Користувацький вхід

Програмне забезпечення

...

Обмежити пошук фільтруванням:Система роботи викладача щодо формування предметних компетентностей учнів через використання ІКТ

1

Сьогодні система освіти підпорядкована вирішенню найактуальнішої проблеми – підготовки самостійної, ініціативної, відповідальної, мислячої людини, здатної взаємодіяти з іншими у ситуації, що швидко змінюється, здатної реалізувати себе.

Результатом вивчення природничо-математичних дисциплін в сучасній школі є не тільки засвоєння знань (фактів, понять, законів, зв’язків), а й формування вмінь та навичок критично мислити, творчо розв’язувати проблеми, з’ясовувати сенс вивченого та використовувати набуті знання та навички в життєвих ситуаціях.Роль візуалізації в навчальному процесі

0

У матеріалах розглядаються питання сутності візуалізації в навчальному процесі, яка є важливим чинником удосконалення навчального процесу, дає змогу перетворити складний навчальний матеріал на доступний, сприяє засвоєнню учнями змісту навчання.Физическая составляющая здоровья.Цикл уроков основы здоровья в начальных классах.

0

Цей матеріал дозволить розширити, впорядкувати і поповнити уявлення учнів про людину та її здоров'я. Пропоную систему роботи з цікавими завданнями, іграми, оздоровчими вправами, фізхвилинками, опорними схемами. Кожний урок починається з психологічного розвантаження і підготовки до певної тематики. Гнучка структура уроку дозволяє поєднувати навчально-пізнавальну і оздоровчо-рухову діяльнісь дітей.Речення. Уроки з української мови в початкових класах (з використанням опорних схем)

0

Широко використовую можливості опорних схем з метою індивідуалізації навчання, розвитку самостійності при виконанні учнями завдань різного рівня. Впевнилась, що опорні схеми активізують дітей на уроці, організують увагу до пояснення вчителя і відповідей однокласників, урізноманітнюють роботу на уроці. Підвищується цікавість до навчання.
Повністю забезпечується висока організація кожного етапу урока, дружна робота всього класного колективу.Урок з читання «Закріплення звукового значення букви Фф. Опрацювання текстів «Фонтани», «Фотограф». Словниково-логічні вправи»

0

Розробка комбінованого уроку читання в 1 класі дає можливість закріпити знання учнів про букву «Ф», «ф», та її звукове значення; вдосконалювати вміння звуко-буквеного аналізу слів; активізувати словниковий запас першокласників словами «факел», «футляр», «фіранка», «фламінго»; формувати уміння розповідати, пояснювати, одержувати із тексту та ілюстрації нові знання; вчитися виразно читати текст. Розвивати: пізнавальний інтерес, логічне образне мислення, спостережливість, вміння порівнювати. Виховувати: любов до рідного міста, милування красою, заохочувати до читання книжок.Конспект інноваційного уроку з елементами футболу

0

Інноваційний урок фізичної культури конспект з футболу для учнів 11 класу основна групаЕлементний склад організмів.

0

Ознайомити студентів з елементарним складом живих організмів, сформулювати уявлення про роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів.Система біологічних наук.

0

Узагальнити знання студентів про біологічні науки й показати зв’язок між ними. Ознайомити студентів із завданнями сучасної біології; узагальнити їхні знання про методи біологічних досліджень, отримані під час вивчення попередніх розділів біології.Розв’язання систем лінійних рівнянь методом Крамера (методична розробка практичного заняття)

1

Тема практичного заняття «Метод Крамера» визначена в робочій навчальній програмі з вищої математики.
Дана методична розробка містить навчально-методичну карту, хід, де сформульовані цілі заняття і послідовність проведення уроку, вказаний список літератури.
Під час заняття використовуються різні форми роботи: експрес-опитування, робота в парах, самостійна робота, інтерактивна гра.
Спостерігається зв'язок історії з математикою, при вивченні матеріалу використана завдання прикладного характеру для майбутньої практичної діяльності, прищеплює інтерес до предмету.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі