Користувацький вхід

Проектні технології

...

Обмежити пошук фільтруванням:



РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ "ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ДІЇ"

0

Допомогою вихователям буде конспект заняття тематичного дня та методичні рекомендації щодо закріплення сформованих у дітей необхідних дій протягом наступних двох тижнів.
Матеріал допоможе:
- навчити дітей елементарним соціальним та морально-етичним нормами міжособистісних взаємин, дотримуватись їх під час спілкування, застосовувати найпростіші етикетні норми у стосунках з оточуючими;



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ НУШ

0

Працюючи над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» надаємо перевагу проблемам адаптації та соціалізації до нових умов життя в НУШ і ЗДО; реалізовуємо особистісно зорієнтовану модель дошкільної освіти, розвиваючи у дитини відповідальність, здатність самовизначатися у життєвому просторі, ціннісно ставитися до природи, світу, людей і самої себе; гармонізуємо процес входження кожної дитини в новий колектив однолітків; допомагаємо визначити в суспільстві своє місце, налагодити стосунки з новим колом людей і почуватися компете



Розробка проекту

1

Зміст

1. Вступна частина 3
1.1. Історія створення кулькової ручки для письма 3
2. Обґрунтування виробу 5
3. Вироби-аналоги (фото, схеми) 7
4. Креслення деталей виробу 10
5. Технологічна картка виготовлення виробу 12
6. Фото власного виробу 14
7. Елементарне економічне обшрунтування 15
8. Висновки 17
9. Література 18



Інтерактивні технології на уроках: основи галузевої економіки та підприємництва

0

Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, слід пам'ятати, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, які її втілюють, не сприйматимуть її як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв'язків. Розробле¬на й описана технологія — це одне, а її реалізація на уроці — зовсім інше, бо несе відбиток особис¬тості, інтелекту конкретного викладача. Тому з цілої низки найскладніших проблем демократизації та реформування освіти найсерйозніша — підготов¬ка викладача.



Використання інноваційних технологій на уроках теоретичного навчання

0

Наукові інновації, які просувають вперед прогрес, охоплюють всі галузі людських знань. Розрізняють соціально-економічні, організаційно-управлінські, техніко-технологічні інновації. Однією з різновидів соціальних інновацій є педагогічні інновації.
Педагогічна інновація - це нововведення в галузі педагогіки, цілеспрямоване прогресивна зміна, що вносить в освітнє середовище стабільні елементи (нововведення), що поліпшують характеристики, як окремих її компонентів, так і самої освітньої системи в цілому.



Проект «Книга мала, та серцю люба»

0

Книжка — органічна складова ерудованої та креативної людини. Якщо учні усвідомлять це, то інтерес до систематичного читання позитивно вплине не тільки на загальнокультурний розвиток особистості, а й на успішність у навчанні.



Проект "Харків без сміття - крок до кращого життя"

0

Екологічний проект покликаний привернути увагу дітей та дорослих міста до глобальної проблеми твердих побутових відходів, а також до участі у впорядкуванні та благоустрою міської території. Він спрямований на формування екологічної культури учнів, виховання відповідального ставлення до сьогодення та майбутнього нашого міста (країни), патріотизму. Учні ознайомляться та дослідять екологічні проблеми, знайдуть та впровадять шляхи вирішення цієї проблеми. Адже екологія починається з кожного з нас!



Психолого – педагогічне проектування діяльності дітей на тему «Козацькому роду нема переводу»

0

Психолого – педагогічне проектування діяльності дітей на тему
«Козацькому роду нема переводу»
Тривалість циклу 10 днів.
Обґрунтування вибору проблеми: Ми українці – маємо знати про минуле українського народу.

Мета проекту: Надати дітям змогу самостійно шукати способи досягнення мети, добирати партнерів., форм реалізації задуму.
Практично застосувати набуті знання та навички у взаємодії з дорослими та однолітками.
Діти змогли реалізувати себе в умовах співпраці з однолітками, які здатні зрозуміти та оцінити їх.

Завдання:
Виготовити дерево цілей, атрибутику для змагання,



Використання методу проектів у формуванні інтересу до читання у молодших школярів

0

Не існує такої сфери діяльності людини, де вона могла б обійтися без вміння читати. Це основа освіти, пізнання, розвитку. Суспільство стикнулось з проблемою суттєвого зниження в учнів інтересу до читання через вплив Інтернету. У сучасному інформатизованому світі зменшується кількість часу, який діти проводять з книжкою. Тому робота початкової школи спрямована на розвиток читацької компетентності молодших школярів. Це вимагає застосування інноваційних підходів в організації роботи з формування активного читача.



«Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів»

0

Мета збірника - ознайомити з пріоритетними напрямками роботи
педагогічного колективу професійного закладу в контексті сучасних освітніх
реформ щодо підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів з новими
компетенціями, які матимуть здатність успішно реалізуватись в сучасних
реаліях життя.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі