Користувацький вхід

Метод. рекомендації + Тренінги

...

Обмежити пошук фільтруванням:Специфіка роботи соціального педагога ЗНЗ з сім'ями з дітьми, які опинилися в СЖО

0

У даній статті розглянуті особливості роботи з сім’ями з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, на рівні системи освіти, а саме соціальним педагогом. Зазначена актуальність цієї проблеми. Подані етапи соціально-педагогічної роботи з даною категорією сімей, їх зміст, специфіка, та алгоритм дій соціального педагога.Розвиток екологічних компетентностей у навчально-пізнавальній діяльності учнів на уроках хімії

0

Викладання хімії в загальноосвітній школі повинно сприяти формуванню в учнів екологічних компетентностей, сприяти розвитку потреби захисту навколишнього середовища, виховувати екологічно грамотну особистість, виховувати бажання брати участь у збереженні навколишнього світу.
Структура екологічної культури може бути розглянута за аналогією з структурою екологічної свідомостіІндивідуальний підхід у вивченні іноземних мов

0

Індивідуальний підхід є системою дидактичних засобів організації учбового процесу. Сюди входить зміна мети, змісту, і т.н., що орієнтує студентів на вибір необхідної професії та можливі сфери використання іноземної мови в професійній діяльності. Індивідуальний підхід має на меті підвищити ефективність у вивченні іноземної мови. Це включає в себе диференційний підхід, відпрацювання навиків самостійної роботи та вміння підходу студентів до системного оволодіння знаннями.Методичний супровід управлінської діяльності в умовах НУШ

0

Входження України в інтеграційні світові процеси з їх динамічними змінами на всіх напрямах життєдіяльності людини поставили нові вимоги до формування конкурентоспроможної особистості, яка здатна до самоосвіти та професійного оновлення знань, володіє навичками програмування власного професійного та життєвого шляху. Завдання підготовки молоді до соціальної інтеграції, успішної реалізації життєвих планів і програм належить системі загальної середньої освіти.Школа життєвих цінностей: в умовах демократизації управлінської діяльності

0

Школа життєвих цінностей: в умовах демократизації управлінської діяльностіСемінар практикум з елементами тренінгу. «Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів»

0

Матеріал містить актуалізацію проблеми розвитку творчості педагогів, вироблення навичок самостійної дії, активізацію творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу класних керівників, колег, вільний пошук шляхів розвитку творчості класних керівників за рахунок впровадження нових методик, нестандартних прийомів активізації різноманітних видів діяльності учнів.Рекомендовано практичним психологам загальноосвітніх навчальних закладів у роботі з педпрацівниками.Самоосвіта як шлях до підвищення професійної компетентності.

1

У даній статті розглядається досвід роботи методичної служби по організації самоосвіти викладачів з метою підвищення їх професійної компетентності. Розкрито роль адміністрації, циклових комісій по роботі над даним питанням, показано роль системності і послідовності проходження всіх етапів самоосвіти викладачів.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів спеціальностей 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

0

вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при виконанні курсової роботи і економічної частини дипломного проекту, особливо при самостійній роботі над конкретними питаннями економіки.
Зміст методичних вказівок складається з обсягу і послідовності роботи, порядку розробки кожного розділу, а також прикладів їх виконання відповідно до вимог Державних стандартів вищої освіти України.методичні рекомендації до тестового контролю знань

0

обгрунтування застосування методу тестування та розробка тестів для перевірки знань студентів з дисципіни «Економіка будівництва», проведення аналізу результатів тестування.

-розглянути теоретичні основи методу тестування та застосування його на заняттях з «Економіки будівництва».
-розробити варіанти тестових завдань і за їх допомогою визначити рівень знань студентів з даної дисципліни.
-зробити висновки та проаналізувати доцільність та переваги методів тестування для перевірки знань студентів.Технологічна карта на монтаж сендвіч-панелей

0

Розроблені методичні вказівки розроблені для підготовки та проведення самостійної роботи студентів спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» з навчальної дисципліни «Технологія і організація будівельного виробництва».
Мета методичних вказівок – закріпити і поглибити знання студентів з теоретичного матеріалу, а також набути навички самостійно приймати технологічні й організаційні рішення у питаннях монтажу сендвіч-панелей, проектуванні технології та комплексної механізації монтажних процесів.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі