Користувацький вхід

Дослідні роботи

Обмежити пошук фільтруванням:Науково-дослідницька робота на тему: «Найвидатніше число всіх часів і народів чи математична константа минулих століть?»

0

Куди б ми не звернули свій погляд,
ми бачимо моторне й працьовите число π:
воно поміщається й у найпростішому коліщаті,
і в самій складній автоматичній машині.
Кімпан Ф.Заняття на тему "Досліджуємо властивості води та повітря"

0

Розробка даного заняття допоможе організувати дослідницьку діяльність учнів початкових класів при вивченні властивостей води та повітря.Соціалізація учнів на основі інноваційних освітніх проектів

0

Інститут освіти є одним з основних інститутів суспільства, на якому будується система життєдіяльності сучасної України. Однією з особливостей соціального інституту освіти є та обставина, що практично всі соціальні групи, їх статус та позиціонування в соціальній структурі суспільства, залежать від якості навчання членів соціальних груп. Успішне функціонування інституту освіти сучасного суспільства багато в чому залежить від того, наскільки він відповідає мінливим запитам в процесі освіти України.Методи та прийоми створення ситуації успіху

0

Висока потреба суспільства в обізнаних і компетентних особистостях викликає науковий інтерес до питання створення ситуації успіху в навчальній діяльності, адже орієнтація на успіх виступає в якості необхідної умови побудови будь-якої ефективної педагогічної системи.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ І І ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

0

Анотація. Наразі перед освітньою системою України стоїть важливе завдання – виховання висококваліфікованих та компетентних фахівців. Для досягнення цього завдання необхідно застосовувати методи мотивації, проте питання мотивації навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ І та ІІ рівня акредитації недостатньо висвітлене в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Аналіз праць авторів, що досліджували дану проблему показав, що на рівень мотивації студентів найбльше впливають внутрішні та професійні мотиви.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

0

Нині перед освітньою системою України постає значуще завдання – підготовка висококваліфікованих компетентних фахівців, у контексті якого важливим є мотиваційний аспект. Проте, питання мотивації навчально-пізнавальної діяльності у процесі фахової підготовки недостатньо висвітлене в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВ ПТНЗ

0

Професійна підготовка вимагає узгодженості знань щодо техніки, технології та економіки сучасного виробництва та інтеграції знань суміжних професій, а тому головною якістю, якою має володіти сучасний конкурентоздатний фахівець, є професійна спрямованість.РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

0

Необхідною умовою зростання особистості як фахівця є її самовизначення у професійній діяльності, оскільки перед особистістю постійно виникають проблеми, що вимагають від неї визначення свого ставлення до
професій, аналізу та рефлексії власних професійних досягнень, прийняття рішення щодо вибору професії, уточнення та корекції кар’єри, вирішення інших професійно обумовлених питань.ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПТНЗ

0

В останні роки методики та принципи підготовки кваліфікованих фахівців у ПТНЗ були змінені у зв’язку з появою нових професій на сучасному ринку праці, використанням сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних технологій.Теоретичні основи планування, як загальної функції менеджменту

0

Викладений теоретичний матеріал про основну функцію менеджменту - планування. Апробація дослідного матеріалу.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі