Користувацький вхід

Історія України

...

Обмежити пошук фільтруванням:«Подорож у минуле» (інтегрований урок-квест з історії та мистецтва для 8 класу на тему: «Архітектура та образотворче мистецтво ХVI – першої пол. ХVІІ ст. Мистецтво скіфів та Київської Русі»)

1

Урок-квест допомагає закріпити знання, уміння й навички учнів в ігровій формі, актуалізувати їхні креативні можливості. Робота в команді сприяє соціалазації учнів і розвиває кмунікативні здібності. Для вчителві це зразок проведення нестандартного уроку (інтегрований).Русь-Україна за часів правління князя Ярослава Мудрого (урок-подорож та презентація для 7 класу)

0

Тема. Русь-Україна за часів правління князя Ярослава Мудрого.

Мета. У цікавій формі уявної подорожі ознайомити учнів з життям та діяльністю великого князя Ярослава Мудрого, визначити його роль і місце в історії України. Продовжити роботу з розвитку в школярів умінь самостійно здобувати знання, аналізувати історичні джерела, робити висновки. Вдосконалити навички складання схеми-портрету історичної особи. Виховувати почуття патріотизму на прикладі Ярослава Мудрого, тягу до знань, освіти, культури.

Тип уроку: урок-подорож, урок вивчення нового матеріалу.Розробка уроку з використанням інтерактивних технологій (презентація) «Князі Київської держави. Запровадження християнства»

0

Тема:Князі Київської Русі. Запровадження християнства.
Мета:
Навчальна:
1. з’ясувати, яку державу називають Київською Руссю, коли вона постала на українських землях, ознайомити учнів з діяльністю перших київських князів;
Розвиваючі:
1. продовжувати формувати вміння працювати з текстом, характеризувати діяльність історичних діячів;
2. розвивати вміння працювати з картою, історичними документами, текстом підручника;
3. вчити учнів вести дискусію, складати план;
4. розвиток уваги, пам'яті, логічного мислення;
5. розвиток навичок самостійної роботи .
Виховні:Українська національно-демократична революція. Успіхи та прорахунки УЦР (урок-історичне дослідження для 10 класу)

0

Тема: українська національно-демократична революція. Успіхи та прорахунки УЦР.
Мета: Узагальнити вивчений матеріал теми Українська революція, акцентувати увагу на діяльності ЦР, удосконалити вміння аналізувати історичні документи, переглянувши фільм «Хроніка Української революції» з’ясувати які факти були доленосними в історії як революції так і в історії діяльності ЦР, на основі достовірних історичних фактів відстоювати власні погляди на ту ч іншу проблему. Виховувати повагу до намагання власного народу здобути незалежність.
Тип уроку: узальнюючий урокСценарий історичної години до Дня пам’яті героїв Крут «Понад Крутами вічність у сурми сурмить…»

0

Сценарий

історичної години до Дня пам’яті героїв Крут
«Понад Крутами вічність у сурми сурмить…»

Доброго дня ,шановні вчителі ,учні, запрошуємо на урок –пам’яті «Понад Крутами вічність у сурми сурмить».Практична робота «Початок українського національного відродження на українських землях у складі Австрійської імперії»

0

Мета: ознайомити учнів з пробудження національного життя і поширення української національної ідеї на західноукраїнських землях.; проаналізувати діяльність товариств греко-католицьких священиків та «Руської трійці»; підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністрова», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху ; розвивати ключові компетентності учнів.краєзнавче дослідження

0

Краєзнавче дослідження на тему :"Кременецький осередок Народного Руху".
Тема: "Наш край у 1917 - 1920 роках".
Мета: розкрити події Української революції та визвольних змагань, що відбувалися на Кременеччині поч XX ст.
Виховувати у школярів учнів інтерес до славної минувшини України.Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Практичне заняття.

0

Тема уроку. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Практичне заняття.
Мета:
• формувати історичні компетентності: ознайомитиучнів з передумовами утворення, головними ідеямита значеннямпрограмних документів Кирило - Мефодієвського братства щодо об'єднання слов'янських народів у федерацію вільних держав - республік і про історичну місію України як духовного центру слов'янського відродження;Правобережна Україна наприкінці XVII - на початку XVIII ст.

0

Урок з історії України в 8 класі дає учням відомості про економічний та політичний розвиток Правобережжя наприкінці XVII -на початку XVIII ст., формує в учнів розуміння причин козацького повстання під проводом С.ПаліяЕкономічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрії у ІІ половині XІX століття.

0

Урок з історії України в 9 класі " Економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрії у ІІ половині XІX століття" допоможе охарактеризувати економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст., з'ясувати наслідки аграрної реформи 1848 р.; визначити причини трудової міграції українців; розвивати в учнів уміння працювати з текстовими та візуальними історичними джерелами, складати порівняльну характеристику історичних процесів, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, висловлювати й аргументувати власну точку зору.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі