Користувацький вхід

Хімія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Інтернет-ресурси для вчителів хімії

Найкращі інтернет-ресурси для вчителів хіміїКВК на тему: Мандрівка країною елементарією

0

Узагальнити та систематизувати знання з теми "Періодичний закон та періодична система хімічних Д.І.Менделєєва. Будова атома"Презентація до уроку на тему: Природні джерела органічних сполук

0

Формувати предметну компетентність щодо джерел вуглеводнів у природі та особливості застосування природного газу кам'яного вугілля та нафти.Творчі роботи учнів з хімії "Кросворди" на тему6 Мендєлєєвські читання

0

Використання учнями здобутих знань та вмінь з теми Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва на практиці.Презентація на вебінар вчителів хімії на тему: Психологічні засади формування умінь і навичок на уроках хімії

0

Що таке вміння та навички та етапи формування вмінь та навичок, головні умови їх формування, методи діагностики сформованості умінь та навичок, класифікація умінь та навичок.Презентація до уроку на тему:Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук

0

Порівняння елементного складу валентних станів, хімічних елементів у складі органічних та неорганічних сполук.
Типи хімічних зв'язків та кристалічних граток якми утрорені органічні та неорганічні сполуки.Розчини – фізико-хімічні системи. Способи вираження концентрації розчинів (методична розробка заняття з дисципліни «Хімія»)

0

Дидактична мета заняття: вивчити дослідження та закони вчених фіз. хіміків: Д.І. Мендєлєєва, Вант-Гоффа, Рауля про водні розчини як фізико – хімічні системи; засвоїти теоретичний матеріал, підготувати базу для проведення розрахунків, пов’язаних з цими законами, ознайомитись з практичним значенням та приміненням законів. Засвоїти способи вираження концентрацій розчинів для подальшого примінення набутих знань при вивченні предметів спеціального циклу: "Хімічні методи аналізу".Закон Авогадро. Молярний об'єм газів. Розрахунки за хімічними формулами (розробка уроку)

0

Презентація з теми : Закон Авагадро. Молярний об'єм.Для учнів 8 класу з використанням ІКТ.Інструктивна картка «Хімічні властивості неорганічних сполук»

0

Хімічні властивості неорганічних сполук є основою для застосування знань з хімії в різних галузях. Цьому сприяє їх асоційоване засвоєння – поєднання словесного пояснення із формульним записом.
Матеріал адаптовано для використання інтерактивної дошки.Тема: Опале листя: користь чи шкода

0

Ознайомити учнів із джерелами теплоти та процесом горіння палива, розрахунком кількості теплоти, що виділяється в процесі горіння, з’ясувати зв'язок хімії з фізикою, біологією, розглянути хімічні явища пов‘язані з листком рослин; дослідити корисні та негативні явища переробки опалого листя, його впливу на природу; ознайомитись зі способами утилізації населенням опалого листя; привернути увагу громадськості та місцевого керівництва до питання винаходу підтримки найкращого способу утилізації опалого листя – створення брикетів для опалення у зимовий період, синтез біогазу, компостування.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі