Користувацький вхід

Останні публікації

Книга планування та обліку роботи методичного об’єднання вчителів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

8

Зміст
Положення про методичне об’єднання вчителів
(проект, запропонований авторами) ............................ 4
Нормативно-правове забезпечення
організації шкільного методичного об’єднання вчителів ........ 8
Науково-методична проблема, над якою працює школа ............11
Науково-методична проблема, над якою працює МО ...............11
Виховна проблема .............................................11
Нормативно-правові документи,
які регламентують роботу вчителя .............................12
Комплекс методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі ........................................................12
Документація ШМО .............................................14
Склад методоб’єднання ........................................16
Дані про вчителів, які викладають предмет ....................18
Результативність роботи вчителя . ............................28
Оцінка діяльності вчителя ....................................38
Підвищення кваліфікації вчителів .............................48
Атестація вчителів ...........................................54
Наукові праці, друковані видання .............................56
Наукова, науково-методична, дослідницька робота членів ШМО ...59
Графік проведення відкритих уроків учителями на 20___ / 20___ н. р. ........................................................62
Відкриті уроки, заходи (не заплановані) ......................65
Взаємовідування педагогами уроків, позакласних та позашкільних заходів ......................................................66
Застосування інноваційних технологій .........................69
Позакласна навчально-виховна робота
(керівництво гуртками, факультативами) .......................70
Позакласна навчально-виховна робота (робота з обдарованими учнями) ......................................................73
Участь у розвитку навчально-матеріальної бази
(виготовлення таблиць, схем, макетів, виконання робіт
на огляд творчості, оформлення кабінетів) ....................74
Успішність за підсумками І семестру ..........................75
Успішність за підсумками ІІ семестру .........................76
Успішність за підсумками року ................................77
Зміст шкільного методичного об’єднання вчителів
(запропонований авторами) ....................................78
І. Зміст шкільного методичного об’єднання вчителів ...........82
ІІ. Робота між засіданнями ШМО ...............................83
ІІІ. Тематика засідань методичного об’єднання вчителів .......84
ІV. Облік методичної роботи вчителів .........................86
V. Облік участі вчителів у методичних заходах ................87
VI. Облік проведення та зміст методичних оперативок ..........89
VІI. Вивчення й впровадження перспективного педагогічного досвіду ......................................................90
VІІI. Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів
(шкільні, міські (районні), обласні, державні) .............. 92
IX. Контроль за якістю навчальних досягнень учнів ........... 93
Х. Проблемні питання, над вирішенням яких
поглиблено працюють учителі ................................. 95
ХI. Відомості про реалізацію тематики самоосвіти
вчителів методичного об’єднання ............................. 96
ХII. Організація позакласної роботи ......................... 97
ХIII. Проведення відкритих уроків, виховних заходів ......... 98
ХIV. Графік навчальної практики та навчальних екскурсій ..... 99
ХV. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази
кабінетів суспільно-гуманітарних дисциплін ..................100
XVI. Робота з учителями-початківцями ........................101
XVІI. Вивчення нормативних документів .......................102
XVІІI. Вивчення складних тем нових навчальних програм .......103
XІX. Вивчення освітніх стандартів ...........................104
XХ. Вивчення методик, методів, технологій навчання,
розвитку виховання ..........................................105
XХI. Розробка методичних рекомендацій,
посібників, авторських програм тощо .........................106
План роботи керівника ШМО ...................................107
Відвідування уроків учителів головою ШМО ....................109
Позакласна виховна робота з учнями школи
на 20___ / 20___ навчальний рік .............................112
Робота методичного об’єднання під час літньої навчальної практики ....................................................115
Зайнятість вчителів під час літньої навчальної практики .....116
Банк даних обдарованих учнів школи за схемою ................117
Загальні показники психічного розвитку учня .................117
Інтелектуальні ..............................................117
Особисті ....................................................118
Поведінкові .................................................119
Розклад роботи районних (міських) засідань методичного характеру ...................................................120
Розклад роботи обласних засідань методичного характеру ......121
Облік участі педагогів у позашкільній методичній роботі .....122
Орієнтовна тематика засідань методичного об’єднання .........123
Протокол №___ засідання методоб’єднання вчителів від ___року 123
Орієнтовний план самоаналізу МО за 20___ / 20___ н. р.
та основні завдання на 20___ / 20___ н. р. ..................139
Використана література ......................................158

Автор: 

І.П.Нікітіна
Ю.О.Нікітін
О.В.Галегова

ДЯКУЮ!!!

Будь ласка,допоможіть знайти інформацію про те,що потрібно бути у папці "Шкільне методобєднання вчителів гуманітарного циклу"(або інших).

Подивіться список, ніби все вказала.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі