Користувацький вхід

Фізика + Астрономія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Інтернет-ресурси для вчителів фізики

Найкращі інтернет-ресурси для вчителів фізикиПрезентація на тему "Світлові явища"

0

Презентація допоможе учням відтворити в пам'яті основні закони геометричної оптики, поняття точкового джерела світла, зображення в плоскому дзеркалі, сонячне та місячне затемнення.Урок по темі "Механічна робота".

0

формування розуміння учнями поняття механічної роботи; вміння розв’язувати задачі на обчислення роботи;
- виховувати зацікавленість до предмету, працьовитість, увагу, самостійність, прагнення отримувати нові знання;
- розвивати в учнях уміння встановлювати взаємозв’язки між фізичними величинами, явищами і процесами, логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати.Методичні матеріали підготовки та проведення лабораторного заняття з теми «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини»

0

Під час виконання лабораторної роботи студенти переконуються в об’єктивності фізичних законів, отримують уяву про методи, які використовують в науці, знайомляться з фізичними вимірюваннями та кількісним оцінюванням фізичних явищ, набувають практичних вмінь та навичок, розширюють свої професійні знання, що особливо важливо для підготовки майбутніх спеціалістів.Проектно-конструкторська модель уроку фізики в особистісно-орієнтованій освіті

0

Перегляд позицій учня і вчителя в освітньому процесі став визначальним у виборі основних напрямків педагогічної діяльності в даний час. Особистісно-орієнтоване навчання направлено на розвиток особистості в цілому, а не окремих її якостей.
Серед завдань щодо реалізації наукового методу пізнання у фізиці в особистісно-орієнтованій дидактиці виділяють завдання конструювання освітнього процесу, основними ідеями якого є:
 забезпечення оптимальної відповідності обраних засобів пізнавальним цілям;Урок фізики з теми: "Суд над силою тертя"

0

Мета: поглибити та закріпити знання про тертя, про силу тертя; розкрити роль тертя та практичне використання тертя на виробництві, в побуті, в природі; сприяти формуванню зацікавленості школярів до вивчення фізики.Урок фізики з теми: "Безпека людини під час роботи з електричними приладами"

0

Узагальнити знання учнів про значення електричного струму в житті людини; навчити дотримуватися правил безпеки під час експлуатації електричних приладів; розвивати кругозір учнів про дію електричного струму на тіло людини, надання першої допомоги потерпілому в разі ураження електричним струмом; виховувати в учнів розуміння необхідності дотримуватися правил безпеки під час використання електроприладів, формувати почуття відповідальності за власне життя і життя інших людей.реліктове випомінювання

0

Наукове дослідження реліктового випромінювання і його ролі в процесі еволюці Всесіту. Ця тематика надасть можливість широкому колу читачів ознайомитись з моделями побудови Всесвіту. Подано матеріал в цікавих аргументахРоль позаурочної роботи у формуванні обдарованої дитини

0

Підвищення ефективності та якості навчання фізики в школі багато в чому залежить від вдалого вибору та реалізації шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Серед багатьох ідей, спрямованих на вдосконалення навчального процесу, однією з найбільш значущих є ідея формування пізнавального інтересу учнів, що більш ефективно у позаурочній діяльності. Фізика формує творчі здібності учнів, їх світогляд і переконання, тобто сприяє вихованню інтелектуальної особистості.Систематизація, узагальнення та контроль знань вивченого матеріалу з природничо-математичних дисциплін (інтегрований урок з природничо-математичних наук (фізика, математика, інформатика) для 7 класу)

1

Інтегрований урок з природничо-математичних наук
(фізика, математика, інформатика)для 7-х класів
Тема: Систематизація, узагальнення та контроль знань вивченого матеріалу з природничо-математичних дисциплін.

Узагальнення навчального матеріалу, впроваджуючи інтерактивні технології в організації й супроводу освітнього процесу ( традиційного, елементарного, дистанційного, мобільного) за допомогою телекомунікаційного зв’язку і комп’ютерних мереж на основі ігрових форм роботи.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі