RSS-матеріал

Користувацький вхід

Розробки уроків

загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:Тема: «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «земляків» у посланні.

0

Мета: проаналізувавши поетичне послання, учні мають усвідомити глибину його змісту, суть роздумів поета про причини тяжкого життя поневоленого українського народу та про чинники створення української держави; формувати вміння і навички аналізу політичного твору в єдності змісту та форми; виховувати в учнів любов до рідного слова, а через нього до України, велику повагу до Шевченка та його геніальної творчості.Тема. Т.ШЕВЧЕНКО. «ЗАПОВІТ» — ТВІР, ЩО ЄДНАЄ МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ І МАЙБУТНЄ

0

Мета: ознайомити учнів із твором Т. Шевченка «Заповіт», визначити, яке місце посідає поезія в українській літературі, зробити ідейно-художній аналіз вірша; визначити, які факти з життя поета покладені в основу твору; показати, як у вірші автор виразив триєдиний заповіт своєму народу, який було виконано, прослідкувати, як у творі розкривається полум’яна любов автора до України; розвивати в учнів навички виразного читання, культуру зв’язного мовлення, вміння логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки; сприяти вихованню в учнів почуття патріотизму, любові до рідного слова.Тема: М. Вороний ,,Євшан-зілля." Особливості побудови поеми. Роль епіграфа.

0

Мета: продовжити роботу над поемою М. Вороного ,,Євшан-зілля"; ознайомити учнів з літописною повістю і показати різницю між нею та народною легендою; з’ясувати особливості побудови поеми, розкрити роль епіграфа; розвивати навички критичного мислення і виразного читання; виховувати пошану до історичного минулого українського народу.Тема: Микола Вороний. Коротко про письменника. Поема «Євшан-зілля». Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи і рідного краю.

0

Мета: стисло ознайомити учнів із життєвим шляхом М. Вороного, опрацювати зміст твору «Євшан-зілля», визначити його головну думку; охарактеризувати образ юнака-половця; співвіднести давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; робити висновки та узагальнення; вміння виразно і вдумливо читати твір, світогляд; виховувати почуття поваги до творчості М. Вороного, української класики, пошану до рідного народу, країни.Тема. Микола Вінграновський. «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…». Поезія – особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту. Художні описи природи

0

Мета уроку: навчати виразно і вдумливо читати поезії, коментувати літературні пейзажі, визначати художні засоби; формувати глибоке розуміння поняття «Батьківщина», уміння бачити і цінувати красу світу; виховувати почуття патріотизму, любові до батьків.Тема. Павло Тичина. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини.

0

Мета уроку: допомогти учням усвідомити ідейно-художню цінність поезій П.Тичини; сприяти розвитку естетичних смаків, відчуття краси образного слова; розвивати абстрактне мислення, спостережливість, уміння доводити власну думку; виховувати любов до природи, рідної землі, почуття прекрасного, естетичної насолоди від твору мистецтва як потужної спонуки до оптимістичного погляду на світ.Андрій Малишко «Пісня про рушник». Найвищі духовні цінності людини.

0

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом поета, навчити аналізувати твір поета «Пісня про рушник», характеризувати художні образи, визначати та коментувати основні мотиви поезії, висловлювати власні думки щодо прочитаного; розвивати навички виразного читання ліричного твору; виховувати почуття любові до матері, отчого дому, Батьківщини, повагу до традицій свого народу.Тема уроку. Василь Симоненко. Вірш – пісня «Лебеді материнства». Ідея вічного зв’язку людини з матір’ю, рідною землею. Символічний зміст образів поезії.

0

Поглибити знання про життєвий і творчий шлях В. Симоненка, проаналізувати поетичний твір «Лебеді материнства», звертаючи увагу на його ідейно-художній та символічний зміст, жанр, образи; розвивати навички виразного читання та образного мислення, послідовного викладу думок, виховувати почуття поваги та любові до матері, до Батьківщини.Розгорнуті конспекти уроку. Macromedia Flash

0


Розгорнуті конспекти уроків з теми "Macromedia Flash", на вивчення якої відведено 8 годин.
Конспекти уроку створені до наступних тем. Векторна комп'ютерна графіка та анімація. Робота з об'єктами. Анімація ключовими кадрами. Модифікатори. Анімація форми. Матеріали та їх властивості. Текстові об'єкти та їх редагування.Конспект уроку з екології "Категорія «біорізноманіття». Генетичне, видове і екосистем не біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття.

0

Категорія «біорізноманіття». Генетичне, видове і екосистем не біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. (конспект уроку з екології)

RSS-матеріал

Голосування

Як Ви оцінюєте сучасні події в освіті?:

Останні коментарі