Користувацький вхід

Англійська мова

...

Обмежити пошук фільтруванням:English- the language of the world

0

Тема заняття: “ English- the language of the world”.
Тип заняття: підсумкове заняття по темі.
Рік навчання: 7

Практична мета: Закріпити здобуті знання по темі “ English - the language of the world”. Перевірити якість засвоєння знань учнями. Розвивати навички читання, аудіювання, говоріння, непідготовленого мовлення. Розвивати уміння формувати та робити власні висновки з приводу почутого чи прочитаного. Формувати лінгвокраїнознавчі знання уміння та навички. Виховна мета: Виховувати культуру праці та уміння слухати співбесідника.Презентація та конспект уроку на тему: «Меган»

0

Урок з теми “ Меган “ складено для проведення у 3-му класі загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови. ( Автори: Марія Ростоцька, Оксана Карп’юк).
Цей урок сприяє розвиткові комунікативної компетенції здобувачів освіти, вчить дітей працювати з тематичними текстами для читання та аудіювання з повним розумінням змісту прочитаного та прослуханого, а також сприяє прищепленню дітям культури раціонального проведення вільного часу!Підсумкова контрольна робота з англійської мови для 7 класу

0

Підсумкова контрольна робота з англійської мови спрямована на перевірку рівня сформованості в учнів 7 класу навичок читання й письма, умінь вживати лексичних одиниць з певних тем.
Контрольна робота містить завдання з вживання лексичних одиниць у тексті, завдання на перевірку розуміння прочитаного тексту (a true/false task), граматичні тести закритого й відкритого типів, завдання з письма.

Наявність відповідей: так.Endangered animals

0

Розробка уроку з англійської мови для 9 класу на тему " Endangered animals" з використанням презентаціїУрок "Food. National dishes of different countries"

1

Мета: Розширити кругозір учнів; ознайомити з культурою харчування в інших країнах; удосконалити навички письма, читання, аудіювання, говоріння; розвивати комунікативну компетенцію, мовленнєві здібності, особистий творчий потенціал учнів. Удосконалювати навички колективної роботи в групах, логічного мислення, вміння висловлювати власну думку. Виховувати культуру спілкування.
Обладнання: підручник, ноутбук, екран, проектор, роздаткові картки.It takes many kinds to make the world. Appearance and traits of character. Розвиток навичок діалогічного мовлення

1

Тема: It takes many kinds to make the world. Appearance and traits of character. Розвиток навичок діалогічного мовлення

Мета заняття: Ознайомити дітей з новими лексичними одиницями на позначення якостей особистості. Активізувати наявні лексичні знання, уміння та навички. Розвивати навички непідготовленого мовлення, читання, аудіювання, говоріння, письма та діалогічного мовлення. Виховувати культуру праці та наполегливість в роботі.Урок англійської мови 5 клас

0

Урок англійської мови у 5 класі за підручником О.Д. Карпюк з теми "Пори року.Погода"з використанням мультимедійних ресурсів.Урок англійської мови 5 клас

0

Урок англійської мови у 5 класі з теми "Пори року. Погода" з використанням мультимедійних ресурсів.Урок формування лексичної компетенції з використанням мультимедійних технологій у межах темиПлан-конспект уроку для учнів 5 класу за темою "Sports. Past Simpl

0

Даний урок розрахований на учнів 5 класів, що навчаються за підручниками Еnglish Plus 1 видавництва Oxford University Press, a також як дотатковий матерыал до теми Спорт.Неправильні дієслова.
Метою уроку є повторення та активізація вивченої лексику теми та неправильних дієслів; практикування учнів у вживанні минулого неозначеного часу дієслова; формування навичок монологічного мовлення; вдосконалення навичок аудіювання, читання та письма.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі