Користувацький вхід

Останні публікації

Всесвітня історія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Урок «Украина – государство европейское»

0

Цель:
 ознакомить учеников с положением Украины как европейского государства, углубить, закрепить знания по истории Украины, раскрыть особенности деятельности ЕС, формировать правовое сознание школьников;
 развивать логическое, творческое мышление, умение анализировать, делать выводы, высказывать своё мнение;
 воспитывать чувство гордости за своё государство, его достижения; чувство ответственности, патриотизм.
Оборудование: ватман, маркеры, иллюстрации, портреты известных деятелей культуры и спорта Украины, символика, карта Европы, призы.
Тип урока: игра - квест.урок "Винекнення міста Рима"

0

Мета: розповісти про природнокліматичні умови Апеннінського півострова; простежити їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Стародавньої Італії; ознайомити учнів із історією виникнення міста Рима та суспільно-політичним життям римлян.Розробка уроку «Велика грецька колонізація»

0

Конспект уроку у 6 класі на тему:"Велика грецька колонізація"Уpок-подоpож із всесвітньої історії «Утворення СРСР»

0

Урок з всесвітньої історії на тему: "Утвоpення СPСP." Комбiновaний,уpок-подоpож.
Нaвчaльнa метa: охapaктеpизувaти пpоцес стaновлення стaлiнського pежиму в СPСP; окpеслити особливостi суспiльно-полiтичної ситуaцiї в СPСP у 20-30х pокaх ХХ ст.; пояснити знaчення теpмiнiв i понять: «iндустpiaлiзaцiя», «колективiзaцiя», «pозкуpкулення», «мaсовi pепpесiї», «великa чисткa».
Pозвивaльнa метa: спpияти подaльшому pозвитку в учнiв нaвичок кpитично-aнaлiтичного мислення.Археологічне відкриття Мінойської і Ахейської палацових цивілізацій

0

Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості зародження, розвитку та занепаду Мінойської та Ахейської (Мікенської) палацової цивілізацій, пояснити роль грецького епосу як важливого історичного джерела, розповісти про головні центри Мінойської та Ахейської палацової цивілізації, локалізувати їх на карті, установити хронологічні межі існування палацових цивілізацій, охарактеризувати та порівняти суспільний устрій, культурні досягнення Мінойської та Ахейської держави.урок на тему " Перехід від Середньовіччя до Нового часу"

0

Матенріал уроку дорпоможе сформувати в учнів уявлення про зміни в економічній, політичній і культурного життя європейських народів, ознайомити їх з основними поняттями, які будуть необхідні їм при вивченні курсу всесвітньої історії в 8 кл .; навчити встановлювати причинно - наслідкові зв'язки, простежувати закономірності в розвитку подій і складати узагальнюючі таблиці; працювати в групі, робити самоаналіз своєї роботи та її результатів; розвивати інтерес і повагу до світової історії.Священна Римська імперія XII—XV ст.

0

Мета: розкрити особливості розвитку німецьких земель у X—XIII ст.; формувати вміння аналізувати історичні явища та події; виховувати повагу до історії німецького народу.УГОРЩИНА ПІСЛЯ І СВІТОВОЇ ВІЙНИ

0

Мета:
• Охарактеризувати становище Угорщини після Першої світової війни;
• З’ясувати причини, хід та наслідки революції в Угорщині, вплив комуністичних ідей на становлення Угорської Радянської Республіки;
• Розглянути основні напрямки політики Міхала Карої, Бела Куна, Міклоша Хорті;
• Проаналізувати внутрішню та зовнішню політику Угорської держави;
• Удосконалювати вміння:
• встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
• роботи з картою, підручником, додатковими джерелами інформації;
• давати коротку характеристику діяльності історичного діяча;Практичнее заняття. Характеристика способу життя античних міст Північного Причорномор’я та скіфських племен (за писемними джерелами).

0

Розробка уроку з Всесвітньої історії для 6 класу на тему: Характеристика способу життя античних міст Північного Причорномор’я та скіфських племен (за писемними джерелами).Освіта, наука, виховання та сімейне життя давніх греків.

0

Сформувати уявлення про досягнення грецької науки, освіти і спорту; визначити особливості формування культури; охарактеризувати наукові досягнення греків; визначити місце грецької культури в античній та світовій культурі; розвивати вміння порівнювати культурні досягнення різних народів, критично мислити, працювати в групах, висловлювати власну думку

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі