Користувацький вхід

Останні публікації

Дослідні роботи

...

Обмежити пошук фільтруванням:Дослідження голографії та її практичне застосування

0

Оптика – розділ фізики, в якому вивчається оптичне випромінювання (світло), його поширення та явища, що спостерігаються при взаємодії світла з речовиною, належить до числа найбільш старих і добре освоєних галузей науки. Приблизно до кінця XX століття здавалося, що оптика як наука закінчила розвиток. Однак в останні десятиліття в цій галузі фізики відбулися революційні зміни, пов’язані як з відкриттям нових закономірностей (принципи квантового підсилення, лазери), так і з розвитком ідей, заснованих на класичних і добре перевірених уявленнях.Ігрові прийоми на уроках англійської мови в початковій школі

0

Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на уроках іноземної мови.Визначення економічної ефективності і організації маркшейдерського забезпечення процесу проходки гірничих виробок

0

Метою даної наукової роботи є аналіз теоретичних аспектів кошторисної документації, обґрунтування методики визначення та и підрахунку обсягів робіт при проходці відкаточного квершлагу ПрАТ ЄВРАЗ «Суха балка» шахти «Ювілейна», розробка технологічної схеми виконання робіт та організації проведення польових і камеральних робіт від яких залежить правильність визначення кошторисної вартості будівництва, реконструкції або технічного переозброєння.Сучасний вчитель географії

0

Саме від учителя, від моделі ведення уроку, від володіння інформацією залежить і інтерес в учнів до предмета. Не є винятком і такий предмет, як географія. Від методу викладання, від рівня знань педагога залежатиме успіх уроку, інтерес учнів до даного предмету, і, як наслідок, високий рівень засвоєння знань з географії. Таким чином, метою даного методичного посібника є:

 виявити характеристику сучасного вчителя географії;

 визначити вимоги до професійної підготовки вчителя географії;

 розглянути основні форми організації навчального процесу з географії.Соціалізація дітей з вадами слуху в умовах інклюзивної моделі освіти

1

У статі приведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури стосовно проблеми впливу середовища на розвиток особистості дитини з вадами слуху. Систематизація законодавчої бази впровадження інклюзивної освіти в світовій теорії і практиці. Здійсненний читкий аналіз організаційних умов навчання дітей із вадами слуху в загальноосвітньому закладі в умовах інклюзивної моделі освіти.А також приведені педагогічні умови навчання дітей з вадами слуху в інклюзивних умовах в загальноосвітньому навчальному закладі.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА на тему: «Передача електричної енергії шляхом взаємоіндукції»

0

У цій науково-дослідницькій роботі був розглянутий шлях передачі електричного струму на відстані за допомогою взаємоіндукції. Були проведенні теоретичні досліди і розрахунок котушок індуктивності. В результаті було досягнуто на котушці приймача напруги 0,7 В на відстані 1,7 см. Також було створено практичну модель: стенд на якому знаходиться передавач і LineBot, що рухається по стенду у автоматичному режимі і на роботі знаходиться приймач струму, що приєднаний до акумулятору.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА на тему: "Автоматизація процесу проектування виробів електронної техніки засобами системи National Instruments"

0

Основними завданнями наукової роботи було довести ефективність САПР програм, та програм для моделювання фізичних процесів, зробити порівняльну характеристику подібних програм та обрати одну, враховуючи її переваги перед іншими програмами, розробити електронний пристрій для демонстрації можливостей програми, розробити принципову схему, програмно відтворити принцип роботи електронного пристрою, розробити макет друкованої плату, для подальшої, можливої, реалізації проекту. Всі завдання наукової роботи виконані в повному обсязі.«Методика використання різних типів інтелекту при вивченні англійської мови»

0

згідно теорії множинного інтелекту американського психолога Говарда Гарднера кожна людина має 9 видів інтелекту, які вона розвиває протягом життя, та завдяки яким може мислити та навчатися різними способами. Усі види інтелекту співпрацюють у складному поєднанні один з одним. Теорія множинного інтелекту по суті своїй охоплює всі ті надбання, якими ми, вчителі, виходячи за межі тексту та класної дошки, послуговуємся у своїй викладацькій практиці, щоб розбудити свідомість учнів.Beatles' English

0

The present investigation deals with long lasting influence of British band the Beatles on the English language and its use throughout the world. It gives the description of such phenomenon as Beatlemania and shows the reasons, why the four guys from Liverpool have become the symbol of the modernn pop-culture. We analyzed the musical creation of the Beatles, its stages, stylistic varieties of troops and figures, specific Liverpool slang.Специфіка зображення пейзажів як елементів творів Ліни Костенко

0

Опрацювання та розкриття специфіки зображення пейзажів композиції творів Ліни Костенко.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі