Користувацький вхід

2015/2016

загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:Богдан Лепкий "Цвіт щастя"

0

Богдан Лепкий "Цвіт щастя" презентація для уроку в 6 класіРодинне свято «Шануй батька й неньку»

0

Сценарій розроблений щоб розширити й поглибити знання учнів про значення матері й батька в житті людини; виховувати в них шанобливе ставлення до батьків та членів своєї родини; розвивати бажання робити своїм близьким приємне, бути до них чуйними, уважними.Розробка уроку з англійської мови «Книги та письменники. Урок домашнього читання за твором Roald Dahl “The Reader of Books”»

0

Урок узагальнення і систематизації знань (Урок комунікативної спрямованості з елементами діалогу, спектаклю, імпровізації та непідготовленої драми)

Практична мета: вчити учнів робити аналіз тексту, удосконалювати навички читання, формувати навички монологічного та діалогічного мовлення за темою;
Освітня мета: поглибити знання учнів про англійського письменника Роальда Даля та його твори для дітей;
Розвиваюча мета: розвивати культуру спілкування в групах; самостійність у праці; творчі здібності;«Шістдесятництво» як культурологічне і соціальне явище. Василь Симоненко – «витязь молодої української поезії»

0

Явище «шістдесятництва» в українській літературі; загальна характеристика творчості поетів-шістдесятників; поглиблення знань учнів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка; визначення провідних мотивів його лірикиРозробка уроку з основ здоров’я «Безпека у школі. Правила поведінки у школі. Причини травматизму дітей у школі»

0

Розробка конспекту уроку для 3 класу з основ здоров'я. Мета уроку розширювати знання дітей про правила поведінки у школі; формувати навички безпечної поведінки у коридорі, у спортзалі, на східцях, в позаурочний час, під час ігор, в їдальні; виховувати відповідальність за свою поведінку, правила культури поведінки.Логопедичне заняття - подорож: «Звук і буква Р. Лексико-граматична тема «Транспорт».

1

Мета:
Закріплювати артикуляцію звука Р, правильну звуковимову у складах, словах, реченнях. Корегувати голос, мовленнєве дихання, ритм, інтонаційне оформлення мовлення. Розвивати фонематичне сприйняття. Продовжувати роботу з формування звуко-складового аналізу слів.
Корегувати оптико- просторове сприйняття на матеріалі диференціації букв за оптичною подібністю,
Розвивати загальну, артикуляційну моторику, моторику дрібних м’язів рук. Розвивати динамічну координацію артикуляційного апарата та моторики дрібних м’язів рук.Інтелектуальна гра "Найрозумніший учень 2 класів"

0

Інтелектуальна гра для учнів 2 класів, проведена в рамках "Тижня початкових класів"Логопедичне заняття з учнями , що мають складну форму порушення письма та читання за темою: « Практичнее узгодження іменників і прикметників на матеріалі лексико-граматичної теми : «Моральні якості людини» .

1

Мета та задачі : забезпечити розширення та уточнення прикметникового словника, формувати навичку практичного узгодження іменників і прикметників давального відмінку однини та множини , дотримання правил вимови закінчень прикметників. Удосконалювати навички мовного аналізу та синтезу. Розвивати слухове та зорове сприйняття. Забезпечувати добір лексики з а темою: «Моральні якості людини» . Забезпечити опанування головними техніками спілкування шляхом розвитку монологічного мовлення .Виховувати соціально-адаптовану особистість із сформованими моральними якостями.Розробка уроків з історії стародавнього світу (інтегрований курс, 6 клас)

0

Розроблена тема займає важливе місце в інтегрованому курсі 6 класу. Вона знайомить учнів із найдавнішими цивілізаціями Індії та Китаю, характеризує особливості суспільного розвитку й господарської діяльності, державний та чиновницький апарат, наявність нерівності; надбання культури і релігій, подаючи історію країн як невід’ємну частину всесвітньої історії. Матеріал, закладений у програму з теми, сприяє розвитку історичної свідомості, системного мислення, дослідницьких навичок, творчих здібностей формуванню ключових та предметних компетентностей, осмисленню ролі людини в історії.Методичні рекомендації для педагогів щодо правової освіти батьків

0

Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі