Користувацький вхід

Посібники

Обмежити пошук фільтруванням:Контрольна робота з хімії

0

Контрольна робота з хімії з зазначенням рівней складності для учнів 10-11 класів.ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ: «ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

0

Розвиток та вдосконалення сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності визначає її зміст, методи та засоби навчання у сучасній школі. Останнім часом дистанційне навчання стало невід’ємною частиною освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.
Використання програмного забезпечення дає змогу учителю зробити своє спілкування з учнями ще більш інтенсивним, більше уваги приділити логічному аналізу умов задач, тобто перекласти на комп’ютер технічні операції.Check Your English. Збірник завдань до підручника Буренко В.М. Англійська мова (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів агальної середньої освіти

0

Посібник може використовуватися для перевірки компетенцій, отриманих студентами\учнями назанятях з англійської мови.Посібник "Мовленнєва абетка"

0

Опис посібника «Мовленнєва абетка»
У новій редакції Стандарту дошкільної освіти (Базовий компонент дошкільної освіти) мовленнєву компетентність визначено як здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість.Організація дистанційного навчання на уроках фізики

0

Дистанційне навчання на сьогоднішній день відіграє велику роль при отриманні знань, допомагає організовувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихає й мотивує здобувачів освіти, роз'яснює методику освоєння нових платформ. Методична розробка містить матеріали, що демонструє можливість використання нових технологій на уроках фізики з застосуванням різних онлайн сервісів:блог, GoogleClassroom,LearningApps, WordItOut,Padlet під час дистанційного навчання.Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

0

Мета.
• Поглибити знання учнів про члени речення, зокрема головні; вдосконалювати вміння визначати граматичну основу речення;
• формувати загальнопізнавальні вміння виділяти граматичну основу в реченні, визначати спосіб морфологічного вираження підмета і присудка;
• формувати компетентності: «Спілкування державною мовою», математична, інформаційно – цифрова, «Уміння вчитися впродовж життя», соціальна та громадянська, підприємливість;
• розвивати культуру мовлення та творчі вміння побудови речень і зв'язних висловлювань;«Будова та технічне обслуговування двигуна КаМАЗ- 740»

0

«Будова та технічне обслуговування двигуна КаМАЗ- 740»
План
Вступ
1. Двигун. Загальна будова і робочий процес двигуна
2. Технічне обслуговування двигуна
3. Ремонт двигуна
4. Висновки
5. Список використаних джерел
Додатки
Тестові завдання тематичного оцінювання знаньЗдоров'язберігаючі і здоров' яформуючі технології в НУШ з метою розвитку самоорганізації учнів

0

Розкрито класифікацію здоров'язберігаючих технологій, а також впровадження їх у навчально-виховний процес. Висвітлено фактори, що впливають на здоров'я, Автор окреслює систему застосування технічних прийомів збереження та покращення здоров'я.
У додатках подано конспекти уроків з курсу "ЯДС" для учнів початкових класів, фізкультхвилинки, дихальні вправи, пальчикова гімнастика, комплекс вправ гімнастики для очей.
Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам педагогічних коледжів та ВНЗ, батькам.Дощик складається з краплинок

0

1. Уточнити уявлення дітей про те, що вода дуже важлива для всіх живих істот, без неї не можуть жити рослини, тварини, людина (людям вода потрібна для їжі, пиття, для миття тіла, предметів, які є в приміщенні);

2. Сформувати у дітей знання про значення води в житті людини: вода - джерело життя; вода необхідна для підтримання та забезпечення життя людини;

3. Прищеплювати дбайливе ставлення до води;

4. Активізувати і збагачувати словник дітей іменниками, прикметниками і дієсловами по темі заняття.Ми за Чистіі вулиці нашого міста

0

закріпити та розширити знання про рідне місто, його назву, об'єкти; підвести до розуміння, що Україна - це наша Батьківщина; збагатити знання про те, що люди, які живуть в Україні, - це український народ (українці) і розмовляють вони українською мовою; формувати уявлення про свою приналежність до українського народу. Розвивати інтерес дітей до природи рідного краю

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі