Користувацький вхід

Управління школою

...

Обмежити пошук фільтруванням:Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес (виступ на педагогічній раді)

0

Здоров'я дитини, людини - проблема досить актуальна для всіх часів і народів, а в даний час вона стає першорядною. Сьогодні в світі дедалі більше наголошується на необхідності забезпечення права людини на збереження та зміцнення здоров’я. В даний час актуальність та глобальність проблеми здорового способу життя зростає та викликає стурбованість науки, особливо у сферах, що стосуються проблем охорони здоров’я. Даний матеріал може бути використаний заступниками з навчально-виховної роботи, з виховної роботи, вчителями основ здоров'я у підготовці до педради, семінару.Психологічний семінар-практикум "Профілактика професійної деформації педагогів засобами арт-терапії"

0

Збереження психічного здоров'я – у наш час найактуальніша проблема. Професія вчителя в усі часи вважалася такою, яка має досить багато стресогенних факторів і ризиків втратити психічне здоров'я, розчаруватися в роботі, у собі, отримати психосоматичні захворювання. Для ефективної роботи, збереження психічного здоров'я вчителю важливо відновити свій психоенергетичний потенціал, позбутися страхів, розчарування, пом’якшити вплив стресових ситуацій. Даний тренінг розроблений спеціально для педагогічних працівників.Положення про проведення конкурсу на кращу проектну роботу

0

Метою конкурсу є – удосконалювання системи допрофесійної і професійної підготовки та профільного навчання, сприяння розвитку науково-технічної, еколого-натуралістичної і художньо-естетичної творчості.
Основними завданнями конкурсу є:
розвиток здатності вихованців працювати самостійно, ставити й вирішувати завдання пошукового характеру, відстоювати отримані результати, критично оцінювати їх, співвідносити з результатами, отриманими раніше, уміння вести дискусію;Тренінг «Реалізація проектів освітнього напрямку як складова розвитку професіоналізму вчителів та реформування освіти»

0

Основним завданням сучасної школи як ланки неперевної освіти є формування особистостей, які будуть навчатись протягом усього життя: оновлювати знання, постійно підвищувати кваліфікацію, опановувати нові види діяльності тощо. Випускник школи повинен вміти учитися здобувати інформацію, критично її оцінювати, отримувати з неї необхідні знання та застосовувати їх на практиці. Для цього необхідно набувати власний досвід пошуку, критичного аналізу та практичного використання інформації при виконанні навчальних задач і творчих проектів.Стаття. «Робота вчителів початкових класів по створенню умов для повноцінного розвитку учнів на шляху до Нової української школи»

0

Життя - це постійний ланцюг змін. Зміни є скрізь. Разом зі змінами в усіх сферах життя змінюємося і ми, змінюються і діти.
Виклики часу зумовили зміни в освітній галузі України.
На сучасному етапі розвитку суспільство ставить перед освітою нові цілі. Як завжди реформа освітньої галузі розпочинається саме з початкової школи. Що ж відбувається нового в початковій школі і хто ламає освітні стереотипиПідготовка вчителя до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес

0

В управлінському проекті показано як забезпечити необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для впровадження вчителями школи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підвищити професійну компетентність вчителя шляхом розвитку інформаційної культури.Презентація до педради "Формування ІК-компетентності (інформаційно-комунікаційна компетентність) педагогів школи"

0

Домінантна складова для кожного вчителя - оволодіння комп'ютерною технікою,інформаційними технологіями.Педагогічна рада. Формування ІК-компетентності (інформаційно-комунікаційна компетентність) педагогів школи.

0

Проект створення умов для формування вмінь вчителів користуватися засобами новітніх інформаційних технологій.Презентація до педради "Концептуальні засади реформування середньої освіти "Нова українська школа"

0

Наочний показ нового змісту у новій українській школі. Випускник школи - особистість, інноватор, патріот.Педагогічна рада. Концептуальні засади реформування середньої освіти "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА".

0

Опрацювання частини 2, розділу 12 нового Закону "Про освіту":
- ознайомлення з рівнями повної загальної середньої освіти, змістом концепції "Нова українська школа";
- формування 10 ключових компетентностей, необхідних учням для інтеграції в суспільство;
- зрозуміти, що освіта потрібна випускнику для життя.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі