Користувацький вхід

Всесвітня історія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Паризька мирна конференція 1919 року

1

Розробка містить інформацію про роботу Паризької мирної конференції. Проаналізовано основні положення Версальського мирного договору та договори з її союзниками. З’ясовано суть суперечностей Версальської системи договорів.Конспект уроку з історії України та всесвітньої історії:"Що в історії назива ють цивілізацією.?

0

Охарактеризовать изменения, произошедшие в Европе в эпоху бронзы; определить особенности возникновения ранних городов; объяснить, как возникли первые города применять, и объяснять на примерах термины и понятия «период бронзы», «цивилизация», «государство»; воспитывать уважение к историческому прошлому человечества.Трипільська археологічна культура.

0

Сформировать представление о первых земледельческие и скотоводческие племена на территории Украины, сформулировать представление о племенах Трипольской культуры, о их хозяйстве, материальной и духовной культуре.
Способствовать развитию навыков анализа исторических фактов, умение анализировать различные источники, формулировать оценку деятельности трипольцев.
Способствовать воспитанию уважения к людям прошлых поколений, гордость за то, что на территории Украины зародилась ценная материальная и духовная культура трипольцев, расширить интерес к истории и археологииУрок-мандрівка «Середньовічні школи і університети. Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування»

0

Матеріали до уроку-мандрівки на каравелах містять розробку уроку, ілюстрації: університети Англії, Франції, Італії, Іспанії; таблиці технічних винаходів Середньовіччя відповідно нової навчальної програми з всесвітньої історії для 7 класу. На уроці застосовано групові та індивідуальні форми роботи. Це урок – мандрівка навколо Середньовічної Європи «Університети Європи» з елементами практичної роботи: нанесення на контурну карту університетських міст Європи.Виникнення міста Рим (розробка уроку з історії для 6 класу)

0

Конспект уроку з історії для 6 класу
Тема "Виникнення міста Рим"Ким був Наполеон Бонапарт для французького народу і народів Європи. Урок - суд

0

Тема. Ким був Наполеон Бонапарт для французького народу і народів Європи.
Мета. Розкрити позитивні і негативні наслідки діяльності французького полководця та імператора Наполеона Бонапарта. Вчити учнів давати характеристику історичного діяча, розвивати навички дискутування. Виховувати прагнення при¬носити людям користь і протистояти злу.Урок «Украина – государство европейское»

0

Цель:
 ознакомить учеников с положением Украины как европейского государства, углубить, закрепить знания по истории Украины, раскрыть особенности деятельности ЕС, формировать правовое сознание школьников;
 развивать логическое, творческое мышление, умение анализировать, делать выводы, высказывать своё мнение;
 воспитывать чувство гордости за своё государство, его достижения; чувство ответственности, патриотизм.
Оборудование: ватман, маркеры, иллюстрации, портреты известных деятелей культуры и спорта Украины, символика, карта Европы, призы.
Тип урока: игра - квест.урок "Винекнення міста Рима"

0

Мета: розповісти про природнокліматичні умови Апеннінського півострова; простежити їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Стародавньої Італії; ознайомити учнів із історією виникнення міста Рима та суспільно-політичним життям римлян.Розробка уроку «Велика грецька колонізація»

0

Конспект уроку у 6 класі на тему:"Велика грецька колонізація"Уpок-подоpож із всесвітньої історії «Утворення СРСР»

0

Урок з всесвітньої історії на тему: "Утвоpення СPСP." Комбiновaний,уpок-подоpож.
Нaвчaльнa метa: охapaктеpизувaти пpоцес стaновлення стaлiнського pежиму в СPСP; окpеслити особливостi суспiльно-полiтичної ситуaцiї в СPСP у 20-30х pокaх ХХ ст.; пояснити знaчення теpмiнiв i понять: «iндустpiaлiзaцiя», «колективiзaцiя», «pозкуpкулення», «мaсовi pепpесiї», «великa чисткa».
Pозвивaльнa метa: спpияти подaльшому pозвитку в учнiв нaвичок кpитично-aнaлiтичного мислення.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі