Користувацький вхід

Останні публікації

Педагогіка

Обмежити пошук фільтруванням:Дискусія для батьків Тема «Хлопчики - дівчатка»

0

Тема «Хлопчики - дівчатка»

Мета:
- Усвідомити біологічне та соціальне у статевій поведінці дитини;
- Збагнути значущість культури статі у формуванні дитячої особистості;
- Уточнити місце та роль сучасного освітнього закладу у системі формування статевої самосвідомості, статевого виховання та статевої освітченості дітей;
- Здійснити якісний аналіз процесу формування статеворольових уявлень у хлопчиків та дівчаток дошкільного віку.

План
1. Статеве виховання старших дошкільників - презентаціяАвтентичний підхід до оцінювання. Презентація.

0

Аналіз сучасних поглядів науковців країн ЄС на оцінювання навчальних досягнень учнів.
Успішне оцінювання має дозволяти учню стати самостійним та автономним.
Автентичне оцінювання має:
наголошувати на сильних сторонах кожного учня, а не віднаходити його слабкості;
впливати на викладацькі підходи, зазначаючи, чого і як навчати;
бути постійною частиною викладання;
бути багатовимірним, фокусуючись на суспільному й емоційному поступі, а не тільки на мисленнєвому розвитку;
включати активний взаємний обмін думками між учителем і батьками, учителем та учнями;Соціалізація учнів на основі інноваційних освітніх проектів

0

Інститут освіти є одним з основних інститутів суспільства, на якому будується система життєдіяльності сучасної України. Однією з особливостей соціального інституту освіти є та обставина, що практично всі соціальні групи, їх статус та позиціонування в соціальній структурі суспільства, залежать від якості навчання членів соціальних груп. Успішне функціонування інституту освіти сучасного суспільства багато в чому залежить від того, наскільки він відповідає мінливим запитам в процесі освіти України.Методи та прийоми створення ситуації успіху

0

Висока потреба суспільства в обізнаних і компетентних особистостях викликає науковий інтерес до питання створення ситуації успіху в навчальній діяльності, адже орієнтація на успіх виступає в якості необхідної умови побудови будь-якої ефективної педагогічної системи.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ І І ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

0

Анотація. Наразі перед освітньою системою України стоїть важливе завдання – виховання висококваліфікованих та компетентних фахівців. Для досягнення цього завдання необхідно застосовувати методи мотивації, проте питання мотивації навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ І та ІІ рівня акредитації недостатньо висвітлене в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Аналіз праць авторів, що досліджували дану проблему показав, що на рівень мотивації студентів найбльше впливають внутрішні та професійні мотиви.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

0

Нині перед освітньою системою України постає значуще завдання – підготовка висококваліфікованих компетентних фахівців, у контексті якого важливим є мотиваційний аспект. Проте, питання мотивації навчально-пізнавальної діяльності у процесі фахової підготовки недостатньо висвітлене в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВ ПТНЗ

0

Професійна підготовка вимагає узгодженості знань щодо техніки, технології та економіки сучасного виробництва та інтеграції знань суміжних професій, а тому головною якістю, якою має володіти сучасний конкурентоздатний фахівець, є професійна спрямованість.РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

0

Необхідною умовою зростання особистості як фахівця є її самовизначення у професійній діяльності, оскільки перед особистістю постійно виникають проблеми, що вимагають від неї визначення свого ставлення до
професій, аналізу та рефлексії власних професійних досягнень, прийняття рішення щодо вибору професії, уточнення та корекції кар’єри, вирішення інших професійно обумовлених питань.ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПТНЗ

0

В останні роки методики та принципи підготовки кваліфікованих фахівців у ПТНЗ були змінені у зв’язку з появою нових професій на сучасному ринку праці, використанням сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних технологій.Лекція, як навчальний діалог викладача зі студентом

0

Якщо ви запитаєте в студентів, яких лекцій вони чекають, на які йдуть охоче, то у відповідь почуєте: тих, на яких цікаво, на яких вони разом із викладачем відкривають щось нове, відчувають себе шукачами, дістають насолоду від досягнутого. Ці відповіді можуть бути для викладача своєрідним орієнтиром під час розробки і побудови лекції.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі