Користувацький вхід

Математика

...

Обмежити пошук фільтруванням:Інтернет-ресурси для вчителів математики

Найкращі інтернет-ресурси для вчителів математикиІнтегрований урок з формування навичок читання та письма, формування елементарних математичних уявлень 1-Б клас

0

Тема: Інтегрований урок з формування навичок читання та письма, формування елементарних математичних уявлень.

Змістовна лінія «Взаємодіємо усно та з допомогою альтернативних засобів комунікації. Домислові уявлення та поняття». – закріплення.Використання технологій критичного мислення на уроках математики

0

Життя висуває суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення, аргументувати власну думку, бути толерантними.
Навчання сьогодні - це процес становлення особистості, здатної до самоосвіти, тобто особистості, яка вміє використовувати набутті знання для творчого розв'язання проблем, критично мислити, прагне реалізувати себе, змінити на краще своє життя та життя держави.Презентація "КМЗ предметів математика і фізика та його використання"

0

Методичні рекомендації до створення комплексно-методичного забезпечення з предметів математика і фізика та його використання на різних етапах урокуРозробка уроку математики в 3 класі "Порівняння виразу і числа. Складання і розв`язування рівнянь та задач."

0

Порівняння виразу і числа. Складання і розв`язування рівнянь та задач.Інтеграл і його застосування

0

Узагальнення, систематизація та розширення знання учнів з даної теми; закріплення навичок знаходити визначений інтеграл, показати його місце і значення при розв’язуванні задач фізичного та геометричного змісту; професійна спрямованість; розвиток
спостережливості, логічне мислення; розвиток фізико – математичної
мову учнів;виховування інтересу до науки шляхом звернення до історичних джерел.ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ В НАШОМУ ЖИТТІ

0

Засвоєння вмінь самостійно застосувати знання, уміння і навички з теми «Застосування похідної», використовувати їх у нових умовах; навчати знаходити екстремуми функції, будувати графіки, розв’язувати системи рівнянь, графічно розв’язувати системи нерівностей, знаходити область допустимих значень;розвивати самостійну навчальну діяльність учнів (навчальна компетенція); формувати пізнавальні інтереси учнів, вміння працювати індивідуально та в команді (формування комунікативної компетенції).Урок-подорож "Пропорції. Основна властивість пропорції."

0

Урок-подорож з математики для 6 класу. Тема уроку: Пропорції. Основна властивість пропорції. Мета уроку:

Освітня: сформувати свідоме розуміння правил знаходження невідомого члена пропорції, свідоме розуміння застосування пропорційної залежності при розв’язуванні задач практичного змісту; узагальнити і систематизувати знання з теми «Пропорція та її основна властивість»;Інтегрований урок з алгебри та фізики

0

Інтегрований урок з алгебри та фізики має на меті формувати вміння застосовувати знання з математики до розв'язування задач з фізики.Статистичні дані, що вчать думати, аналізувати і спонукають діяти

0

Урок узагальнення і систематизації знань учнів по темі: «Статистичні дані». Під час уроку учні вчитимуться самостійно застосовувати набуті знання в ситуаціях висвітлення реального стану навколишнього середовища в Кіровоградській області, переконаються, що статистичні дані дозволяють не тільки аналізувати екологічні негаразди нашого регіону на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі