Користувацький вхід

економіка

Обмежити пошук фільтруванням:Впровадження інноваційних технологій на уроках економіки

0

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень. Нині потрібний викладач, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови розумного поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання.Будь-який урок – це педагогічне явище, витвір викладача, на якому учні не тільки отримують, а й демонструють свої знання, вміння та навички.Лекція на тему: «Прибуток та рентабельність торговельного підприємства»

0

Матеріали методичного забезпечення організації і проведення відкритого заняття (лекції) з дисципліни "Економіка торгівлі" на тему: "Прибуток і рентабельність торговельного підприємства"Гроші і кредит (робочий зошит для практичних занять)

0

Робочий зошит для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Гроші та кредит"Збірник практичних завдань з дисциплін: статистика, основи економічного аналізу та економіка підприємства

0

Завдяки матеріалам посібника учні зможуть здобути знання з економічних дисциплін, навчитись їх застосовувати.
Особливістю посібника є простота викладу матеріалу, адаптованість на користувача та людей, які мають економічну освіту.
Даний збірник містить відповіді на практичні завдання, які дають можливість учням краще засвоїти навчальний матеріал, вміло оперувати статистичними даними, здійснювати аналіз економічного стану підприємств та галузі в цілому.Розробка уроку з основ економіки з елементами спрощеного судового слухання та використанням ІКТ «Економічні цикли. Причини економічних коливань»

0

Актуалізація опорних знань

1. Які показники національної економіки характеризують економічний потенціал країни?
2. Для чого визначають ВВП і ВНП ?
3. Чи можна сказати, що країни світу стабільно розвиваються?

Вивчення нового матеріалу
План вивчення

1. Причини економічних коливань.
2.Економічні піднесення і спади.
3.Індикатори ( показники) економічних коливань.Розробка уроку з основ економіки «Доходи і витрати підприємства» (вивчення нового матеріалу методом «Мозаїка»)

0

1. Поняття «валовий дохід», «витрати», «прибуток».
2. Різновиди витрат і прибутків фірм.
3. Способи максималізації прибутку.
4. Виконання практичної роботи № 4.Дистанційне начання як формування культури самостійної роботи майбутніх економістів

0

На сучасному етапі державотворення, що супроводжується процесами глобалізації та інформатизації суспільно-політичної та економічної сфер життя, виникає потреба модернізації системи вищої економічної освіти. Одним з основних завдань вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з економічних спеціальностей, є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця, здатного до саморозвитку та самовдосконалення відповідно до вимог європейського та світового ринків праці.Урок-змагання з економіки «Економічний ринг»

0

Економічні терміни і поняття. Розвиток творчих здібностей, образного мислення та уміння робити висновки, обґрунтовувати свої думки.Розробка уроку з економіки «Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту та пропозиції»

0

Економічний зміст попиту та пропозиції; шкали попиту і пропозиції, графіки; вплив нецінових факторів на переміщення графіків попиту і пропозиції.Комплексні кваліфікаційні завдання з професії 4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

0

Комплексні кваліфікаційні завдання
з професії: 4121 “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі