Користувацький вхід

Тематична контрольна робота (ТКР)

загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:Контрольна робота з української мови № 1 з мовної теми "Лінгвістична риторика" (профільний рівень)

3

1. Риторика - це
а) наука про культуру спілкування та мовлення;
б) наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;
в) наука про правильне застосування міміки та жестикуляції;
г) наука і мистецтво переконувати співрозмовників.ТКР№1. І.Нечуй-Левицький, Панас Мирний. Філологічний профіль. Контрольна робота №1

3

ТКР№1.І.НЕЧУЙ-Левицький, Панас Мирний.Філологічний профіль.Контрольна робота №1 .ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70 - 90-х РОКІВ XIX ст.
Іван Нечуй-Левицький ,Панас Мирний І варіант
1.Який історичний факт стримував розвиток культурно-мистецьких процесів в Україні в 60 — 70-ті роки XIX ст.?
А) Перебування українського народу в колоніальній залежності від Російсь¬кої та Австро-Угорської імперій;
Б) початок діяльності товариства «Просвіта»; В) скасування кріпацтва;ТКР№!.Дієслово як частина мови(І частина).7 клас

2

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Дієслово як частина мови»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання дієслів у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, установлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо.
Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових завдань 7 клас. Українська мова
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1(ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)
Дієслово (І частина) Варіант 1
1. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.Тестові завдання до теми " Складносурядне речення"

0

Розроблено вчителями тестові завдання до вивченої теми "Складносурядне речення".Дідактичні матеріали до тематичних атестацій з математики

1

Різнорівневі контрольні роботи А.Капіносова з геометрії 7 та 8 класи, математики 6 кл., та самостійні роботи з математики за весь курс того ж автора.

Тематичні атестації скачатьКонтрольные работы

2

Сборник содержит контрольные работы по алгебре для учащихся 7 класса общеобразовательной школы. Тексты контрольных работ состоят из трех частей:1 - тестовая, 2 - задания достаточного уровня, 3 - задания высокого уровня. Возле каждого задания стоит его оценка в баллах, что дает возможность учащимся выбрать задания своего уровня.ТКР «Лексикологія української мови»

1

Тематична контрольна робота"Лексикологія української мови як учення про лексичний склад" 10 клас філологічний профільТКР "Лексикологія.Фразеологія"

2

Тематична контрольна роботаСамостійні, контрольні, графічні роботи. 9 клас

1

Різнорівневі контрольні роботи призначені для організації рівневого навчання та проведення тематичного контролю під час вивчення алгебри у 9-му класі.
Пропоновані самостійні та контрольні роботи розроблені з усіх тем курсу математики 9 класу згідно з вимогами програми.
Кожна самостійна робота має два варіанти однакової складності, а кожна контрольна робота має варіанти за трьома рівнями складності (середній, достатній, високий).
Кожне завдання оцінюється відповідною кількістю балів залежно від рівня складності.Самостійні, контрольні, графічні роботи. 8 клас

2

Даний посібник містить тексти завдань для проведення тематичних, самостійних, графічних та різнорівневих контрольних робіт . Тексти завдань для самостійних робіт подано у двох варіантах, а контрольних – за середнім, достатнім і високим рівнями складності. Середній рівень вимагає від учнів вміння відтворювати операції на обов’язковому рівні навчання. Достатній рівень вимагає вміння учнів розв’язувати задачі та вправи у стандартних умовах. Високий рівень вимагає вільного володіння навчальним матеріалом і вміння застосовувати набуті знання та навички у нестандартних ситуаціях.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі