Користувацький вхід

Дослідні роботи + Роботи МАН

...

Обмежити пошук фільтруванням:«ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 1932-1933 Р. Р.: НЕПІЗНАНІ ФАКТИ».

0

Дослідницька робота учня з теми Голодомор 1932-1933 р.р. - про непізнані факти трагедії української нації.
РЕФЕРАТ, конкурсна роботаПошуки засобів адекватного перекладу англійської мовної гри у творі Л.Керрола "Аліса в Країні чудес"

1

Сучасне мовознавство вивчає велику кількість проблем, і важливе місце серед них займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної діяльності, яке називають "перекладом" або "перекладацькою діяльністю".
Історично переклад виконує найважливішу соціальну функцію, роблячи можливим міжмовне спілкування людей. Поширення письмових перекладів відкрило для людей широкий доступ до культурних досягнень інших народів, зробило можливою взаємодію та взаємне збагачення їх літератури і культури. Лише переклади зробили доступними для всього людства геніальні творіння Гомера, Шекспіра, Данте та інших.Розвиток музейної справи Кагарличчини

0

Пропонується робота МАН Розвиток музейної справи Кагарличчини в 20-21 століттяхВикористання енергії вітру в Україні

0

Робота МАН "Використання енергії вітру в Україні".Розглянуті історичні аспекти і сучасний стан застосування вітрил,вітряків,вітрогенераторів.Досвід роботи з патріотичного виховання

0

Пріоритетним у вихованні є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями і глибоко розуміє традиції свого народу.СПІВАЄМО, ГРАЄМОСЬ – СПІЛКУВАННЮ НАВЧАЄМОСЬ

0

Мова - це засіб спілкування. І я , як кожен учитель іноземної мови, добре розумію, що учнів необхідно мотивувати, щоб вони усвідомлювали необхідність мовного спілкування, прагнули отримати нові цікаві знання з мови, відчували задоволення від досягнутих цілей, прагнули вивчати історичні та культурні традиції країни і народу, мову якого вивчають, були готові до використання різних вправ, засвоєння нових форм роботи, отримували естетичне задоволення під час вивчення мови.Інтерпретація образів та символів у казці Дзвінки Матіяш "День Сніговика"

1

У даній роботі здійснена спроба дослідити історію написання твору сучасної київської письменниці Дзвінки Матіяш "День Сніговика", визначити його жанр, тематику та проблематику, розглянути систему образів, згрупувати слова-символи відповідно до їхніх значень, зіставити деякі символи в мовному арсеналі українців та в казці, запропонувати власну характеристику окремих із них.Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна (дослідницька робота)

0

У 60-х роках Іван Світличний був фактичним організатором культурного та наукового життя творчої молоді. Його помешкання було своєрідним центром формування національної свідомості наукової молоді, дискусійним клубом, у якому кристалізувалися погляди і формувався особистий вибір більшості шістдесятників.АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З ГРАФІКАМИ ФУНКЦІЙ

0

Дана робота може використовуватись як для проведення факультативних занять з математики в 10 – 11 класах, так і для самостійної роботи учнів під керівництвом учителя з питань історії розвитку теорії функцій, побудови графіків функцій та графічного способу розв’язання алгебраїчних рівнянь. Для розв’язання ірраціональних, тригонометричних, логарифмічних і ін. рівнянь іноді потрібно проробити громіздкі перетворення виразів.Кольоромузична інтерпретація ранньої лірики П.Тичини

0

Актуальність: Як багато сказано поетами і літературними критиками про музику віршів. А що якщо це не метафора? Якщо у віршах, дійсно зашифрована мелодія? Що, якщо поети вкладають її у свої вірші несвідомо? Нам дуже хотілося почути мелодії, які, можливо, звучали у душі Павла Тичини. А потім ця мелодія десятиліттями ховалася в друкованих рядках, чекаючи моменту, коли наш слух торкнеться їх, а вони торкнуться нашого слуху.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі