Користувацький вхід

Інші предмети

...

Обмежити пошук фільтруванням:Загальні відомості про підсилювачі.

0

Загальні відомості про підсилювачі. Класифікація підсилювачів. Лампові, транзисторні та магнітні підсилювачі.Практикум до лабораторних робіт. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ.

0

Мета занять в лабораторії електричних машин - більш поглиблено вивчити і зрозуміти теоретичний матеріал, вміти застосовувати його на практиці в конкретних ситуаціях; проробити конструктивні елементи електричних машин з плакатами при наявності поздовжніх і поперечних перерізів машин, а також аксонометричних зображень; набути практичних навичок збирання схем пуску, гальмування, реверсування, регулювання частоти обертання двигунів, збудження та регулювання напруги генераторів; експериментально досліджувати електромеханічні характеристики, що обумовлюють робочі властивості різних електричних машинБудова повітряних ліній

0

Загальні вимоги. Будова повітряних ліній. Встановлення опор. Монтаж проводів повітряних ліній.робочий зошит для практичних занять з дисципліни: “ Машини та обладнання в агропромисловому комплексі”

0

Робочий зошит пропонується для використання студентами при виконанні практичних робіт з дисципліни “Машини та обладнання в агропромисловому комплексі” та викладачам , для організації навчального процесу.
Мета даного робочого зошиту- полегшити вивчення навчального матеріалу з дисципліни “Машини та обладнання в агропромисловому комплексі” та підвищення ефективності самостійної роботи студентів.Тригери

0

Описані принципи побудови, функціональні особливості і способи використання тригерів різних типів. Детально розібрані різновиди тригерів, виконаних на інтегральних мікросхемах.Виконавчі механізми

0

Ознайомлення з виконавчими механізмами. Будова, принцип роботи, та їх застосування.Презентація з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів напрям підготовки 14 „Електрична інженерія” спеціальність № 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» по темі Графічний розрахунок нелінійних кіл постійного струму

1

Дані презентаційні матеріали по темі «Графічний розрахунок нелінійних кіл постійного струму» створено для поліпшення умов праці викладача , та підвищення ефективності самостійної праці студентів денної та заочної форми.
Засвоївши матеріал пропонованих презентаційних матеріалів, студенти зможуть володіти навичками практичного застосування основних законів теорії електричних кіл для дослідження і розрахунків сучасних електротехнічних пристроїв.Презентація по темі "Електронні та реєструючі прилади"

0
Презентація з дисципліни
"КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ З ОСНОВАМИ МЕТРОЛОГІЇ"
для студентів
напрям підготовки
14 „Електрична інженерія”
спеціальність № 141
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
»
по темі


Інтегрований урок з позакласного читання. Д. Чередниченко "Рідні краєвиди"

0

Зміст і мета даного уроку відповідають вимогам навчальної програми,оптимально підібрані найбільш раціональні методи, прийоми і засоби навчання забезпечують пізнавальну активність і творчий розвиток учнів. На уроці активно запроваджено як традиційні методи, так і інтерактивні прийоми та стратегії. При застосуванні цих методів та технологій у учнів формується вміння самостійно використовувати свої знання, розвиваються їх комунікативні здібності та здатність до спільної роботи. Урок побудований як цілісна система взаємодії вчителя і учнів на основі співробітництва.Автоматизація технологічних процесів

1
Сайт дисципліни

"Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування"

Вивчається дисципліна в вищих навчальних закладах І і ІІ рівня акредитації за напрямом підготовки

14 „Електрична інженерія”

спеціальність № 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Сайт має багаторівневу структуру. Інформація на сайті розбита на кілька розділів, кожен з яких має свої підрозділи і т.д.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі