Користувацький вхід

Роботи МАН

...

Обмежити пошук фільтруванням:МЕТАФОРА У ТВОРІ ЛЬЮІСА КЕРРОЛЛА «АЛІСА У КРАЇНІ ДИВ»

0

Об’єкт дослідження: метафори у творчості Льюіса Керролла.
Предмет дослідження: казкова повість Льюїса Керролла “Аліса у Ккраїні Див”
Методична основа: для вирішення поставлених задач ми використовували метод контекстуального аналізу.
Практичне значення роботи полягає у тому, що результати дослідження збагачують наше уявлення про чарівний світ метафор і можуть бути використані на уроках англійської мови та літератури.
Мета та задачі: дослідження метафор та тієї ролі, яку вони відіграють у художньому творі.Науково-дослідницька робота «Біохімічне дослідження процесу стомлення у підлітків»

1

Актуальність науково-дослідницької роботи полягає у тому, що й донині в літературі не завжди чітко розмежовуються поняття фізичного і розумового стомлення і психічного виснаження, трудового, робочого стомлення, що ускладнює вивчення цієї досить складної області фізіологіїХудожнє моделювання війни на Сході України у романі В.Шкляра "Чорне сонце"

0

Потреба духовного і культурного відродження української нації в умовах війни на Сході України, невизначеність суспільних ідеалів та пріоритетів викликали в гуманітарних науках, мистецтві й публіцистиці посилений інтерес до національного героя та його пріоритету. Проблема військових дій, закономірно, стала центральною в українській літературі сьогодення. Звертаючись до героїзму та самовідданості художні твори стають потужним духовним генератором історичної пам’яті, сприяють розумінню подій як діалектичного процесу, в якому тісно взаємопов’язані доля окремої людини та тяжкі обставини.Оцінка стану об’єктів довкілля на територіях з різним рівнем техногенного навантаження

0

В даній роботі розглядається проблема існування в місті Кам’янському територій з різним рівнем техногенного навантаження, забруднюючі фактори яких негативно впливають на стан навколишнього середовища; можливість біоіндикаційної оцінки забруднених ділянок міста.
Працюючи над темою дослідження, ми:
- з’ясували сутність біо- та фітоіндикації,як методів екологічного моніторингу;
- ознайомились з анатомо-морфологічними змінами рослин, які виникли внаслідок впливу на них антропогенних (техногенних) факторів.
Було досліджено ділянки міста з різним рівнем техногенного навантаження.Робота МАН "Храми північної частини Бахмутського повіту."

1

Робота МАН народознавство .
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу учениці 9-А класу Соледарської ЗОШ №13 Рєзниченко «Храми Північної частини Бахмутського повіту»
Робота присвячена дослідженню проблеми виникнення та розвитку християнських храмів на теренах Бахмуту та Бахмутського повіту. Дана тема сьогодні є актуальною, оскільки останнім часом ми спостерігаємо відродження духовних традицій населення нашого краю, у зв’язку з цим буде цікаво здійснити історичний екскурс в духовне минуле Бахмутщини.Робота МАН "Ідіоми в англійських піснях"

0

Дана робота присвячена вивченню особливостей вживання ідіом в англійських піснях.
Мета роботи : визначити інформативну структуру ідіом , що зустрічаються в сучасних англійських піснях .
Щоб досягнути поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) розкрити поняття та значення ідіом в англійській мові;
2) розглянути існуючі класифікації ідіом:
3) проаналізувати особливості вживання ідіом в піснях;
4) розробити рекомендації щодо перекладу сучасних англійських пісень з англійської на українську мову.
Об'єктом дослідження виступають ідіоми в англійських піснях.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі