Користувацький вхід

Інформатика

...

Обмежити пошук фільтруванням:Робототехніка в школі

0

Робототехніка в школі
Робототехніка, прикладна наука, що займається розробкою автомати-зованих технічних систем, є одним з перспективних напрямів в галузі інфор-маційних технологій.Фундаментом для робототехніки слугують електроніка, механіка та програмування.Стаття "Уроки інформатики у початкових класах"

1

Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки й інформаційних технологій вимагають від людини оволодіння ними. Сучасне століття називають століттям інформації. Людина повинна навчитися орієнтуватися в інформаційному потоці. І чим раніш це відбудеться, тим ефективніше буде її робота.Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. 7 клас

0

Конспект уроку-практикуму з інформатики у 7 класі за новою програмою.
Завдання для виконання створене за матеріалами підручника «Фінансово-грамотний споживач».6 клас. Розділ І «Практика споживання» та робочого зошита «Фінансово-грамотний споживач».Навчальні матеріали до уроків інформатики у 6 класі з теми "Алгоритми та програми"

1

Навчально-методичні матеріали до уроків інформатики у 6 класі з теми "Алгоритми і програми" містять: розробки презентацій до кожного уроку теми, тестові завдання для використання у програмному середовищі Test W; перевірочні роботи; матеріали для виконання на ПК. Запропоновані матеріали передбачають використання підручника інформатики для 6 класу (автори Морзе Н.В. та ін.).
Навчально-методичні матеріали розроблено з використанням: матеріалів підручника "Інформатика, 6 клас" (автори: Морзе Н.В. та ін); матеріалів зошита-конспекта з інформатики (Коршунова О.В., Завадський І.О.)Створення та введення даних у таблицю

0

На допомогу вчителям інформатики, під час вивчення теми Електронні таблиці" в 7 класі.Безпечне використання Інтернету для пошук інформації.

1

Пошук інформації — одне із завдань, яке найчастіше доводиться вирішувати будь-якому користувачу Інтернету. Але знайти у великій кількості сайтів і веб-сторінок необхідну і точну інформацію та потрібні ресурси — дуже непросто. Тому ви повинні вміти використовувати різні способи пошуку інформації, правильно формулювати запити й критично оцінювати знайдену інформацію.
Інформаційний пошук - це процес пошуку інформації з певної теми.
Основним завданням інформаційного пошуку є швидке і точне знаходження необхідної інформації.Робота в середовищі табличного процесора

1

На допомогу вчителям інформатики, під час вивчення теми "Електронні таблиці" в 7 класі.Основні етапи розв’язання прикладних задач із використанням комп’ютера – Алгоритмізація

1

Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера.
Актуалізувати знання учнів про алгоритми, властивості алгоритмів, форми подання алгоритмів. Подати новий навчальний матеріал про мови програмування, програмний код, середовище розробки програм, компілятор. Описати основні етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера.Розробка уроку з інформатики для 7 класу «Практична робота. Використання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

0

Мета:
• навчальна: вчитися виконувати обчислення за даними електронної таблиці, використовуючи вбудовані функції; застосовувати знання, навички та вміння під час розв’язування прикладних задач та в життєвих умовах;
• розвиваюча: розвивати творчі здібності, логічне мислення, практичні навички роботи з комп’ютером; тренувати пам’ять та увагу, сприяти розвитку пізнавального інтересу; створювати ситуації зацікавленості та позитивні емоції по відношенню до навчальної діяльності;Використання ігрових технологій на різних етапах уроку інформатики в 5 класі

0

Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, как проходят уроки. Даже на самых хороших уроках элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности предметом. Поэтому на уроках информатики нужно как можно шире применять нетрадиционные формы.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі