Користувацький вхід

Словники

Обмежити пошук фільтруванням:Фонетична зарядка звуків

0

Корегувати вимову звуків, слів, фраз, зв’язне мовлення, сприяти збагаченню словникового запасу, розуміння зверненої мови.Словник-довідник

0

У словник-довідник включено ряд сучасних слів, предметний покажчик і список літератури, виданої з питань тваринництва за останні роки, що сприятиме формуванню в майбутніх спеціалістів широкого світогляду з ефективного використання знань під час вирішення ними практичних завдань в умовах виробництва.
Словник-довідник розрахований для здобувачів освіти аграрних вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації із спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».Використання професійної лексики на уроках української мови. Короткий словник будівельних термінів

0

Сьогодні українська мова стає невід'ємною частиною професійної освіти. До майбутніх робітників ставлять високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння професійним мовленням. Використання словника будівельних термінів сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися в реальній професійній діяльності та в ділових контактах. Отже, в основі праці робітника лежать не тільки кваліфікаційні уміння, а й його мовленнєва діяльність.ДОВІДНИК-ПОМІЧНИК З ДИСЦИПЛІНИ «Економічна теорія»

0

Довідник-помічник термінів з навчальної дисципліни «Економічна теорія» розроблений для здобувачів освіти зі спеціальностей «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Агрономія», «Менеджмент», «Ветеринарна медицина».
В процесі вивчення дисципліни велике значення має засвоєння здобувачами освіти основних понять і термінів. Вивчення термінології дозволить здобувачам освіти краще поглибити свої знання.
Довідник-помічник відповідає навчальній програмі з дисципліни «Економічна теорія».Термінологічний і хронологічний довідник з історії України

0

Підвищення мотивації та інтересу здобувачів освіти до вивчення історії шляхом впровадження на уроках інформаційно-комунікативних технологійТермінологічний і хронологічний довідник з історії України

0

Підвищення мотивації та інтересу здобувачів освіти до вивчення історії шляхом впровадження на уроках інформаційно-комунікативних технологійБагатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Роль фразеологізмів у мовленні

0

Поглибити, удосконалити знання здобувачів освіти із фразеології, дослідити їх роль у мовленні; розглянути питання багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів; вдосконалити навички пояснювати значення фразеологізмів, добирати фразеологічні синоніми, антоніми, доречно їх уживати у власному мовленніМобінг і булінг в закладі освіти. Виступ на педраді.

0

Протидія булінгу в закладі освіти: що в законах зазвичай таке неприйнятне ставлення виявляють одне до одного діти. Утім, мабуть, кожному відомі приклади психологічного тероризування педагогів з боку учнів. Скажімо, вчитель намагається проводити урок, а учні не звертають на нього уваги й голосно розмовляють, сміються, займаються власними справами. Трапляється, що діти під час уроку хором відтворюють певний звук, жбурляють у вчителя папірцями тощо. Педагог, звичайно ж, намагається зупинити свавілля, закликає учнів бути чемними й сумлінними, погрожує поскаржитися директору чи батькам.Інтелект карта до теми: "Пожежа".

0

інтелект-карти дають змогу у стислій, вербально-образній формі глибоко й
міцно засвоювати навчальний матеріал, тому використовувати цю технологію
можна на різних типах уроків, а також на різних етапах уроку.Професійний словник (для будівельників)

1

При вивченні курсу з будівельних професій ми часто стикаємось з невідомими словами (термінами). Словник містить 345 термінів. Ми можемо отримати довідку про значення терміну, а також його застосування. Словник розрахований на широке коло учнів серед професійнo-технічних навчальних закладів. Словник містить ряд слів, що широко поширені в літературі у сучасному будівництві.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі