Користувацький вхід

Контрольні роботи

Обмежити пошук фільтруванням:Урок узагальнення з теми «СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ»

0

Урок узагальнення з теми «СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ» для учнів 6 класуКонтрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

0

Контрольна робота з української мови 5 клас. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.Контрольна робота за І семестр - Сприймання усної інформації на слух - Аудіювання

0

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти проводиться такий вид роботи з української літератури - сприймання усної інформації на слух/Аудіювання.Test "I Need a Book"

0

Form 8
“ I Need a Book ”

Variant 1

1. Complete the sentences with suitable words from the box.

Hero, book-marks, novelist, part, author, adventure stories.

1. The author who writes novels is called a …………………..
2. The last …………………… of the book was really exciting.
3. I like to read…………………….
4. The librarian asks the young readers to use…………………
5. Daniel Defoe is the ……………………. of “Robinson Crusoe.”
6. Robin Hood is a legendary ………………… who lived in Sherwood Forest.

2. Transform the direct speech into reported one.Семестрова контрольна робота з письма. 7 клас. І семестр. До підручника А.Несвіт

0

Розробка контрольної роботи з письма на І семестр. До підручник а Алли Несвіт. Для учнів 7 класу. Робота подана у двох варіантах, складається з п'яти завдань для перевірки засвоєння лексики та граматики.Діагностична робота з математики 4 клас. Тема "Нумерація чисел у межах мільйона. Площа "

0

Вправи і задачі на перевірку сформованості обчислювальних навичок та знаходження площі.Діагностична робота. Списування. 2 клас. ІІсеместр

0

Завдання з метою перевірки сформованості граматичних та каліграфічних навичок, розвитку мислення, уваги.Діагностична робота. Списування. 2 клас

0

Завдання з метою перевірки сформованості граматичних та каліграфічних навичок, розвитку мислення, уваги.Будівельне креслення. Завдання для самоконтролю.

0

Самоконтроль відіграє важливу роль у навчальній діяльності. Саме завдяки самоконтролю здобувач освіти може контролювати і оцінювати свої знання, планувати подальше виконання завдання.
Виконуючи контролюючу діяльність, здобувач освіти здійснює розумові та практичні дії, направлені на самооцінку, коригування та вдосконалення своєї роботи, оволодіває відповідними знаннями та вміннями.
Для більшості здобувачів освіти ефективною є форма самоконтролю, коли вчитель дозволяє наприкінці роботи звірити відповідність написаного з вірною відповіддю.Діагностична робота. Аудіювання 2 клас

0

Діагностична робота. Аудіювання, складена з 4 завдань закритого типу для визначення рівня мовної компетентності учнів у 2 класі.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі