Користувацький вхід

Іноземна мова

...

Обмежити пошук фільтруванням:Директорська контрольна робота з англійської мови для 7 класу.

0

Директорська контрольна роботаз англійської мови для 7 класу.
Розвиваюча: розвивати навички читання, письма, аудіювання та говоріння, розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію, увагу, пам’ять, логічне та творче мислення учнів;Конспект уроку з англійської мови на тему:" В магазині. Покупки ".

0

Активізувати вживання учнями вивченої лексики з теми в усному мовленні та на письмі, ознайомити з займенником same,навчити учнів діалогічному мовленню з теми, практикувати аудіювання з метою вилучення інформації, тренувати вміння складати вірші;
Розвиваюча: розвивати навички читання, письма, аудіювання та говоріння, розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію, увагу, пам’ять, логічне та творче мислення учнів;
Виховна: виховувати ввічливість та культуру поведінки в закладах торгівлі;
Освітня: поглибити знання учнів з теми, підвищити мотивацію вивчення англійської мови;Конспект уроку з англійської мови на тему:" Тема: " Я, моя сім'я та друзі" ".

0

Повторити й активізувати ЛО теми. Развивати здібності учнів до зорової диференціації,граматичні, мовленнєві навички, пам'ять, мислення, фонетичний слух. Формувати навички читання та розуміння прочитаного. Формувати здатність працювати в парі, групі; практикувати учнів у говорінні, письмі. Виховувати любов до навчання.Вікторина з англійської мови та мови іврит

0

вікторина для знавців англійської мови та мови іврит, розрахована на учнів 5 класуконтрольна робота

контрольна робота з англійської мови у 5 класі за підручником О.КарпюкСТИМУЛЮВАННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДОЛАННЯ МОВНОГО БАР’ЄРУ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

0

Важливою складовою технологічної освіти є позаурочна предметно-перетворювальна діяльність, яка передбачає організацію роботи груп чи клубів за інтересами, використання мобільних додатків, котрі надають змогу учням у вільний час підвищувати рівень знань з іноземної мови (чи будь якого іншого предмету).
У вдосконаленні технологічної освіти необхідна наступність на всіх рівнях навчання, що сприяє поступовому і неперервному оволодінню системою знань.Формування мовленевої та соціокультурної компетенції на основі використання автентичних текстів

0

Робота з автентичними текстами дозволяє в навчальних умовах показати реальні прагматичні соціокультурні ситуації і прокоментувати їх, підвищити внутрішню мотивацію учнів до освоєння іноземної мови, створити психологічну комфортність, розвинути довільну і мимовільну пам'ять, сприяє підвищенню комунікативно-пізнавальної мотивації, формує лінгвокраїнознавчу і інтеркультурну компетенцію, позитивно впливає на особистісно-емоційний стан студентів, забезпечує можливість одночасного звернення до мови і культури.Організація позааудиторної та гурткової діяльності циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін у вихованні свідомого громадянина України

0

У статті розглядається питання про систему патріотичного виховання у позааудиторній та гуртковій роботі викладачів соціально-гуманітарного циклу вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.
Ключові слова: патріотичне виховання, національна свідомість, позааудиторна робота, робота гуртків.
Постановка проблеми. Соціально-гуманітарні циклові комісії, зміст навчальної діяльності яких безпосередньо пов’язаний з українською історією, культурою, мовою, українською ідеєю, мають найкращі умови для патріотичного виховання студентів.Соціокультурна компетенція

1

Соціокультурна компетенція підвищує мотивацію.
Соціокультурна компетенція- це знання культурних особливостей носіїв мови,їхніх звичаїв, традицій, норм поведінки

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі