Користувацький вхід

Всесвітня історія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Формування патріотичних та громадянських якостей особистості учня засобами національно-патріотичниго виховання

0

Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна лише впроваджуючи у педагогічну практику стратегії розвитку критичного мислення. Завдання цієї стратегії полягає у „пробудженні свідомості”, коли молода людина усвідомлює реалії, що оточують її, і шукає шляхи розв’язання проблем. Такий підхід співзвучний концепції особистісно-орієнтованого навчання і нерозривно пов’язаний із застосуванням активних та інтерактивних технологій.Практичне заняття. Політичні портрети Ф. Д. Рузвельта, Ф. Франко, Б. Муссоліні, А. Гітлера (на вибір).

0

матеріали для практичного заняття з метою і завданнями, для допопомоги учням у роботі за практичним заняттям відібрано актуальний матерілГреція в V — IV ст. до н.е. (узагальнювальне повторення)

0

Шляхом проведення історичної вікторини закріпити та узагальнити знання учнів з даної теми, формувати вміння використовувати набуті знання в новій навчальній ситуації.Завдання з всесвітньої історії

0

Історичний диктант для перевірки домашнього завдання з всесвітньої історії для 9 класу з теми: "Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа в період напалеонівських війн"Лото «Скарби давніх цивілізацій»

1

Мета: конкретизувати знання учнів з історії стародавнього світу; сприяти глибшому засвоєнню історичного матеріалу, опрацьованому учнями впродовж першого семестру.
Клас: 6Народження нової європейської науки

0

Мета та завдання:
 визначити особливості європейської науки, її зміст;
 аналізувати невеликі за обсягом іс¬торичні джерела, виявляючи упереджену інформацію;
 розвивати вміння працювати з історичними джерелами, підручником, іншими видами інформації, аналізувати факти та події, робити висновки, свідомо ставитися до результатів навчальної діяльності;
 виховувати шанобливе ставлення учнів до історичного минулого, Європи, на прикладі діяльності вчених-представників.Контрреформація в Європі. І. Лойола. Єзуїти.

0

Мета та завдання:
 визначити особливості Контрреформації в Європі, її зміст; з'ясувати історичні наслідки для Європи;
 аналізувати невеликі за обсягом іс¬торичні джерела, виявляючи упереджену інформацію;
 розвивати вміння працювати з історичними джерелами, підручником, історичною картою, іншими видами інформації, аналізувати факти та події, робити висновки, свідомо ставитися до результатів навчальної діяльності;
 виховувати шанобливе ставлення учнів до до будь-якої релігії та повагу до думок інших.Високе Відродження

0

Мета та завдання:
 ознайомити учнів з основними принципами, хронологічними межами епохи Високого Відродження, творчістю видатних митців італійського Відродження;
 розвивати вміння працювати з історичними джерелами, підручником, історичною картою, іншими видами інформації, аналізувати факти та події, робити висновки, свідомо ставитися до результатів навчальної діяльності;
 виховувати шанобливе ставлення учнів до історичного минулого Європи, залучатися до загальнолюдських цінностей.Франція у період Реставрації. Липнева революція і Липнева монархія.

0

Мета та завдання:
 встановлювати хронологічну послідовність подій;
 відстежувати політичний розвиток Франції у 20–40-­і рр. ХІХ ст.; визначати причини і наслідки Липневої революції;
 давати характеристику визначним особистостям періоду;Якими були природа і населення Давньої Греції

0

Розробка уроку рекомендована вчителям історії, які викладають у 6класі.Вона стане корисною тим педагогам, які використовують в своїй пратиці нетрадиційні прийоми і методи роботи.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі