Користувацький вхід

Інші предмети

...

Обмежити пошук фільтруванням:Механізми та пристрої для такелажних робіт

0

Формування поняття такелажних робіт; класифікація вантажозахоплювальних пристроїв; характеристика різних видів канатів; ознайомлення з такелажними механізмами.Методична розробка уроку "Блендери"

0

Мета уроку - «Блендери».
навчальна: сформувати знання про блендери, їх призначення, будову, принцип роботи, правила експлуатації та безпеки праці, виявити можливі проблеми під час їх роботи, навчити вирішувати проблемні ситуації.
розвиваюча:розвивати логічне мислення, уміння порівнювати, виділяти головне, сприяти розвитку творчих здібностей.
виховна: виховувати інтерес до майбутньої професії.
У даній розробці подається методика, яка сприяє розвитку творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій при вивченні даного матеріалу.Інтерактивні технології на уроках: основи галузевої економіки та підприємництва

0

Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, слід пам'ятати, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, які її втілюють, не сприйматимуть її як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв'язків. Розробле¬на й описана технологія — це одне, а її реалізація на уроці — зовсім інше, бо несе відбиток особис¬тості, інтелекту конкретного викладача. Тому з цілої низки найскладніших проблем демократизації та реформування освіти найсерйозніша — підготов¬ка викладача.Використання інноваційних технологій на уроках теоретичного навчання

0

Наукові інновації, які просувають вперед прогрес, охоплюють всі галузі людських знань. Розрізняють соціально-економічні, організаційно-управлінські, техніко-технологічні інновації. Однією з різновидів соціальних інновацій є педагогічні інновації.
Педагогічна інновація - це нововведення в галузі педагогіки, цілеспрямоване прогресивна зміна, що вносить в освітнє середовище стабільні елементи (нововведення), що поліпшують характеристики, як окремих її компонентів, так і самої освітньої системи в цілому.Регіональний полідисциплінарний колоквіум (методична розробка)

0

Застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй пiд час проведенная загально-суспiльних заходiв.Календарно-тематичне планування уроків ИНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «РОСІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» ДЛЯ 11 КЛАСУ (ЗА ПРОГРАМОЮ для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою, рівень стандарту 2017 рік)

0

Документ (файл) містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків інтегрованого курсу «Російська мова і література» в 11-ому класі, що створені відповідно до вимог чинної навчальної програми. (ПРОГРАМА для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою, рівень стандарту, 2017 рік).
Для вчителів російської мови, які працюють в школах із російською мовою навчання.Розробка ділової гри "Знак якості"

0

Розробка ділової гри "Знак якості" для учнів з професії "Продавець продовольчих товарів" на тему крабові палички.Впровадження інноваційних технологій в маркетингу

0

Викладено методику проведення практичного заняття з елементами рольової гри з використанням комп’ютерної техніки, спрямованого на вимір досягнутого рівня знань і умінь студентів з теми: «Стратегія визначення цільового ринку».КОРМОВИРОБНИЦТВО. (ТЕСТОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ)

0

Тестовий модульний тестовий контроль знань студентів розроблений згідно робочої навчальної програми, складеної на підставі затвердженої Державною установою “Нау-ково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів « Агроосвіта » «22» червня 2016 р., який включає в себе те-оретичну частину у вигляді тестів. Розроблений у програмному забезпечені АЙРЕН.
Може бути використаний викладачами та студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації для підготовки фахівців ОКР „ молодший спеціаліст” спеціальності 201 „ Агрономія”.Методичні рекомендації (2019/2020 н.р.)

Лист № 1/11-5966 від 01.07.2019

Щодо методичних рекомендацій
про викладання навчальних предметів
у закладах загальної середньої освіти
у 2019/2020 навчальному році

Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, підготовлені спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти.
RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі