Користувацький вхід

Правознавство

...

Обмежити пошук фільтруванням:Олімпіада з правознавства

0

Олімпіада з правової тематики – один з видів позааудиторних заходів.
Підготовка і участь в олімпіаді є вагомим аспектом розвитку здібностей студентів, їх особистого світогляду.
Вона сприяє підвищенню рівня викладання навчальної дисципліни, пропаганді чинного законодавства, активізації пізнавальних знань студентів в поза навчальний час.
Не дивлячись на таку багатоплановість мети, головним завданням олімпіади було залучення студенів до занять з даної дисципліни, формування інтересу до поглибленого її вивчення та стимулювати найбільш здібних студенів.Громадянство України

1

Конспект уроку правознавства у 9 класі, який може бути корисним для вчителів, учнів та батьків."Знай свої права, дитино!"

0

Тематичний урок розроблено для учителів правознавства. Його також можуть використовувати класні керівники. Матеріал, що міститься у конспекті, носить як виховний, так і навчальний характер та поклаканий навчити учнів:
-називати основні права дитини, відповідно до чинного законодавства України;
-пояснювати, як можна скористатись своїми правами у різних життєвих ситуаціях;
- наводити приклади куди можна звернутись за захистом свої прав;
- висловлювати міркування , давати власну оцінку діям держави в питаннях захисту прав людей, та дітей зокрема.Подорож з казковими героями до Країни Права

0

Сценарій заходу до тижня права на основі казки «Попелюшка»Урок правознавства на тему "Сім’я. Шлюб. Неповнолітні діти."

0

Ознайомити учнів з поняттями «сім’я», «шлюб», розкрити умови укладення та припинення шлюбу; про неповнолітніх як учасників сімейних правовідносин; характеризувати на конкретних прикладах правові ситуації, використовуючи норми Сімейного кодексу України; розвивати навички логічного мислення, формувати вміння висловлювати та аргументувати власну точку зору, відповідальне ставлення до прийняття життєвих рішень;
виховувати пізнавальний інтерес до норм Сімейного права України.Презентація на тему "Світ юридичних професії"

0

Презентація допоможе навчати здобувачів освіти описувати юридичні професії та основні вимоги до осіб, які бажають працювати за юридичним фахом; аналізувати і розв'язувати ситуації, в яких особа звертається по юридичну допомогу; висловлювати власні судження щодо причин популярності юридичних професій у світі.Урок правознавства на тему "Практичне заняття. Власність неповнолітніх"

0

Пояснити, що таке право власності та його зміст, проаналізувати форми власності, охарактеризувати способи набуття власності, ознайомити з майновими правами неповнолітніх та шляхами реалізації; розвивати вміння та навички застосовувати та пояснювати поняття, працювати у парах, аналізувати нормативно – правові акти, давати власну оцінку, висловлювати аргументовані судження, моделювати ситуації, узагальнювати та систематизувати матеріал у схеми, робити висновки; формувати правові компетентності.Методичні матеріали до теми "Спадкування і спадкове право" з дисципліни "Цивільне та сімейне право"

1

Навчально-методичний комплекс з курсу "Цивільне та сімейне право" по вивченню теми "Спадкування та спадкове право" поєднує в собі програмні вимоги по вивченню теми навчальної дисципліни, вимоги до знань і умінь студентів, охоплює короткий курс лекцій за основними темами, методику виконання практичних завдань, завдання для поточного і підсумкового контролю.Практичні завдання з теми "Основи сімейного права України"

0

Практичні завдання з теми «Основи сімейного права України» мають на меті поглибити та закріпити знання учнів про основні положення сімейного права України; розвивати вміння аналізувати витяги з нормативно–правових актів та правові ситуації і пропонувати їх розв’язання на підставі норм сімейного права.Комплексні контрольні роботи з предмету "Основи правових знань"

0

Комплексна контрольна робота у 30 варіантах з предмету "Основи правових знань" розроблена на основі робочої навчальної програми з предмету для проведення атестаційної експертизи навчального закладу.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі