитини, усвідомлення і ставлення до власного дефекту істотно впливають на успішність її навчання та на психічний розвиток.Ти, листочок мій, лети, якщо треба – підкажи.

0

Мета : закріпити та систематизувати знання дітей про характерні ознаки пізньої осені; уточнити й активізувати словник з лексичних тем: « Дерева і кущі», «Птахи», «Дикі тварини»;
 вправляти в умінні узгоджувати числівник з іменником у роді, числі та відмінку, використовуючи елементи математики;
 учити дітей складати та поширювати речення з використанням схем.
 використовувати елементи фоноритміки;
 розвивати фонематичні процеси, дрібну моторику пальців рук, логічне мислення, пам'ять та увагу;
 закріплювати чітку вимову поставлених звуків;Корекційне заняття "Агресивна поведінка у дітей старшого дошкільного віку

0

Корекційне заняття направлене на зняття агресивної поведінки у дітей старшого дошкільного віку, налагодження міжособистісних відносин, зняття мязового напруження,формування здатності до довіри та співчуття.Заняття стане у нагоді практичним психологам ДНз, вихователям.СЕМІНАР Взаємодія педагогів з батьками дітей з особливими потребами

1

У зв'язку з погіршенням екологічної обстановки, високим рівнем захворюваності батьків , з рядом невирішених соціально -економічних, психолого-педагогічних і медичних проблем збільшується число сімей, що виховують дітей з обмеженими можливостями здоров'я. З посиленням цієї тенденції найбільш актуальним стає питання про створення ефективної кваліфікаційної допомоги даній категорії сімей. Яке це- виховувати дитину з особливими потребами? Як допомогти батькам зрозуміти, полюбити й прийняти свою дитину?Звук [ц], [ц’] та буква Цц. Вживання м’якого знаку в іменниках чоловічого роду однини

1

Звук [ц], [ц’] та буква Цц. Вживання м’якого знаку в іменниках чоловічого роду однини
Конспект заняття для групи учнів
з порушенням читання та письма

Мета:
уточнити правильної вимови [ц][ц’];
розвивати фонематичний слух, сприймання;
вдосконалювати навички звуко-буквеного-складового аналізу та синтезу слів;
збагачувати лексичний склад мови;
вдосконалювати читання;
закріпити знання з програмного матеріалу;
виховувати любов до рідної мови, країни;
розвивати мислення, увагу, пам’ять, самоконтроль, самостійність праці.Конспект занятия по физкультуре с детьми ІІІ-ІV г.о. с особыми образовательными потребностями. Прогулка в зимний лес

0

Конспект занятия по физкультуре с детьми ІІІ-ІV г.о. с особыми образовательными потребностями (нарушение интеллектуального развития)

Тема: «Прогулка в зимний лес»
Цель: Укреплять здоровье детей.
Задачи:
1. Развивать общую двигательную моторику;
2. Учить детей сочетать двигательную деятельность и речь;
3. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамье и «Дорожке здоровья»;
4. Создавать положительный эмоциональный настрой;
5. Воспитывать в детях дружелюбие.
Оборудование и материалы:Перспективний план роботи вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу з педагогічними кадрами

0

Пропонується перспективний план вчиителя-логопеда з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу на навчальний рік. План роботи включає наступні форми роботи з педагогічними кадрами з питання розвитку мовлення дітей дошкільного віку: косультації, "круглі столи", гурткова робота, семінари, методичні рекомендації, папки-пересувки тощо.Перспективний план розвитку корекційно-відновлювальної роботи вчителя-логопеда

1

Пропонується перспективний план розвитку корекційно-відновлювальної роботи вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу на навчальний рік. План роботи включає наступні розділи: оформлення ділової документації, організаційна та навчально-корекційна робота, робота з батьками і громадськістю, співпраця з іншими фахівцями дошкільного закладу, підвищення професійної компетентності, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої і корекційної роботи.Сотрудничество логопеда с ребёнком как предпосылка результативности коррекционной работы

1

Сотрудничество логопеда с ребёнком как предпосылка
результативности коррекционной работы

Логопедическое фронтальное занятие для умственно отсталых учащихся 2 класса (группа СНР) на тему: «Звук [Л]. Письмо Весне» с целью автоматизации произношения звука [Л] в слогах, словах, формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи по теме «Весна», актвизации познавательных способностей и творческого воображения с опорой на сотрудничество с каждым ребёнком и погружением в игровую ситацию.Конспект уроку логоритміки в 1 класі з дітьми, що мають тяжкі порушення мовлення

0


Анотація


Конспект уроку складений з урахуванням мовленнєвого діагнозу учнів. Містить різноманітні види, форми, методи та прийоми для здійснення корекційної мети на уроках логоритміки: удосконалення сформованих мовних навичків, подолання моторних труднощів при вимові пропонованого матеріалу, нормалізація темпу і ритму мовлення учнів, збільшення словникового запасу та сприяння дотриманню граматичної структури мовлення.

Тема: «Подорож до лісу»

Мета:

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі