RSS-матеріал


Підписатись на E-mail:

Користувацький вхід

Фізичне виховання

Обмежити пошук фільтруванням:Контрольні навчальні нормативи і вимоги для учнів 5-11класів

1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.
Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:календарно-тематичне планування для 3 класу фізична культура

0

Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.
Інваріантна частина Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні, і є однаковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.презентація " Олімпійські ігри"

0

Презентація до уроку фізкультури. Створена з метою: ознайомити учнів з історією Олімпійської гри; розвивати інтерес та любов до спорту.Охорона праці, безпека життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

0

Охорона праці,
безпека життєдіяльності
під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх
навчальних закладах

http://ozbjop.ucoz.ua/rekomend_burlaka.docРУХЛИВІ ІГРИ НА ПЕРЕРВАХ - ОДНА З СКЛАДОВИХ ЗДОРОВ'ЯЗ-БЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1

Школа повинна виконати оздоровчу роль, тому що суспільству стає небайдуже, якою ціною для здоров'я підростаючого покоління здобуваються знання, тому що здоров'я - це головна людська цінністьСценарій спортивного свята для учнів початкової школи. Веселі змагання в країні Олімпії, присвячені двадцятій річниці олімпійського руху в Україні.

0

Спортивне свято проводиться з метою залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою і спортом; виховування любові до занять фізичною культурою і спортом; розвитку рухового апарату, фізичних вмінь та навичок; виховання почуття дружби, колективізму, взаємовиручки; ознайомлення з історією виникнення олімпійського руху в Україні.Школа активного відпочинку. Естафети "Веселі старти"

0

Для учнів першого класу актуальним є ознайомлення із правилами поведінки на спортивному майданчику; закріплення рухових дій та розвиток швидкості, спритності засобами естафет. Необхідно виховувати морально-вольові якості молодших школярів під час командних змагань.Розвиток дітей молодшого шкільного віку

0

Анатомо-фізіологічні особливості молодшого школяра не можна розглядати як маленьку копію дорослої людини. Розвиток дитини супроводжується змінами в організмі, що мають кількісні і якісні показники росту й розвитку та залежить як від біологічних, так і від соціальних факторів. Кожному віку властиві свої особливості.Методические рекомендации по модулю «Бадминтон» на уроках физической культуры для 5-9 классов.

0

Давным-давно
Изменчивые боги,
Устав от войн,
Опасностей и ран,
Чтоб отдохнуть
От горя и тревоги
Придумали: ракетку и волан.
Мир предсказуем:
День и ночь, и утро,
Но есть один
Не писаный закон:
Кто любит спорт,
Тот поступает мудро.
Особенно любите -
Бадминтон.
Пускай удача
Улыбнется редко,
Но вечна мудрость
Всех времен и стран:
Года ничто,
Когда в руках ракетка,
Века ничто,
Когда в игре волан.

RSS-матеріал

Голосування

Як Ви оцінюєте сучасні події в освіті?:

Останні коментарі