Користувацький вхід

Останні публікації

2024-05-21 09:25
2024-05-21 09:25

Управління школою

Обмежити пошук фільтруванням:Педагогічна рада в закладі дошкільної освіти

0

Педагогічна рада - це колегіальний орган управління педагогічним процесом у дошкільному навчальному закладі, який реалізує вияв громадської думки педагогічного колективу. Педрада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради, порядок її створення та склад визначено Законом України «Про дошкільну освіту».Педагогічна рада в закладі дошкільної освіти

0

Педагогічна рада - це колегіальний орган управління педагогічним процесом у дошкільному навчальному закладі, який реалізує вияв громадської думки педагогічного колективу. Педрада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради, порядок її створення та склад визначено Законом України «Про дошкільну освіту».Використання цифрових інструментів під час освітнього процесу у період військового часу

1

У статті розкрито актуальність дистанційної освіти у період війського стану в Україні. Визначено сутність, ознаки та особливості дистанційних освітніх технологій у процесі організації дистанційної освіти. Описано технологію асинхронного та синхронного навчання, їхня особливість, процес організації та підбору інструментів для їх реалізації.Шаблон індивідуального навчального плану для учнів, які навчаються за сімейною формою здобуття освіти

0

Авторська розробка шаблону індивідуального навчального плану для учнів, які навчаються за сімейною формою здобуття освіти. Розробка створена на основі діючих нормативних документів (2022-2023)Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя

0

Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя.
ДІАГНОСТИЧНА КАРТА педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку, яка допоможе оцінити та визначити рівень сформованості у вчителя вмінь та навичок саморозвитку,визначити рівень теоретичних і
практичних знань, умінь і навичок для особистісно орієнтованого підходу у плануванні роботи з підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних
працівників.Організація інклюзивного навчання в закладах освіти

0

У статті коротко йдеться про організацію інклюзивного навчання в закладах освіти, бо виникає багато питань у педагогів без досвіду роботи в школах, в яких тільки відкриваються інклюзивні класи.Проєкт «Дизайн щкільних приміщень»

0

Дизайн-проєкт створення комфортного середовища у закладі
Актуальність проекту; новий освітній простір – важливий елемент навчального процесу. Оформлення інтер’єру здійснюється для більшої ефективності засвоєння інформації, а також для комфортного перебування учнів у класі. Добре організований простір дає можливість застосовувати різні форми роботи, а також допомагає створити атмосферу, яка налаштовує на навчання.Позитивний соціально-психологічний клімат як фактор підвищення ефектвності освітнього поцесу в закладі дошкільної освіти

1

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта. Модернізація освітнього простору на засадах гуманістичної педагогіки передбачає формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі для повноцінного розвитку творчого потенціалу й індивідуальності кожного педагога.Вплив факторів соціально-психологічного клімату на трансформацію педагогічного колективу закладу освіти

0

Соціально-психологічний клімат колективу є суттєвим фактором життєдіяльності людини, який впливає на систему соціальних відносин, на життя людей, на їх повсякденне самопочуття, працездатність та рівень творчої та особистої реалізації. Природа соціально-психологічного клімату колективу – це складна структура соціальних та соціально-психологічних взаємовідносин, які утворюються у процесі взаємодії соціального мікросередовища та макросередовища. Соціально-психологічний клімат колективу відображає всю систему соціальних відносин макросередовища.Структура проявів соціально-психологічного клімату у внутрішньоколективних відносинах

0

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта. Модернізація освітнього простору на засадах гуманістичної педагогіки передбачає формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі для повноцінного розвитку творчого потенціалу й індивідуальності кожного педагога.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі