Користувацький вхід

Проектні технології

Обмежити пошук фільтруванням:



Екологічний проєкт: " Наслідки катастрофічних повеней на Закарпатті "

0

Мета:розглянути природні та техногенні чинники, які впливають на повені в нашому краї, проаналізувати наслідки повеней 1998, 2001, 2010 та 2017 років. Об’єкт досліджень – повененебезпечні райони Закарпаття.Предмет досліджень – басейн річки Тиса та прилеглі території.Проблемне питання:
Написання даної науково-дослідницької роботи допоможе зрозуміти, які фактори лежать в основі виникнення частих паводків на Карпатських річках і переростання їх в окремі роки у катастрофічні повені. Що потрібно зробити для мінімізації руйнівної сили стихії.



STREAM-урок

0

STEM-урок - це найкращий спосіб допомогти сучасним учням уже завтра стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними членами будь-якої команди, суспільства, рідної країни. 31 березня був проведений STREAM-урок «Сходинками пізнання» у 4класі (класний керівник Полонська Т.В.). Таємниці египетських пірамід, роль прислівників у мовленні, закономірності між цифрами, інжиніринг-виготовлення предмету весняного декору, мистецтво фотографа були поєднані на уроці.



ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ З ВПРОВАДЖЕННЯМ STEM – ОСВІТИ

0

Проведено теоретичне дослідження використання STEM – освіти як засобу формування пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Доведено практичне значення STEAM-освіти для формування стійкого інтересу до вивчення природничо-математичних дисциплін, оволодіння технологічною грамотністю та навичками розв'язання проблем, залучення до дослідництва, винахідництва, проектної діяльності.



Математика у професії кухаря

0

Роль математики в професії кухар надзвичайно важлива, як і важлива її роль у формуванні загально-професійних компетентностей здобувачів освіти. В презентації наведені конкретні приклади тісного зв'язку математичних понять, розрахунків з професійним навчанням.



Активізація навчально-виховного процесу під час вивчення теми «Одноклітинні організми (амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька)» із застосуванням методу проєктів в умовах сучасної школи

0

Невід’ємною рисою сучасного уроку є активна діяльність учнів. Активізація пізнавальної діяльності має бути спрямована не тільки на активне мислення, а й на підвищення розумових зусиль, удосконалення процесу засвоєння знань, умінь, навичок, тобто на підвищення ефективності уроку. Обираючи з різноманітних форм і методів навчання найбільш раціональні для певного уроку, слід виходити з основного – забезпечити активність учнів і високу якість знань у навчальному процесі. Усього цього можна досягти, використовуючи метод проєктів.



Колективно-проєктна робота "Створення мультивітамінного календарика"

0

під час роботи над створенням мультивітамінного календаря діти мають змогу систематизувати набуті раніше знання про вітаміни, знайти продукти в яких вони містяться, зробити креативні фотосвітлини та творчо донести інформацію до однолітків.



Проект Тиждень безпеки

0

Ця розробка проект Тиждень безпеки містить тему, мету, завдання, розділи проекту "Тиждень безпеки". Також має план проведення тижня, його короткий опис.



«РОЗРОБКА ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТУ ВИКЛАДАЧА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»»

0

У методичній розробці подано технологію створення персонального сайту викладача на базі безкоштовного хостингу Wix.com, розкриваються основні поняття, рекомендації щодо змістовного та дизайнерського оформлення веб-сторінок і його використання як навчально-методичного комплексу з дисципліни «Основи технології і організації будівельного виробництва» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»



Доповнена реальність як один із інструментів інноваційної освіти

0

Під час дистанційного навчання, актуальними стали STEM технології та доповнена реальність. В розробці наведений огляд програмного забезпечення, для використання доповненої реальності в освітньому
процесі на заняттях фізики.



Стаття "Використання проєктної діяльності як засіб ефективного формування знань здобувачів освіти"

0

У статті презентовано практичні рекомендації щодо використання проєктних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури. Наведено приклади застосування інформаційних, творчих та дослідницьких проєктів, залежно від вікових особливостей учнів та типу уроку. Зосереджено увагу на на насучасніші види та форми роботи з дітьми.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі