Користувацький вхід

Останні публікації

Дослідні роботи

...

Обмежити пошук фільтруванням:Основні напрямки природоохоронної діяльності екологічної агітбригади «Гармонія»

0

Один із напрямків роботи педагогічного та учнівського колективів
КЗ «Полтавський НВК № 36» є участь у заходах природоохоронної діяльності. Дбаючи про охорону та збереження парків, скверів, пришкільної території своєї місцевості, ставків своєї місцевості наш колектив бере участь у Всеукраїнських екологічних акціях «До чистих джерел», «Зелений паросток майбутнього», «Парки - легені міст і сіл».Конкурс пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» напрямок "Із батьківської криниці"

0

Успіхи сучасної системи освіти і виховання неможливі без врахування й застосування здобутків народної педагогіки. Перш за все, тому що саме у її супроводі дитина робить перші кроки в пізнанні навколишнього світу, започатковує найпростіші норми родинних і суспільних стосунків. Вона потрапляє до школи вже опанувавши початковий клас народної педагогіки. І не враховувати, не скористатися з цього не можна.Розв’язування задач. Побудова зображень у лінзах. Формула тонкої лінзи. Експериментальне завдання. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

0

Урок розв’язування задач з використанням знань про побудову зображень в лінзах та формули тонкої лінзи із застосуванням цих зображень у оптичних приладахРічна аналітична довідка за результатами моніторингу динаміки досягнень вихованців закладу за освітньою лінією «Дитина в соціумі»

0

Головним  завданням реалізації освітньої лінії  «Дитина в соціумі»  за Базовим компонентом дошкільної освіти – розкрити дитині соціальний світ і допомогти їй здобути  соціальний досвід, зрозуміти своє місце у соціумі як активного учасника.
З метою отримання цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості дітей певної вікової категорії, зіставлення фактично досягнутих результатів із очікуваними за вищезазначеною освітньою лінією було проведено моніторинг динаміки розвитку досягнень вихованців закладу за освітньою лінією «Дитина в соціумі».Впровадження педагогічних технологій щодо розвитку інноваційної особистості

0

Дослідницька робота з питань теоретичних основ професійного навчання сучасного фахівця у галузі економіки,змісту професійного навчання за економічним профілем,форм організації професійного навчання та активних методів навчання у навчальному процесі.Еколого-економічні проблеми України

0

Экологические проблемы – неизбежное зло, решать их надо так же, как и экономические.Економіка та екологія

0

Вопрос экологии встает очень остро и поэтому страны на мировом уровне стараются найти оптимальные пути решения проблем, связанных с экономическим ростом (увеличивающимся производством) и удовлетворением бесконечных потребностей человека, а также при росте в мире общего числа населения.Психологическая атмосфера в группе

0

На основе приведенных противоположных по смыслу пары слов постарайтесь описать психологическую атмосферу в вашей группе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы по­местите знак «х» (зачеркните соответствующую цифру), тем больше выражен признак в вашей группе.Роль НТП у суспільному виробництві

0

Метою написання дослідницької роботи є дослідження визначення ролі науково-технічного прогресу в суспільному виробництві, особливостей НТП в Україні.
Науково-технічний прогрес - це безперервний процес придбання і накопичення наукових знань про навколишній світ і на їх основі вдосконалення діючих, створення і упровадження прогресивних засобів і предметів праці, технологічних процесів і форм організації виробництва.Дослідження голографії та її практичне застосування

0

Оптика – розділ фізики, в якому вивчається оптичне випромінювання (світло), його поширення та явища, що спостерігаються при взаємодії світла з речовиною, належить до числа найбільш старих і добре освоєних галузей науки. Приблизно до кінця XX століття здавалося, що оптика як наука закінчила розвиток. Однак в останні десятиліття в цій галузі фізики відбулися революційні зміни, пов’язані як з відкриттям нових закономірностей (принципи квантового підсилення, лазери), так і з розвитком ідей, заснованих на класичних і добре перевірених уявленнях.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі