Користувацький вхід

Останні публікації

Іноземна мова

...

Обмежити пошук фільтруванням:«Німеччина» Методична розробка для практичних занять студентів І курсу

0

Методична розробка вміщує в собі лексичні одиниці та мовні зразки до теми, міні діалоги, завдання до тексту для аудіювання, текст для читання, граматичне правило, лексичні та граматичні вправи. Методична розробка може бути використана викладачем при підготовці до відкритого заняття.ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ШКОЛИ ЧЕРЕЗ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ

0

ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ШКОЛИ ЧЕРЕЗ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВРозробка уроку з англійської мови «Моє улюблене свято»

1

Розробка уроку з англійської мови «Моє улюблене свято»
для учнів початкової школи, або для занять у гуртку.Застосування таксономії Блума у навчанні іноземній мові для ефективного формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.

0

Застосування таксономії Блума у навчанні іноземній мові для ефективного формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.

Як зазначено в проекті нового базового Закону України «Про освіту», Нова українська школа працюватиме на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти, в межах якої максимально враховуватимуться здібності, потреби та інтереси кожної дитини. У навчанні іноземних мов даний підхід знайшов свою інтерпретацію в рамках комунікативно-діяльнісного підходу, який відображає специфіку іноземної мови як навчального предмета уМетодичні рекомендації щодо роботи у системі дистанційного навчання Moodle з предмету «Іноземна мова. Англійська»

0

У запропонованих методичних рекомендаціях детально описаний алгоритм початку роботи в системі управління навчальним контентом MOODLE, що розміщений на сервері Розівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, Розівської районної ради, Запорізької області та особливості його використання для організації навчального процесу.

Для вчителів іноземної мови та учнів.Індивідуальний підхід у вивченні іноземних мов

0

Індивідуальний підхід є системою дидактичних засобів організації учбового процесу. Сюди входить зміна мети, змісту, і т.н., що орієнтує студентів на вибір необхідної професії та можливі сфери використання іноземної мови в професійній діяльності. Індивідуальний підхід має на меті підвищити ефективність у вивченні іноземної мови. Це включає в себе диференційний підхід, відпрацювання навиків самостійної роботи та вміння підходу студентів до системного оволодіння знаннями.Урок брейн-ринг з польської мови для учнів 5 класу в першому семестрі (1 рік навчання)

0

Урок брейн-ринг з польської мови для учнів 5 класу (1 семестр, перший рік навчання)
Мета: Закріплення і вдосконалення знань, умінь і навиків набутих протягом місяця, розвивати уміння узагальнювати і систематизувати знання, створювати ситуації зацікавленості та позитивні емоції по відношенню до навчальної діяльності, виховувати відповідальність перед командою, чесність щодо оцінювання, повагу до іншої національності, культури і мови.
Містить 6 етапів брейн-рингу: розминка, антоніми, конкурс капітанів, малюнковий диктант, знання про Польщу, загадки, читання.Польська мова для 5 класу (методичний посібник)

0

Посібник призначений для вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою для 5 класу (перший рік навчання), де польська мова вивчається факультативно. Даний посібник створено відповідно до програми з польської мови. Матеріал, який знаходиться в цьому посібнику, спрямований на формування ключових компетентностей учнів у контексті Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».The World of Painting. Art Galleries in London.

1

Методична розробка за темою «The World of Painting. Art Galleries in London.» містить методичні матеріали до уроку. Актуальність теми зумовлена необхідністю показати учням важливість реального спілкування, міжособистістної взаємодії. Тип уроку – формування навичок говоріння та аудіювання - дає змогу учневі закріпити набуті знання з теми, відпрацювати практичні вміння, навички.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?: