Користувацький вхід

Професійна освіта

...

Обмежити пошук фільтруванням:Методичні рекомендації "Планування діяльності викладача під час проведення уроків різних типів. Підготовка викладача до уроку".

0

В методичних рекомендаціях висвітлено типи уроків, структура основних типів уроку, планування діяльності викладача під час проведення уроків різних типів.Методика проведення уроку виробничого навчання з теми "Технологія приготування натуральної січеної маси та напівфабрикатів з неї "

0

Дана методична розробка призначена для надання теоретичної та практичної допомоги майстрам виробничого навчання за професією «Кухар» 3 розряду. Вивчаю дану тему здобувачів професійної освіти закріплюють теоретичні знання зі спец предметів та набувають практичних навичок при приготуванні напівфабрикатів з січеної риби, а також розкривають суть і зміст технологічної послідовності приготування натуральної січеної маси та напівфабрикатів з неї.Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: "Технології створення таблиць в режимі конструктора. Технологія введення даних до таблиці. Робота з таблицями. Зв’язування таблиць реляційної бази даних"

0

Мета уроку:
Навчальна: сформувати навички створення таблиць в середовищі СУБД.
Виховна: виховання інформаційної культури здобувачів освіти, уважності, акуратності, дисциплінованості, прищеплення навичок самостійної роботи, забезпечення свідомого засвоєння навчального матеріалу.
Розвиваюча: формування пізнавальної активності, самостійності, уваги та спостереження, аналітичного та логічного мислення.Шість кроків до успіху молодого фахівця - “ кухаря ”

0

Кроки до успіху кухаря – професіонала!
1. Правильно оберіть професію.
2. Колектив – єдина виробнича команда, в якому враховуються дії та ідеї всіх.
3.Виробниче завдання – математична задача, яка завжди має рішення.
4.Вчись уникати та долати «професійні» стреси.
5.Зведи до мінімуму резюме невдач.
6.Ніколи не зупиняйсь на досягнутому.Методика проведення уроку виробничого навчання з теми "Технологія приготування дріжджового тіста та виробів з нього"

0

Підготовка сучасного робітника повинна відповідати цілій низці вимог, під впливом яких вона спрямовується на розвиток у нього вміння самостійно виконувати і оновлювати знання, ставити проблеми, творчо мислити, прий-мати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях. Тому головним завдан-ня професійно-технічної освіти є якісна професійна підготовка кваліфікованих робітників для різних галузей економіки з урахуванням потреб ринку, що забезпечується впровадженням інноваційних технологій навчання.Формування міжпредметних компетентностей в процесі вивчення математики.

0

Зміни в суспільному житті та свідомості вимагають від нас, педагогів визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєвої творчості та самореалізації в нових соціальних умовах. Якщо говорити про дитину, то їй сьогодні потрібні не тільки знання, але й достатній рівень життєвої компетентності для успішної адаптації в соціумі, який швидко змінюється, та сучасному світі, ураховуючи те, що за останні кілька років нові інформаційні технології повели людську цивілізацію на багато кроків уперед і стали невід’ємною частиною нашого життя.Лексичні проблеми перекладу термінів науково-технічного стилю.

0

Анотація.У даній роботі розглянуті особливості науково-технічного стилю на основі прикладів технічних термінів та багатозначних слів у текстах, які відзначаються специфічним стилем та відрізняються від інших типів текстів.
Ключові слова:особливості, науково-технічний стиль, технічні терміни , багатозначні слова, специфічний стиль.
Abstract. The article deals with the peculiarities of the scientific and technical style on the basis of examples of technical terms and polysemantic words in texts that are marked by a specific style and differ from other types of texts.Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: "Нарізання кріпильного різьблення"

0

Метою уроку виробничого навчання є формування знань, умінь і навичок в нарізуванні трикутної різьби плашками та мітчикамиМетодична розробка уроку виробничого навчання на тему: "Обробка ступінчатих поверхонь""

0

Структура уроку складається з організаційної частини та видів інструктажу: вступного, поточного та заключного, які взаємопов'язані логікою навчального процесуПосади своє дерево

0

Формування екологічної свідомості зростаючої особистості.
Роз’яснювальні роботи про необхідность посадки дерев та квіткових клумб на території центру

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі