Користувацький вхід

Дослідні роботи + Роботи МАН

...

Обмежити пошук фільтруванням:ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

0

В Україні законодавчо визнано право дітей з особливими освітніми потребами на навчання у загальноосвітніх закладах за місцем проживання. Загальноосвітні навчальні заклади в свою чергу повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей, зокрема адаптувати навчальні плани та програми, методи та форми навчання, використовувати ресурси спеціальної освіти, партнерство з громадою тощо.Структурні типи порівняльних конструкцій у творах Ліни Костенко

0

У сучасній українській мові широко використовуються порівняльні конструкції різних структурних типів, що свідчить про важливу роль порівняння в мисленні людини, її пізнавальній діяльності.
До останнього часу погляди науковців на структуру, семантику й функції порівняльних конструкцій не є узгодженими, нерідко суперечать один одному, що свідчить про відсутність загальноприйнятої концепції порівняння в українській мові. Мова художніх творів засвідчує загальні процеси, що відбуваються у літературній мові.Краєзнавчо-пошукове дослідження "Водні ресурси м. Ківерці"

0

Краєзнавчо-пошукове дослідження "Водні ресурси м. Ківерці". У даній роботі досліджено водні ресурси м. Ківерці, а також рослин, птахів та водних жителів цих водойм.Дослідження народних пісень, ігор,танців

0

Існує легенда, що коли Господь роздавав дари, то нашій неньці Україні дісталася пісня. З усіх існуючих видів народного мистецтва саме вона найглибше розкриває все багатство душі народу, його творчий потенціал. Українські пісні відомі в світі, бо багатьом людям подобається наша мова. Українські пісні завжди щирі, теплі, приємні. Українська пісня досить милозвучна. Вона займає почесне друге місце серед наймилозвучніших мов світу, після французької. Наші пісні високо цінуються в світі. Здавна народна пісня є історичним обличчям нації та визначає її місце у світовій культурі.STEM-НАВЧАННЯ – ВИМОГА ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ (ОРІЄНТАЦІЯ НА ТВОРЧУ МАТЕМАТИКУ)

0

У науковій роботі представлено теоретичний підхід загальних позицій STEM-освіти у сучасній школі з урахуванням комунікативних та соціальних постулатів навчання. З’ясовано зміст поняття STEM-освіта, мету її впровадження та доцільність застосування. Охарактеризовано основні складові, що формують акронім STEM. Розкрито можливості та перспективи поетапного впровадження у навчальні курси STEM-технологій. У роботі науково обґрунтовано необхідність розвитку STEM-навчання в сучасній українській школі. Акцентовано увагу на компетенціях, які формує нова модель освіти і зокрема її математична складова.Методика организации дистанционного обучения учащихся

0

Одна из инновационных педагогических технологий XXI века – дистанционное обучение, позволяющее организовать гибкую систему непрерывного обучения, используя информационно- образовательное пространство, доступ к мировым ресурсам информации, что позволит сформировать мобильную, активно творческую личность.
Дистанционное обучение адаптирует учащегося к новой информационной среде, систематизирует изучаемый материал, дополнительную информацию и способы контроля.Температура

0

Согласно новой программе «температура» вводится в 8 классе. Это связано с рядом трудностей : учащиеся не знают Основное уравнение МКТ, им неизвестен «импульс тела», смысл понятия «сила» (величина численно равная изменению импульса тела за одну секунду), законы термодинамики и многое другое.
Мы считаем, что температуру целесообразно вводить следующим образом.Особенности обучения поколения Z.

0

Как учить детей поколения Z?
Это означает, что нам  преподавателям  придется
принципиально пересмотреть содержательную составляющую учебного
материала. С учетом индивидуально-психологических особенностей нового
поколения студентов потребуется «облегчать» учебный материал по
содержанию, видоизменять формат изложения.Мультимедійний науково-дослідницький проект "Реалізація спонукальної модальності в агітаційно-рекламному дискурсі"

0

Мультимедійний проект рекомендується для використання на факультативних заняттях, заняттях з гурткової роботи, у роботі над науково-дослідницькими темами МАН.Презентація до захисту науково-дослідницької роботи на тему "Поширення і розробка вугільних басейнів і родовищ"

0

Презентація містить короткий захист науково-дослідницької роботи на тему "Поширення і розробка вугільних басейнів і родовищ". Учениця зайняла четверте місце по науково-дослідницькій роботі та її захистув МАН учнівської молоді м.Дніпра. Рекомендовано вчителям географії для використання на уроках, в позакласній роботі учнівського наукового товаристава, на засіданні геологічного, географічного гуртка чи факультативу.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі