Користувацький вхід

Метод. рекомендації + Тренінги

Обмежити пошук фільтруванням:Сучасне уявлення про здоров'я людини і соціальне благополуччя. Система «людина-життєве середовище»

0

Здоров’я – безцінне надбання людини, важлива умова повноцінного і щасливого життя. Здоров’я допомагає успішно вирішувати основні життєві завдання: вчитися, працювати, спілкуватися, дружити, створювати сім’ю, виховувати дітей, здійснювати задумане, долати труднощі, а якщо доведеться, то й значні перевантаження.

Здоров’я людини – це набагато більше, ніж відсутність хвороб. Це і добре самопочуття, і енергійність, і здатність швидко відновлювати сили та успішно справлятися з хворобами.Методичний досвід використання симуляційних технологій під час проведення тренінгу «Знати, вміти, врятувати!»в ЗФПО «КММФК» для формування фахових компетенцій зі спеціальності 223 Медсестринство

0

Ключовим аспектом будь-якого навчання є його практична спрямованість. Симуляційна освіта є однією з основних методик практичної підготовки медичних фахівців в розвинених країнах. Відпрацювання навичок на симуляторах має доведену ефективність.ТВОРЧА РОБОТА на тему: «РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА»

0

ЗМІСТ РОБОТИ
I. Вступ 3
II. Основна частина 4
1. Що таке радіація? 4
2. Біологічна дія іонізуючих випромінювань 5
3. Основні джерела опромінення людини 6
4. Природна й штучна радіоактивність 8
5. Атомна енергетика 13
6. Ядерна зброя: характеристика, види вибухів, медична
допомога 15
7. Як врятуватись від “брудної бомби”, застосування
ядерної зброї чи аварії на АЕС 25
III. Висновки 42
IV. Список використаної літератури 43Творча робота «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИІЦА, БІОЛОГІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА»

0

ЗМІСТ
І Вступ 3
ІІ Основна частина 4
Охорона навколишнього середовища як комплекс заходів, спрямованих на збереження в необхідному об'ємі природної біоти на землі, що забезпечує стійкість навколишнього середовища 4
Законодавчі акти з раціонального природокористування 5
Відповідальність керівників за порушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища 6
Ресурсозберігаючі технології, екологічна експертиза 9
Забруднення атмосфери, води, земель та прогноз забруднення, науково- технічні проблеми природокористування, провідні екологічно допустиміОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВИКЛАДАЧКИ БУРДЕНЮК СВІТЛАНИ ВІКТОРІВНИ НА ТЕМУ: "ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

0

У досвіді розглядається питання використання комп’ютерних та проектних технологій для підвищення мотивації і активізації навчально – пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Використання комп’ютерних програм та інтернет-ресурсів, створення презентацій та проектів вносять елементи новизни та оригінальності.Консультація «Педагогічна майстерність ознака сучасного педагога»

0

Проблеми розвитку та удосконалення шкільної освіти в сучасних умовах спрямовано у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості навчального закладу, що зумовлює необхідність переосмислення ролі учителя. Нове суспільство спонукає учителя бути особистістю творчою, конкурентоспроможною, здатною до самоствердження.Щоденник для практичних занять з предмета "Репродуктивне здоров*я та планування сім*ї" на основі компетентністного підходу.

0

Щоденник до практичного заняття № __.
Дата_____________
Тема: Репродуктивне здоров'я. Планування сім'ї. Форми природного планування сім'ї. ПСА.
Тривалість заняття ___

Матеріально – технічне забезпечення: Мультимедійне забезпечення, відеоматеріал. Дидактичний матеріал ( тести, ситуаційні задачі).Взаємозв`язок факторів на формування сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти

0

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта. Модернізація освітнього простору на засадах гуманістичної педагогіки передбачає формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі для повноцінного розвитку творчого потенціалу й індивідуальності кожного педагога.«Способи та методи стимулювання й мотивації інтересу до навчання фізики в учнів».

0

«Способи та методи стимулювання й мотивації інтересу до навчання фізики в учнів».
Перегляд основних способів і методів стимулюванняінтересу до вивчення фізики.
Формування мотиваційних складових компетентностей на уроках.
Створення комфортних умов для навчання.«Способи та методи стимулювання й мотивації інтересу до навчання фізики в учнів».

0

«Способи та методи стимулювання й мотивації інтересу до навчання фізики в учнів».
Перегляд основних способів і методів стимулюванняінтересу до вивчення фізики.
Формування мотиваційних складових компетентностей на уроках.
Створення комфортних умов для навчання.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі