Користувацький вхід

Всесвітня історія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Археологічне відкриття Мінойської і Ахейської палацових цивілізацій

0

Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості зародження, розвитку та занепаду Мінойської та Ахейської (Мікенської) палацової цивілізацій, пояснити роль грецького епосу як важливого історичного джерела, розповісти про головні центри Мінойської та Ахейської палацової цивілізації, локалізувати їх на карті, установити хронологічні межі існування палацових цивілізацій, охарактеризувати та порівняти суспільний устрій, культурні досягнення Мінойської та Ахейської держави.урок на тему " Перехід від Середньовіччя до Нового часу"

0

Матенріал уроку дорпоможе сформувати в учнів уявлення про зміни в економічній, політичній і культурного життя європейських народів, ознайомити їх з основними поняттями, які будуть необхідні їм при вивченні курсу всесвітньої історії в 8 кл .; навчити встановлювати причинно - наслідкові зв'язки, простежувати закономірності в розвитку подій і складати узагальнюючі таблиці; працювати в групі, робити самоаналіз своєї роботи та її результатів; розвивати інтерес і повагу до світової історії.Священна Римська імперія XII—XV ст.

0

Мета: розкрити особливості розвитку німецьких земель у X—XIII ст.; формувати вміння аналізувати історичні явища та події; виховувати повагу до історії німецького народу.УГОРЩИНА ПІСЛЯ І СВІТОВОЇ ВІЙНИ

0

Мета:
• Охарактеризувати становище Угорщини після Першої світової війни;
• З’ясувати причини, хід та наслідки революції в Угорщині, вплив комуністичних ідей на становлення Угорської Радянської Республіки;
• Розглянути основні напрямки політики Міхала Карої, Бела Куна, Міклоша Хорті;
• Проаналізувати внутрішню та зовнішню політику Угорської держави;
• Удосконалювати вміння:
• встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
• роботи з картою, підручником, додатковими джерелами інформації;
• давати коротку характеристику діяльності історичного діяча;Практичнее заняття. Характеристика способу життя античних міст Північного Причорномор’я та скіфських племен (за писемними джерелами).

0

Розробка уроку з Всесвітньої історії для 6 класу на тему: Характеристика способу життя античних міст Північного Причорномор’я та скіфських племен (за писемними джерелами).Освіта, наука, виховання та сімейне життя давніх греків.

0

Сформувати уявлення про досягнення грецької науки, освіти і спорту; визначити особливості формування культури; охарактеризувати наукові досягнення греків; визначити місце грецької культури в античній та світовій культурі; розвивати вміння порівнювати культурні досягнення різних народів, критично мислити, працювати в групах, висловлювати власну думкуПрезентація Застій. Перебудова. Розпад СРСР.

0

Даний ресурс – презентація – розроблена відповідно чинної Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл. Історія України. Всесвітня історія – К., 2010 р., затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 №1021) до підручника Т.В. Ладиченко Всесвітня історія – К.: Грамота, 2011. – 224 с.
Мультимедійний супровід уроку.«Нова економічна політика в соціально економічному житті СРСР (1921 – 1928 рр.)»

0

Мета: визначити причини переходу більшовиків від політики «військового комунізму» до нової економічної політики, розкрити суть Непу, розвинути уміння учнів аналізувати конкретні історичні факти і документи. З'ясувати особливості соціально - економічного та політичного розвитку держави в умовах нової політики більшовиків.
Тип уроку: засвоювання нового матеріалу.
Основні терміни і поняття: НЕП, кооператив, продрозкладка, продовольчий податок, трести.
Головні дати та події: 15 березня 1921 р.,Розробка уроку із всесвітньої історії з використанням інтерактивних технологій (презентація) «Промисловий переворот в Англії»

0

Тема. Промисловий переворот в Англії

Мета. Ознайомити учнів з причинами промислової революції й досягненнями науки і техніки в Англії; сприяти розвитку в учнів критичного мислення, вміння встановлювати причинно-наслідковий зв'язок, аргументувати свою думку; удосконалювати вміння працювати з підручником, історичним документом та навики роботи в малій творчій групі.
Основні поняття та терміни: «промислова революція», «конкуренція».
Основні дати та події:
1765р. – виготовлення механічної прялки «Дженні» Дж. Харгрівсем;
1771 – будівництво першої фабрики в Англії Р. Аркрайтом;Урок за проектною технологією. Історичні портрети політичних діячів

0

Урок розроблений за проектною технологією.Тема: Історичні портрети політичних діячів Ф.Д. Рузвельта, Ф. Франко, Б. Муссоліні, А. Гітлера. Матеріал містить розробку уроку, пояснювальну записку, типові плани складання історичного та політичного портретів політичних діячі та презентацію.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі