Користувацький вхід

Останні публікації

Вища школа

...

Обмежити пошук фільтруванням:Еволюція філософських ідей в національній освіті: історичний екскурс

0

У запропонованій статті проаналізовано генезис філософських ідей в національній освіті: досліджено їх відповідність історичним реаліям, здійснено порівняльну характеристику національних ідеологій у різні епохи, висвітлено зміст, принципи та наслідки імплементації суспільних цінностей в освітньому середовищі, описано ймовірності актуальних соціокультурних ризиків.Методичні рекомендації для виконання семінарських занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

0

Методичні рекомендації для виконання семінарських занять є частиною комплексу навчальних посібників з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації спеціальності 201 «Агрономія». Рекомендації призначені для аудиторної та самостійної роботи. Система вправ, завдань, запитань для самоконтролю зорієнтовані на вдосконалення мовної майстерності спеціаліста в аспекті професійного спілкування.Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

0

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" для студентів освітньо-професійної програми «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».Презентація "Система шифрування DES"

0

Презентація з дисципліни "Технології захисту інформації" на тему "Система шифрування DES". Наведена основна термінологія, класифікація криптографічних алгоритмів, детально розібрано шифрування DES.
Може використовуватися на уроках інформатики при вивченні теми "Захист інформації"Підготовка студентів спеціальності «Туризм» до складання іспиту з іноземної мови за професійним спрямуванням (підсумкове заняття)

0

Варіанти завдань розроблені для студентів закладів вищої освіти І - ІІ рівнів акредитації спеціальності «Туризм». Метою запропонованих тестових завдань є визначення рівня засвоєння студентами граматичних тем, зокрема щодо використання означеного, неозначеного і нульового артиклів з іменниками однини, множини та власними іменами і географічними назвами; стимулювання студентів до правильного використання умовних речень І типу, модульних дієслів та їх еквівалентів, включаючи мовну здогадку в реченнях з лексичними питаннями.Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою!

0

Цікавий та змістовний сценарій, присвячений природоохоронній проблематиці, вихованню екологічної культури, морально-духовних і загальнолюдських цінностей у ставленні до навколишнього світу.
Мета: розширити поняття про довкілля та його неповторність; прищеплювати бажання бути у своєму довкіллі турботливим господарем; захищати та примножувати багатства природи.
Матеріал може використовуватись викладачами, класними керівниками, бібліотекарами для екологічної просвіти, проведення масових заходів до Дня Землі, Дня Довкілля.Тест з дисципліни: «Загальна електротехніка з основами електроніки»

0

Завдання для підсумкового тестового контролю з дисципліни: «Загальна електротехніка з основами електроніки»Тест по темі «Напівпровідникові прилади» з дисципліни: Загальна електротехніка з основами електроніки».

0

Тест для контролю знань
по темі «Напівпровідникові прилади» з дисципліни:
Загальна електротехніка з основами електроніки».Методична розробка з дисципліни «Математика» з теми «Ймовірність здійснення подій» з використанням інноваційних технологій навчання

0

Методична розробка рекомендована для використання на заняттях з дисциплін «Математика», «Вища математика» та в позаурочній роботі з студентами всіх спеціальностей І-ІІ рівня акредитації.Презентація "Перевірка опорних знань" до заняття з теми: «Рішення лінійних рівнянь методом Крамера та матричним методом за допомогою математичних функцій програми MS Excel»

1

Презентація "Перевірка опорних знань" до заняття з теми: «Рішення лінійних рівнянь методом Крамера та матричним методом за допомогою математичних функцій програми MS Excel»

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі