RSS-матеріал


Підписатись на E-mail:

Користувацький вхід

Фізичне виховання

Обмежити пошук фільтруванням:Вдосконалення техніки володіння м'ячем

0

Конспект уроку з фізичної культури у 10 класі. Модуль "Волейбол""Флорбол", урок фізичного виховання в 4 класі

0

Урок фізичного виховання в 4 класі з теми "Флорбол". Урок засвоєння нових знань.
Мета уроку:
- Навчити техніці прийому та передачі м’яча на місці та в русі;
- Розвивати в учнів загальну витривалість засобами спеціальних вправ та координацію рухів;
- Виховувати вольові якості, дружні стосунки, взаємодопомогу та відповідальність;
- Формувати здоровий спосіб життяУрок "Футбол", 4 клас

0

Розробка уроку фізичного виховання в 4 класі за темою "Футбол". Урок узагальнення, систематизації знань.
Задачі, що вирішуються на уроці:
закріпити отримані учнем навички та уміння техніки зупинки м’яча підошвою і удари серединою підйому в русі та на місці, удосконалити техніку відбивання м’яча коліном та лобом;
розвивати в учнів загальну витривалість засобами фізичної культури, оновлення рухової пам’яті шляхом повторення отриманих навичок й умінь;СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ «ВЕСЕЛІ СТАРТИ» (1-й клас)

0

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ «ВЕСЕЛІ СТАРТИ» (1-й клас)

Мета: створити атмосферу свята в грі-змаганні; ви¬ховувати любов до фізкультури та спорту; розвивати пам'ять, увагу, організованість, самостійність, уміння узгоджувати інтереси, долати труднощі; зміцнювати здоров'я; виховувати в учнів почуття дружби, колек¬тивізму.«Формування рухової активності у дітей з особливими потребами»

0

Текст: у своїй роботі Балим О.А. розглядає фізкультуру як ефективний засіб розвитку особистості дитини. Навчання фізкультурі організує й дисциплінує учнів, сприяє формуванню таких рис особистості, як наполегливість,розвитку рухових якостей таких як швидкість,спритність,
витривалість,вихованню морально-вольових якостей таких як сміливість, наполегливість, працьовитість, почуття колективізму.Контрольні навчальні нормативи і вимоги для учнів 5-11класів

1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.
Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:календарно-тематичне планування для 3 класу фізична культура

0

Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.
Інваріантна частина Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні, і є однаковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.презентація " Олімпійські ігри"

0

Презентація до уроку фізкультури. Створена з метою: ознайомити учнів з історією Олімпійської гри; розвивати інтерес та любов до спорту.Охорона праці, безпека життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

0

Охорона праці,
безпека життєдіяльності
під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх
навчальних закладах

http://ozbjop.ucoz.ua/rekomend_burlaka.docРУХЛИВІ ІГРИ НА ПЕРЕРВАХ - ОДНА З СКЛАДОВИХ ЗДОРОВ'ЯЗ-БЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1

Школа повинна виконати оздоровчу роль, тому що суспільству стає небайдуже, якою ціною для здоров'я підростаючого покоління здобуваються знання, тому що здоров'я - це головна людська цінність

RSS-матеріал

Голосування

Як Ви оцінюєте сучасні події в освіті?:

Останні коментарі