Користувацький вхід

8 клас

Обмежити пошук фільтруванням:Компетентнісні задачі з математики

0

Прикладні задачі з математики, які формують ключові компетентності учнів старшої школиУсний журнал «Традиції моєї родини»

0

Родинними традиціями було колись читання книг, спільні вечері у сімейному колі, спільна праця, а зараз - домашній кінотеатр, спільні ігри, сімейна вечеря, читання книг перед сном.
Вони бувають різні: щорічні урочистості, буденні спільні заняття, ритуали для виняткових ситуацій.Music. Famous Musicians and Bands

0

To develop students' skills, to practice speaking, reading,listening and writing comprehensions, to develop their creative thinking, memory, to practice grammarМетодична розробка уроку геометрії «Площа паралелограма» (8 клас)

0

Мета:
- домогтися розуміння здобувачами освіти теореми про площу паралелограма;
- сформувати вміння застосовувати формулу площі паралелограма до розв’язування задач;
- розвивати навички мислення високого рівня, спостережливість, вміння шукати аналогії під час розв’язування задач за допомогою готових малюнків з умовами;
- виховувати інтерес до геометрії, графічну культуру учнів, формування математичного мовлення;
- спряти вихованню, чесності, активності.Методична розробка уроку геометрії «Розв’язування прямокутних трикутників» (8 клас)

0

Мета:
• узагальнення, систематизація та закріплення знань про теорему Піфагора,
• розв’язування прямокутних трикутників;
• застосування набутих знань і вмінь у практичній діяльності.
• розвиток вмінь аналізувати, робити висновки, знаходити власні способи розв’язання.
• формування компетентностей: соціальних, комунікативних. виховання активності, уваги, самостійністі.Методична розробка уроку алгебри «Теорема Вієта» (8 клас)

0

Мета:
• ввести поняття зведеного квадратного рівняння; ввести теорему Вієта;
• формувати уміння застосовувати теорему при розв’язуванні квадратних рівнянь; розвивати аналітичне мислення; виховувати культуру математичного мовлення.Проект Тиждень безпеки

0

Ця розробка проект Тиждень безпеки містить тему, мету, завдання, розділи проекту "Тиждень безпеки". Також має план проведення тижня, його короткий опис.Test "I Need a Book"

0

Form 8
“ I Need a Book ”

Variant 1

1. Complete the sentences with suitable words from the box.

Hero, book-marks, novelist, part, author, adventure stories.

1. The author who writes novels is called a …………………..
2. The last …………………… of the book was really exciting.
3. I like to read…………………….
4. The librarian asks the young readers to use…………………
5. Daniel Defoe is the ……………………. of “Robinson Crusoe.”
6. Robin Hood is a legendary ………………… who lived in Sherwood Forest.

2. Transform the direct speech into reported one.Тема: Огляд будови скелета людини. З'єднання кісток.

0

Формування системного мислення й розуміння єдності всіх фізіологічних систем організму, формувати вміння будувати опорні схеми по темі.Нервова система. Ендокринна система.

0

Контрольна робота для учнів 8 класу у двох варіантах. Нервова система. Ендокринна система.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі