Користувацький вхід

Іноземна мова

Обмежити пошук фільтруванням:Особливості навчання говорінню

1

Особливості навчання говорінню на уроках англійської мови. Мета, головні задачі,види діяльності,які використовуємо для розвитку комунікативних навичківКонспект урок у в 5 класі. Тема: Погода.

0

Конспект уроку з англійської мови в 5 класі за темою "Погода".Конспект уроку з англійської мови 7 клас "SCHOOL RULES"

0

Вдосконалювати навички вживання модальних дієслів must, have to, need в мовленні; вдосконалювати лексичні навички, навички вимови, навички читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення; виховувати загальну культуру учнів.Конспект уроку з англійської мови 10 клас"HE USED TO BE LAZY"

0

Формувати навички вживання used to, навички вимови; вдосконалювати навички усного мовлення, читання й письма; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань.Критерії оцінювання учнів 5 класів щодо форм роботи на уроці англійської мови з використанням формувального оцінювання.

0

Функціональна складова. Формувальне оцінювання відбувається впродовж навчального періоду та завершується наприкінці семестру або року підведенням підсумків. Ключові уміння та фокус оцінювання:
сприймання на слух — основна ідея, детальне сприйняття;
читання — про себе, основна ідея, детальне сприйняття;
говоріння — усна взаємодія (діалог з однокласниками, відповіді на питання вчителя), монологічне мовлення (декілька речень про себе, короткі фрази на повсякденні теми);
письмо — письмова взаємодія (короткі повідомлення, речення).Формування й удосконалення соціокультурної компетенції учнів за допомогою мультимедійних технологій на уроках англійської мови

0

Державний стандарт освіти передбачає оволодіння учнями комуніка-тивною компетенцією. Що ж вона охоплює? Комунікативна компетенція включає в себе 3 аспекти: мовленнєва, мовна та соціокультурна. Комунікативна компетенція включає також в себе 4 види діяльності: читання, письмо, аудіювання та говоріння. Мовна базується на знаннях лексики, граматики, фонетики та орфографії.Календарно_тематичне планування зі змістовими лініями до підручника з англійської мови "Start Up" 4 клас (1 семестр)

0

Календарно-тематичне планування (1 семестр) зі змістовими лініями до підручника Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. "Start Up" (4 клас НУШ). Кількість годин, які відведені на вивчення теми, можна коригувати. У календарно-тематичному плануванні чітко окреслені ключові компетентност іта інтегровані змістові лінії, яким зараз приділяється величезна увага у контексті роботи НУШ , виділено мовний інвентар (лексику та граматику)Філологічний помічник

0

матеріал для вчителів та учнів з української мови та літератури, та англійської мовиФілологічний помічник

0

матеріал для вчителів та учнів з української мови та літератури, та англійської мови

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі