Користувацький вхід

Метод. рекомендації

...

Обмежити пошук фільтруванням:



Відкрите бінарне практичне заняття на тему: «Передчасні пологи. Анатомо – фізіологічні особливості недоношеної новонародженої дитини та догляд за нею»

0

Методична мета:
Продемонструвати методику проведення комбінованого практичного тренінгу по наданню кваліфікованої медичної допомоги під час передчасних пологів та подальшому догляду за передчасно народженою дитиною з використанням мультимедійних засобів, сучасного обладнання для оптимізації вивчення теми, формування клінічного мислення, набуття професійних вмінь та навичок на практичних заняттях.



Особливості профорієнтаційної роботи з учнями 11 класу

0

Проблема вибору професії стає однією з головних у житті людини. Але особливо актуальна вона для учнів старших класів, які вперше стоять перед необхідністю вибору професії. В наслідок недостатньої інформації про ситуацію на ринку праці, відсутність практичного досвіду в професійній діяльності та орієнтації сім'ї на «модні» спеціальності, молоді люди обирають професії, які не відповідають їх інтересам, нахилами, здібностям, а головне - потребам ринку праці.



Методичні особливості використання смартфона на уроках фізики

0

Робота сучасної техніки тісно пов'язана з використанням інформаційних технологій, а сама техніка застосовується практично у всіх сферах життєдіяльності людини. Сучасна електронна техніка і інформаційні технології цікаві і значущі для молодих людей, то вони повинні бути основним змістовним компонентом сучасної політехнічної підготовки.



Методичні рекомендації "Дослідницька діяльність школярів на уроках фізики"

0

Одне з актуальних завдань сучасної школи - пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво та соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.



Поради вчителям та батькам для роботи з обдарованими дітьми

0

За свою багаторічню працю я завжди цикавилася цією темою та робила різні експерименти,тому можу зробити висновки, що обдарованість у дітей у різному віці не є однаковою, а має свої особливості. Саме тому виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження за поведінкою, діяльністю, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті та логічного мислення. В 5-6-х класах важливо виявити та дослідити психологічний стан учнів та їхніх інтересів шляхом власної оцінки та суб’єктивної оцінки дорослих.



Доповідь та практичні завдання для проведення майстер-класу «Підготовка учнів 11 класу до ЗНО з англійської мови. Use of English»

0

Доповідь та практичні завдання для проведення майстер-класу «Підготовка учнів 11 класу до ЗНО з англійської мови. Use of English» Slide 1
Dear colleagues!
Welcome to the Use of English Master Class!
I suggest that we share our teaching experience of cramming our students for independent testing and international exams. My field today is the Use of English, which I find the most complicated part of the test. I’m going to focus on the Multiple Choice Part, the one incorporated in Independent Testing for Ukrainian students. So let’s get started by studying the parts of Tasks 8 and 9!



Виступ на курсах підвищення кваліфікації ЗОІППО на тему: «Досвід організації роботи літнього мовного табору в Бердянському муніципальному ліцеї Бердянської міської ради в Запорізькій області» Червень 2017 р.

0

Виступ на курсах підвищення кваліфікації ЗОІППО на тему: «Досвід організації роботи літнього мовного табору в Бердянському муніципальному ліцеї Бердянської міської ради в Запорізькій області» Червень 2017 р.
Dear coachers! Dear colleagues!
I’m going to present you our experience of organizing Summer Language Camp for our students at Berdiansk Municipal Lyceum. It has been held for the third time this summer. Language Camp is a way of organizing students’ leisure during their summer holidays while developing their vital skills, the so-called 4 C’s, that is
Communication
Collaboration



Ціннісні орієнтації учасників навчально-виховного процесу

0

Ціннісні орієнтації учасників навчально-виховного процесу

Ціннісні орієнтації - найважливіший компонент свідомості особистості, істотно впливає на сприйняття навколишнього середовища, ставлення до суспільства, соціальної групи, на уявлення людини про саму себе. Як елемент структури особистості вони відображають її внутрішню готовність до дій по задоволенню потреб і цілей, дають напрям її поведінки у всіх сферах діяльності.



Натюрморт з геометричних тіл.Рисунок

0

Вступ
1.Теоретичні основи роботи над рисунком.
1.1 Основні відомості про рисунок.
1.2 Організація робочого місця.
1.3 Матеріали і необхідне приладдя для малювання.
1.4 Композиція в Рисунку.
2. Основи перспективи.
2.1 Загальні відомості про перспективу.
3. Засоби для виявлення форми.
4. Виконання практичних завдань по рисунку.
4.1 Вправи на розвиток практичних графічних навичок малювання.
4.2 Схематична побудова різних геометричних тіл.
4.3 Рисунок натюрморту з простих геометричних тіл.
Висновки
Список використаних джерел



Методичні рекомендації щодо використання аудіовідеоматеріалів на уроках англійської мови в початковій освіті

0

Перш за все, для досягнення високих результатів, рекомендуємо поставити наступні цілі:
- привернути дітей до вивчення англійської мови;
- зацікавити пізнанням чогось нового: звуків, слів, форм, інтонацій;
- сформувати позитивне ставлення до мови й тих зусиль, які необхідні, щоб запам’ятати нові слова й форми;
- розвинути навички аудіювання і говоріння на теми, близькі до життєвого досвіду 6-річних учнів;
- зберегти бажання учнів вивчати мову й далі шляхом підкреслення успіхів і перемог у цій нелегкій справі;
- отримувати задоволення від використання англійської мови в реальних умовах.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі