Користувацький вхід

Метод. рекомендації

Обмежити пошук фільтруванням:Методична розробка "Формування навичок критичного мислення на заняттях англійської мови"

0

Зазначена технологія, представлена у методичній розробці, стимулює загальну активність здобувачів освіти, сприяє створенню плідного освітнього середовища й утвердженню системного характеру навчання та самонавчання.Бінарні заняття – сучасний дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх фахових молодших бакалаврів техніків-механіків

0

Бінарні заняття – сучасний дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх фахових молодших бакалаврів техніків-механіків

Лідія Іванівна Новікова - викладач – методист, спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»

Людмила Володимирівна Іванова - викладач - методист , спеціаліст вищої категорії ВСП «Криворізький технічний фаховий коледжу Українського державного університету науки і технологій»Основи музейної справи Лекції

0

Методичні рекомендації до лекційних занять
“Основи музейної справи “
вміти- cформувати уявлення про навчальний предмет; ознайомити зі змістом, метою і структурою курсу, охарактеризувати об’єкт та предмет музеєзнавства; розкрити зв’язок з іншими науками; розвивати мислення студентів; виховувати інтерес до предмета, розуміння важливості його вивчення. Знати-конкретний музейний матеріал та понятійний апарат,основні завдання дисципліни.Посібник "Мовленнєва абетка"

0

Опис посібника «Мовленнєва абетка»
У новій редакції Стандарту дошкільної освіти (Базовий компонент дошкільної освіти) мовленнєву компетентність визначено як здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість.Методичний супровід неперервного професійного розвитку педагогічних працівників у міжатестаційний період за індивідуальною траєкторією

0

Методичні рекомендації щодо методичного супровіду неперервного професійного розвитку педагогічних працівників у міжатестаційний період за індивідуальною траєкторією.Організація дистанційного навчання на уроках фізики

0

Дистанційне навчання на сьогоднішній день відіграє велику роль при отриманні знань, допомагає організовувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихає й мотивує здобувачів освіти, роз'яснює методику освоєння нових платформ. Методична розробка містить матеріали, що демонструє можливість використання нових технологій на уроках фізики з застосуванням різних онлайн сервісів:блог, GoogleClassroom,LearningApps, WordItOut,Padlet під час дистанційного навчання.Про заохочення і покарання

0

Види заохочень та покарань в сім’ї. Їх значення для здобувачів освіти. Позитивний і негативний вплив  покарань на формування особистості вихованцяВикористання персонального сайту викладача у викладанні іноземної мови

0

«Для чого потрібен сайт?»: дуже часто можна почути у викладацькій спільноті. Це «данина моді» чи «потреба»? Поміркуємо:
1. Інформаційні технології поширюються все далі й далі, і тепер питаннями створення та просування сайтів цікавляться представники абсолютно всіх професій, галузей економічної і господарської діяльності. Вже ні для кого не секрет, що в наш час веб-сайт є своєрідною візитівкою, будь-то організації, закладу освіти чи викладача в інтернеті.
2. Очевидно, що - створення сайту - це беззаперечна вимога сьогодення. Тож, звернімося до фактів.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» та «Фізична культура» з теми: «РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ПАУЕРЛІФТЕРІВ»

0

Пауерліфтинг посідає особливе місце серед силових видів спорту, адже об’єднує у своїй системі унікальні змагальні вправи. Завдяки відносній простоті техніки, гармонійному впливу вправ на розвиток основних м’язів, а також можливості визначати найсильнішого атлета як в окремих вправах, так і в сумі триборства, прихильники вважають пауерліфтинг демократичним, доступним і популярним силовим видом спорту, який сьогодні перебуває у перманентному стані свого розвитку. Тому і в сучасній спортивній науці проблематика пауерліфтингу є актуальним, але мало вивченим дослідницьким сегментом.«Онлайн-дошка PADLET як простір навчальної взаємодії при вивченні суспільних дисциплін в умовах дистанційного навчання»

0

Дистанцiйне навчання як форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та здобувачів освіти є не новою, але досить складною формою навчання. Необхідно враховувати можливості всіх учасників освітнього процесу, умови роботи на відстані, доступність матеріалу. При синхронному режимі задача полегшується безпосереднім онлайн спілкуванням, відповідно асинхронний режим має на увазі спілкування у відстроченому режимі.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі