Користувацький вхід

Управління школою

Обмежити пошук фільтруванням:Шаблон індивідуального навчального плану для учнів, які навчаються за сімейною формою здобуття освіти

0

Авторська розробка шаблону індивідуального навчального плану для учнів, які навчаються за сімейною формою здобуття освіти. Розробка створена на основі діючих нормативних документів (2022-2023)Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя

0

Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя.
ДІАГНОСТИЧНА КАРТА педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку, яка допоможе оцінити та визначити рівень сформованості у вчителя вмінь та навичок саморозвитку,визначити рівень теоретичних і
практичних знань, умінь і навичок для особистісно орієнтованого підходу у плануванні роботи з підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних
працівників.Організація інклюзивного навчання в закладах освіти

0

У статті коротко йдеться про організацію інклюзивного навчання в закладах освіти, бо виникає багато питань у педагогів без досвіду роботи в школах, в яких тільки відкриваються інклюзивні класи.Проєкт «Дизайн щкільних приміщень»

0

Дизайн-проєкт створення комфортного середовища у закладі
Актуальність проекту; новий освітній простір – важливий елемент навчального процесу. Оформлення інтер’єру здійснюється для більшої ефективності засвоєння інформації, а також для комфортного перебування учнів у класі. Добре організований простір дає можливість застосовувати різні форми роботи, а також допомагає створити атмосферу, яка налаштовує на навчання.Позитивний соціально-психологічний клімат як фактор підвищення ефектвності освітнього поцесу в закладі дошкільної освіти

1

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта. Модернізація освітнього простору на засадах гуманістичної педагогіки передбачає формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі для повноцінного розвитку творчого потенціалу й індивідуальності кожного педагога.Вплив факторів соціально-психологічного клімату на трансформацію педагогічного колективу закладу освіти

0

Соціально-психологічний клімат колективу є суттєвим фактором життєдіяльності людини, який впливає на систему соціальних відносин, на життя людей, на їх повсякденне самопочуття, працездатність та рівень творчої та особистої реалізації. Природа соціально-психологічного клімату колективу – це складна структура соціальних та соціально-психологічних взаємовідносин, які утворюються у процесі взаємодії соціального мікросередовища та макросередовища. Соціально-психологічний клімат колективу відображає всю систему соціальних відносин макросередовища.Структура проявів соціально-психологічного клімату у внутрішньоколективних відносинах

0

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта. Модернізація освітнього простору на засадах гуманістичної педагогіки передбачає формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі для повноцінного розвитку творчого потенціалу й індивідуальності кожного педагога.Консультація «Педагогічна майстерність ознака сучасного педагога»

0

Проблеми розвитку та удосконалення шкільної освіти в сучасних умовах спрямовано у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості навчального закладу, що зумовлює необхідність переосмислення ролі учителя. Нове суспільство спонукає учителя бути особистістю творчою, конкурентоспроможною, здатною до самоствердження.Взаємозв`язок факторів на формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти

0

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта. Модернізація освітнього простору на засадах гуманістичної педагогіки передбачає формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі для повноцінного розвитку творчого потенціалу й індивідуальності кожного педагога.РОБОЧА ПАПКА ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ (МЕТОДИСТА) ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

0

Посібник містить матеріали необхідні для організації роботи заступника директора з навчальної роботи (методиста) закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які дадуть можливість ефективно та раціонально планувати та здійснювати навчальну та методичну роботу.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі