Користувацький вхід

Хімія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Розв’яжи задачу сам (Найважливіші органічні сполуки. Обчислення масової частки і маси речовини в розчині та хімічне рівняння)

0

Завдання матеріалу створити ситуацію успіху для учнів під час роз’язування задач з хіміїТеорія хімічної будови органічних речовин О.М. Бутлерова

1

Презентація Prezi. Включає кортку історію створення теорії хімічної будови органічних речовин О.М. Бутлеровим. Містить основні її положення. Вводиться поняття "ізомерії" та "ізомерів".Умови ефективного застосування самостійної роботи на уроках хімії

1

Самостійна робота у процесі навчальної діяльності учнів

Самостійна робота учнів під час лекції
Самостійна робота учнів під час семінарських занять
Самостійна робота з підручником
Самостійна робота учнів у процесі виконання практичних робіт
Самостійна робота з використанням табличного матеріалу
Самостійна робота з використанням графічних схем
Самостійна робота учнів за диференційованими завданнями
Самостійна робота під час розв’язання експериментальних задачФізичні та хімічні властивості солей (розробка уроку)

1

Тема: хімічні та фізичні властивості кислот.
1. Дана тема вивчається в курсі школи в циклі уроків «Основні класи неорганічних сполук» (2 години на тему)
2. Реальні навчальні можливості учнів враховувались мною, так як учні * класу вивчили теми «Оксиди», «Кислоти», «Основи», знають їхні класифікації, властивості та вміють розв’язувати рівняння реакції, тому запропоновані завдання («мозковий штурм») були у відповідності з віком.Календарно – тематичне планування з хімії для 9 класу за оновленою програмою на 2017/2018 навчальний рік

0

Посібник містить календарно-тематичне планування уроків хімії для 9-го класу за оновленою програмою 2017 року. Наведені матеріали за змістом і структурою відповідають вимогам програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.Календарно – тематичне планування з хімії для 8 класу за оновленою програмою на 2017/2018 навчальний рік

0

Посібник містить календарно-тематичне планування уроків хімії для 8-го класу за оновленою програмою 2017 року. Наведені матеріали за змістом і структурою відповідають вимогам програми, затвердженої наказом Міністерс-тва освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 за новим Державним стандар-том базової і повної загальної середньої освіти.Календарно – тематичне планування з хімії для 7 класу за оновленою програмою на 2017/2018 навчальний рік

0

Посібник містить календарно-тематичне планування уроків хімії для 7-го класу за оновленою програмою 2017 року. Наведені матеріали за змістом і структурою відповідають вимогам програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.Розробка уроку за програмою Комплексного розвитку дітей "Росток" «Розв’язування задач. Обчислення за хімічними формулами молярної маси, кількості речовини, числа атомів (молекул)»

0

Урок розроблено за програмою Комплексного розвитку дітей "Росток" для учнів 7 класу В ході уроку закріплюються поняття про кількість речовини, одиницю вимірювання кількості речовини (моль), числа Авогадро, молярну масу,забезпечується формування вміння розв'язувати розрахункові задачі, обчислювати число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу і кількість речовини, Встановлюються міжпредметні зв’язки з фізикою і математикою.
Тип уроку: урок рефлексіі9 клас. Лабораторний дослід 2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Лабораторний дослід 3. Дослідження значення рН харчової та косметичної продукції

1

9 клас. Лабораторний дослід 2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.
Лабораторний дослід 3. Дослідження значення рН харчової та косметичної продукції
Картки для учнівУрок "Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій"

0

Розробка уроку у 9 класі. Тема : Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі