Користувацький вхід

Дослідні роботи

...

Обмежити пошук фільтруванням:Розв’язування задач. Побудова зображень у лінзах. Формула тонкої лінзи. Експериментальне завдання. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

0

Урок розв’язування задач з використанням знань про побудову зображень в лінзах та формули тонкої лінзи із застосуванням цих зображень у оптичних приладахРічна аналітична довідка за результатами моніторингу динаміки досягнень вихованців закладу за освітньою лінією «Дитина в соціумі»

0

Головним  завданням реалізації освітньої лінії  «Дитина в соціумі»  за Базовим компонентом дошкільної освіти – розкрити дитині соціальний світ і допомогти їй здобути  соціальний досвід, зрозуміти своє місце у соціумі як активного учасника.
З метою отримання цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості дітей певної вікової категорії, зіставлення фактично досягнутих результатів із очікуваними за вищезазначеною освітньою лінією було проведено моніторинг динаміки розвитку досягнень вихованців закладу за освітньою лінією «Дитина в соціумі».Впровадження педагогічних технологій щодо розвитку інноваційної особистості

0

Дослідницька робота з питань теоретичних основ професійного навчання сучасного фахівця у галузі економіки,змісту професійного навчання за економічним профілем,форм організації професійного навчання та активних методів навчання у навчальному процесі.Еколого-економічні проблеми України

0

Экологические проблемы – неизбежное зло, решать их надо так же, как и экономические.Економіка та екологія

0

Вопрос экологии встает очень остро и поэтому страны на мировом уровне стараются найти оптимальные пути решения проблем, связанных с экономическим ростом (увеличивающимся производством) и удовлетворением бесконечных потребностей человека, а также при росте в мире общего числа населения.Психологическая атмосфера в группе

0

На основе приведенных противоположных по смыслу пары слов постарайтесь описать психологическую атмосферу в вашей группе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы по­местите знак «х» (зачеркните соответствующую цифру), тем больше выражен признак в вашей группе.Роль НТП у суспільному виробництві

0

Метою написання дослідницької роботи є дослідження визначення ролі науково-технічного прогресу в суспільному виробництві, особливостей НТП в Україні.
Науково-технічний прогрес - це безперервний процес придбання і накопичення наукових знань про навколишній світ і на їх основі вдосконалення діючих, створення і упровадження прогресивних засобів і предметів праці, технологічних процесів і форм організації виробництва.Дослідження голографії та її практичне застосування

0

Оптика – розділ фізики, в якому вивчається оптичне випромінювання (світло), його поширення та явища, що спостерігаються при взаємодії світла з речовиною, належить до числа найбільш старих і добре освоєних галузей науки. Приблизно до кінця XX століття здавалося, що оптика як наука закінчила розвиток. Однак в останні десятиліття в цій галузі фізики відбулися революційні зміни, пов’язані як з відкриттям нових закономірностей (принципи квантового підсилення, лазери), так і з розвитком ідей, заснованих на класичних і добре перевірених уявленнях.Ігрові прийоми на уроках англійської мови в початковій школі

0

Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на уроках іноземної мови.Визначення економічної ефективності і організації маркшейдерського забезпечення процесу проходки гірничих виробок

0

Метою даної наукової роботи є аналіз теоретичних аспектів кошторисної документації, обґрунтування методики визначення та и підрахунку обсягів робіт при проходці відкаточного квершлагу ПрАТ ЄВРАЗ «Суха балка» шахти «Ювілейна», розробка технологічної схеми виконання робіт та організації проведення польових і камеральних робіт від яких залежить правильність визначення кошторисної вартості будівництва, реконструкції або технічного переозброєння.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі