Користувацький вхід

Інші жанри

...

Обмежити пошук фільтруванням:Формування основ громадянського виховання дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти

0

Дошкільний вік є сприятливим для формування основ громадянського виховання. Саме в цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій особистості дитини, розвиток її емоційної сфери, відчуттів, мислення, починається процес національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. Громадянське виховання сьогодні - одна з найважливіших ланок у системі освітньої роботи закладу дошкільної освіти.Патріотичне виховання - невід’ємна складовою виховного процесу

0

Дошкільне дитинство - найсприятливіший період виховного впливу на дитину: те, що сприйме, запам’ятає дитина в цей час, залишиться в її пам’яті надовго, а може, й на все життя. Це дуже важливо для формування патріотичного світогляду. Саме в цьому віці в дошкільника формується емоційно-ціннісне ставлення до близьких людей, природи рідного краю, до народних звичаїв і тра¬дицій. І саме на основі цієї емоційної бази необхідно формувати патріотичні почуття в дитини.З досвіду рооти «Розвиток пізнавальної активності учнів в урочний та позаурочний час»; «Організація ігрової діяльності у групі продовженого дня»

0

Формувати у молодших школярів пізнавальний інтерес, зміцнювати уміння і навички самостійно засвоювати та осмислювати навчальний матеріал, виховувати прагнення до самоосвіти, формувати основні інтелектуальні уміння, необхідні для оволодіння знаннями з різних навчальних дисциплін.A handy guide for common abbreviations

0

В сучасному світі, повному інформації, часу на спілкування та переписку залишається все меньше й меньше. Парадокс, але чим більшою кількістю інформації володіє сучасна людина, тим більше способів вона шукає для скорочення передачі цієї інформації. Один з найкращих способів скоротити слова та вирази є використання аббревіатур. Тема використання аббревіатур є актуальною темою в сучасній англійській мові. Пропоную ознайомитись з найбільш уживаними варіантами цих скорочень.Формування правильної постави в учнів молодших класів

1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВІІІ міська віртуальна науково-практична конференція "Талант та елітарність" Ефективне впровадження ігрових технологій навчання в початковій школі

0

Ефективне впровадження ігрових технологій навчання в початковій школі
Використання навчальних ігор на уроках в початкових класах.ІІІ міська віртуальна науково-практична конференція "Талант і елітарність". Тема. Використання міжпредметних зв'язків у формуванні критичного мислення учнів на уроках біології

0

Актуальність цієї проблеми полягає у впровадженні таких методів навчання, які розвивають уміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання й самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, навички, необхідні для життєвого й професійного вибору.17 червня - Міжнародний день боротьби з опустелюванням та посухами

0

17 червня - Міжнародний день боротьби з опустелюванням та посухамиЗемельні ресурси та ґрунти Сумської області

0

Земельні ресурси та ґрунти Сумської області
У сучасних межах область займає 4 % території України. На Сумщині значна частка земельних паїв знаходиться в оренді у господарств, створених на базі колишніх колгоспів, або у їх правонаступників. Органи державної влади в області працюють на підтримання сприятливого клімату для розвитку і ведення сільського господарства та залучення інвесторів, що сприяє освоєнню та залученню в обробіток всіх земель.Ґрунтозахисна система землеробства з контурно-меліоративною організацією території

0

Ґрунтозахисна система землеробства з контурно-меліоративною організацією території
Сучасний етап розвитку сільськогосподарського виробництва вимагає підвищення культури землеробства, що обумовлює необхідність переходу від застосування окремих заходів захисту ґрунтів від ерозії до впровадження комплексів протиерозійних заходів. У землевпорядкуванні також відбувається перехід від проектування протиерозійних комплексів для окремих господарств до генеральних схем заходів щодо захисту ґрунтів від ерозії для балкових і річкових водозборів.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі