Користувацький вхід

Останні публікації

Стаття

...

Обмежити пошук фільтруванням:Розвиток креативних якостей дітей на заняттях художньо-естетичного профілю

0

Пріоритетними напрямами роботи ДНЗ щодо розвитку творчих здібностей дитини є оновлення змісту навчально-виховного процесу, що виявляється у створенні належних умов забезпечення розвивального середовища, своєчасному розкритті природних задатків, нахилів і здібностей дитини, інтеграції родинного та суспільного виховання, формуванні готовності вихователя до інноваційної діяльності.Нетрадиційні методи розвитку креативної та творчої особистості на заняттях історії

0

В статті йде мова про необхідність впровадження нетрадиційних методів навчання на занятях історії для формування креативності і творчості у студентів. Зазначається тлумачення креативності, деякі методи її розвитку , перераховуються ефективні навчальні технології,які практично використовувались на парах історії і дали позитивні результати. Інтерактивність і оригінальність робить їх популярними,а систематичне впровадження підвищує креативність учбового прцесу.Інноваційні підходи до традиційних форм розвитку ключових і предметних компетентностей на уроках хімії

0

У статті йдеться про можливості формування ключових та предметних компетентностей учнів під час вивчення хімії шляхом застосування іноваційних тенхологій навчання.Формування професійної компетентності студентів медичного училища у процесі викладання хімії

0

У статті йдеться про досвід роботи викладача хімії з формування професійної компетентності майбутніх медичних працівників на основі міждисциплінарної інтеграції з професійно-орієнтованими дисциплінами.Формування здорового способу життя (учнів 5 – 9 класів під час плавання) на уроках фізичної культури та у позаурочний час

0

Анотація. У статті проаналізовані підходи щодо формування здорового способу життя в учнів 5-9 класів засобами плавання на уроках фізичної культури та у позаурочний час.
Ключові слова: формування, здоров'я, учні, заняття, оздоровлення, плавання.Ігрові технології навчання на уроках у початковій школі

1

У статті автор обгрунтовує необхідність впровадження в шкільну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів та розкриває особливості використання ігрових технологій навчання на уроках у початковій школі.Формування національної самосвідомості та ідентичності молодших школярів під час організації навчально-виховного процесу

1

У статті автор обгрунтовує актуальність національного виховання учнів та розкриває особливості формування національної самосвідомості та ідентичності молодших школярів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Я у світі».Використання он-лайн технологій як засобу навчання інформатики

1


Он-лайн технології – це один з способів реалізації інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, що забезпечує вільний спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних інформаційних ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за допомогою мережі Інтернет.РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

1
В даній роботі акцентується увага на важливості розвитку творчих задатків у дітей на різних етапах навчального процесу. Також розглядаються можливості використання різних форм і методів розвитку творчих здібностей учнів при вивченні математики. Проаналізовано вікові особливості формування та розвитку математичних здібностей дітей різних вікових груп. Розглянуто доцільність використання різноманітних форм навчальної діяльності, які сприяють розвитку творчих здібностей у дітей як на уроках математики, так і в позаурочний час.


Категорія послуху як критерій вимірювання свободи особистості

0

У статті проаналізовано категорію послуху як морально-етичну одиницю вимірювання свободи особистості в контексті релігійно-філософського сприйняття у стосунках особистості й Бога та особистості й особистості як членів суспільства.
Для вчителів морально-етичного спрямування, психологів, класних керівників, вихователів ГПД та батьківської громадськості.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі