Користувацький вхід

Вища школа

...

Обмежити пошук фільтруванням:МОВНА РОЗМИНКА ЯК ЗАСІБ ВИРОБЛЕННЯ СТІЙКИХ ОРФОГРАФІЧНИХ, ПУНКТУАЦІЙНИХ І ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК

0

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….…… 3
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВНОЇ РОЗМИНКИ………..…6
РОЗДІЛ 2
ВИДИ МОВНОЇ РОЗМИНКИ
2.1. Мовна розминка «Озвуч схему»………………………..… 9
2.2. . Мовна розминка «Взаємне навчання»…………………..10
2.3. Мовна розминка «Озвуч зображення»…………….. …….. 15
ВИСНОВКИ………………………………………………………………...17Інноваційні методики навчання у процесі підготовки молодших спеціалістів

0

Розкриття поняття про інноваційні та інтерактивні методики, шляхи максимального розвитку пізнавальної активності, формування мотивації, самостійності та творчого потенціалу кожного студента, що є запорукою ефективності навчального процесу.Використання інтерактивних технологій при формуванні мовленнєвої комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови

0

Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах є формування у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма та аудіювання. Активізація процесу навчання з використанням відповідних інтерактивних технологій є нині невід’ємною складовою підготовки сучасного спеціаліста.Методична розробка заняття «Types of Hotels. A Room at the Hotel»

0

Змістовно методична розробка являє собою приклад втілення елементів проектного методу навчання.
Методика проведення сприяє розвитку творчого мислення студентів, викликає потребу самостійного пошуку інформації, її аналізу та обробки.
Під час викладання використовуються такі сучасні методи навчання, як проектний метод, метод роботи в парах змінного складу, метод малих груп, нестандартні завдання, ігри.
Структура заняття передбачає постійний зворотній зв'язок викладача зі студентами. Контроль якості засвоєння матеріалу здійснюється методом усного фронтального опитування та під час гри.Методичний посібник практичних навичок з навчальної дисципліни «Медсестринство у хірургії»

1

Методичний посібник практичних навичок з хірургії для медичних сестер являє собою алгоритми практичних навичок, викладених у доступній формі з поясненнями до кожної стадії практичних навичок.НЕОПЕРАТИВНА І ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЧНА ТЕХНІКА

0

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медсестринство у хірургії». Тема «НЕОПЕРАТИВНА І ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЧНА ТЕХНІКА».Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка

1495105628.jpgКнига Ірини Даниленко "Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка" — результат комплексного дослідження (іманентного, контекстуального, інтертекстуального) низки поетичних творів Шевченка, які виникли на перетині двох культурних дискурсів — сакрального (біблійно-християнського) й профанного (власне мистецького).Навчально-дослідна робота гуртка з фармакології

1

Навчально-дослідна робота в межах гуртка "Quantum satis" з фармакології на тему "Лікарські засоби для лікування нікотинової залежності в асортименті аптек".

Виконали студенти Кострикіна І.О. та Вецкур В.І., керівник гуртка Арефіна В.О.Робочий зошит до практичних занять з навчальної дисципліни «Фармакологія» (IV семестр)

1

Робочий зошит (IV семестр) складено згідно навчального плану та навчальної програми Міністерства охорони здоров’я України.
Навчальний матеріал підготовлено і структуровано відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів для спеціальності 226 “Фармація”.Методична розробка заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова» на тему: «Порівняння системи освіти в Україні та за кордоном»

0

Методрозробка містить план відкритого заняття, який відповідає методичним вимогам, розгорнутий конспект ходу заняття та додатки роздаткового матеріалу. Завдання містять вправи на перевірку засвоєння тематичної лексики, сучасний пізнавальний текст середнього рівня складності для читання та опрацювання, вправи на перевірку розуміння прочитаного, комунікативні завдання по темі. Текст та вправи мають достатнє змістове навантаження.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі