Користувацький вхід

Логопедія

Обмежити пошук фільтруванням:Презентація до логопедичного заняття "Диференціація звуків [з-с], букв з-с"

0

Презентація до логопедичного заняття з учнями 2 класу, які мають порушення письма та читання. Тема заняття: "Диференціація звуків [з-с], букв з-с.Посібник "Мовленнєва абетка"

0

Опис посібника «Мовленнєва абетка»
У новій редакції Стандарту дошкільної освіти (Базовий компонент дошкільної освіти) мовленнєву компетентність визначено як здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість.Відкрите логопедичне заняття. Космічна подорож. Автоматизація звука [Р] у словах та реченнях.

0

Відкрите логопедичне заняття.
Космічна подорож.
Автоматизація звука [Р] у словах та реченнях.
Мета заняття:
Корекційно-навчальна:
Автоматизувати звук [Р] у словах та реченнях;
Закріпити знання про положення органів артикуляції під час вимови звука [Р];
Продовжувати вчити знаходити звук [Р] у словах;
Активізувати словник за темою «Космос»;
Продовжувати вчити визначати кількість складів у слові;
Учити використовувати у граматично правильній формі числівники та сполучення іменників з прикметниками.
Розвивати зв’язне мовлення;
Корекційно-розвивальні:Конспект індивідуального логопедичного заняття. Тема: "Ігроленд".

0

формувати вміння правильно вимовляти звук Ш у складах, словах, чистомовках; удосконалювати вміння виокремлювати звук Ш та склади з ним у слові; формувати практичні уміння та навички у використанні чіткої вимови звука у різних позиціях у слові;Стаття Логопедичні казки як ефективний засіб корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами

0

Анотація досвіду:
Провідна ідея:
Розкрити застосування логопедичних казок в процесі корекційно-логопедичної роботи під час розвиткових занять. Дібрати активні форми, методи та прийоми, які дають можливість організувати навчальний процес таким чином, щоб стимулювати мовну, самостійну, пізнавальну активність дітей з ООП, запобігаючи перевтоми, а також розвинути їхні творчі здібності.
Актуальність:Інформація «Розвиток граматично правильного мовлення дошкільників засобами дидактичних словесних ігор»

0

Для дітей властиве природне збагачування та активізація словникового запасу різними частинами мови. У них зростає інтерес до слова, його звучання й значення. З віком підвищується уважність до точного вживання слів - формуються механізми пошуку підбору слів і способів їх зв’язку. На цьому фоні, одним з головних завдань виховання є формування граматично правильної мови дошкільнят, вправляння у практичному засвоєнні граматичних норм, що є складовою частиною розвитку мовленнєвої компетенції та мовленнєвої культури дошкільнят.Презентація "Логопедична корекційна робота з дошкільниками"

0

Презентація "Логопедична корекційна робота з дошкільниками" розроблена для візуалізації тренінгового матеріалу.Конспект логопедичного заняття "В гості до бабусі". Старша група.

0

Мета заняття: поповнити словниковий запас словами назвами свійських птахів. Вправляти в утворенні назв – родини свійських птахів ; в утворенні слів із зменшувально - пестливими суфіксами. Вправляти у розумінні та утворенні відмінкових запитань іменників. Закріплювати поняття на позначення просторових відношень (попереду, позаду). Розвивати зв’язне мовлення, мовленнєве дихання, дрібну моторику, фонематичні та психічні процеси.Букви є, й, ї. Закріплення диференціації їх звукових значень [йе], [й], [йі]. Присвійні займенники. Узгодження прикметника з іменником. «Пізня осінь».

0

Матеріал для роботи з дітьми, що мають порушення читання та письма.
Мета: впровадження різноманітних форм роботи, які сприяють розвитку пізнавальної активності та пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку, що мають порушення письма та читання.
Завдання для самостійної роботи допоможуть сформувати оптико-просторові уявлення дитини, допоможуть розвивати зоровий аналіз і синтез, розвивати фонематичні навички, збагачувати та розвивати пасивний та активний словник дитини, сприяють розвитку пам’яті, зорової та слухової уваги.Букви ї, й. Диференціація їх звукових значень [йі], [й]. Присвійні займенники. «Взуття».

0

Матеріал для роботи з дітьми, що мають порушення читання та письма.
Мета: впровадження різноманітних форм роботи, які сприяють розвитку пізнавальної активності та пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку, що мають порушення письма та читання.
Завдання для самостійної роботи допоможуть сформувати оптико-просторові уявлення дитини, допоможуть розвивати зоровий аналіз і синтез, розвивати фонематичні навички, збагачувати та розвивати пасивний та активний словник дитини, сприяють розвитку пам’яті, зорової та слухової уваги.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі