Користувацький вхід

Біологія + Основи здоров'я

...

Обмежити пошук фільтруванням:Інтернет-ресурси для вчителів біології

Найкращі інтернет-ресурси для вчителів біологіїГенетичний моніторинг у людських спільнотах. Конспект уроку для дистанційного навчання з біології

0

Цей матеріал створено для проведення уроків у дистанційному форматі для учнів 10-х класів. Можна використовувати під час занять на платформах Zoom, Meet. Містить корисні покликання на навчальні презентації та відео. Розробка уроку дозволяє організувати самостійну роботу здобувачів освіти.Властивості екосистем, їх характеристика. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

0

• розглядаються особливості взаємодії ор¬ганізмів в екосистемах, показати вза¬ємозалежність існування різних видів у екосистемі;
• виховувиється розуміння єдності всіх видів живих організмів у природі.Презентація з біології у 6 класі: "Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана."

0

Формування знань про клітинну будову організмів, ознайомлення учнів із загальним планом будови клітин, особливостями будови рослинної клітини та формування в учнів вміння готувати мікропрепарати.Шкідливі звички і здоров'я. Небезпека куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин

0

Формувати в учнів уявлення про згубну дію на дитячий організм куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин.Урок з біології на тему: "Тканини рослин"

0

Ознайомлення учнів з особливостями будови тканин рослин і функціями, які вони виконують в організмі рослин та внутрішню різноманітність кожного типу тканин.Урок з біології у 6 класі на тему: "Рослина - живий організм"

0

План-конспект уроку , мета якого - поглибити знання учнів про рослину як живий організм; розкрити сутність процесу фотосинтезу та його значення для життя на Землі; розвивати поняття про основні ознаки живого; вміння виділяти істотні ознаки рослин; виховувати позитивне ставлення до рослин.Презентація з біології у 6 класі: "Корінь. Будова і функції"

0

Сформувати в учнів уявлення про будову кореня, його значення в житті рослин, узагальнити наявні в школярів знання про функції кореня, зорієнтувати учнів на вивчення будови кореня у зв’язку з виконуваною ним функцією.Впрaви з рoзвитку життєвих нaвичoк нa урoкaх «Oснoв здoрoв’я»

0

У дaній збірці зібрaні рoзрoбки впрaв щoдo фoрмувaння здoрoв’язберігaючoї кoмпетенції учнів тa рoзвитку життєвих нaвичoк дітей тa мoлoді Укрaїни. Збіркa містить впрaви, ствoрені нa oснoві твoрчих тa іннoвaційних підхoдів, цікaвих зa змістoм, дoстaтньo гнучких щoдo пристoсувaння дo кoнкретних пoтреб будь-якoї учнівськoї aудитoрії , які бaзуються нa життєвoму дoсвіді тa гoтують мoлoдь дo лідерствa щoдo здoрoвoгo спoсoбу життя.Лабораторна робота № 1 на тему: "Мікроскопічна будова крові людини"

1

Прізвище, ім'я, клас________________________Дата: «___» ________________ р.

Лабораторна робота № 1
Тема: Мікроскопічна будова крові людини
Мета: розвити уміння спостерігати, розпізнавати та описувати формені елементи крові людини.
Обладнання: мікроскопи, мікропрепарати крові людини.

Хід роботи
1. Інструктаж з техніки безпеки.
2. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарати крові людини.

2.За якими ознаками розпізнають еритроцити, лейкоцити, тромбоцити?

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі