Користувацький вхід

Уроки з української мови 6 клас НЕ З ІМЕННИКАМИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Тема. НЕ З ІМЕННИКАМИ
Мета: повторити й поглибити знання шестикласників про імен¬
ник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визна¬чення морфологічних ознак іменників, а також написан¬ня частки не з іменниками; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники з не у текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовува¬ти іменники з не у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу ви¬ховувати у школярів любов до природи, шанобливе і чуйне ставлення до тваринного світу.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів, предметів, явищ; при¬слів’їв, крилатих висловів.
культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — синонімів, омонімів.
Правопис: не з іменниками.
Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Оголошення теми, мети й завдань уроку
III. Актуалізація мотиваційних резервів шестикласників
Колективна робота з текстом
► Прочитати текст уголос. Що відбиває заголовок: тему чи основну думку тексту? Аргументувати своє твердження. Яка картина поста¬ла перед вами? Стисло переказати текст.
УЛІСІ
Ви в лісі... Страшенне дуб’я гордо повиганяло свої голови вгору, ши¬роко розпросторило гілки на всі боки. Гінка бугилова та широколисті лопухи примостилися коло них у холодочку — розкошують. По широ¬ких полянах молода ліщина з жовто-зеленим листом гріється на соняч¬ній спеці. На низах кущі темно-зеленої калини посхиляли віти додолу; по них солов’ї неугавні засіли, безперестанно несеться їх щебетання впо¬довж усього лісу. Невеличкі пташки сперечаються з ними своїми пісня¬ми — цьомка та прицмокує в чорнобилі кропив’янка. Щось белькоче чижик з високого в’яза, віщує літа сива зозуля, жовтобрюха іволга пе¬регукується з одудом, а з кущів ліщини йде-несеться важке горличчине туркотання (За Панасом Мирним).
(.Бугила — трав’яниста рослина з родини зонтичних із солодким стеб¬лом. Гінкий — такий, що буйно і швидко росте, буйний, стрункий.)
► Поміркувати, які речення можна перебудувати, додаючи до іменни¬ків частку неї Що при цьому відбувається?
► Зробити фонетичний і морфологічний розбори виділеного іменника.
До слова голова дібрати омоніми. Усно скласти з ними речення
ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Опрацювання теоретичного матеріалу
Не з іменниками пишеться разом:
► якщо слова без не не вживаються: ненависть, нероба, немовля,
► якщо додаванням не до слів утворюється новий іменник із проти¬лежним лексичним значенням (не є префіксом): щастя — нещастя (біда), друг — недруг (ворог), правда — неправда (брехня)',
► у складі префікса недо-: недовага, недоїдок, недолік, недобиток.
Не з іменниками пишеться окремо:.
1) якщо не заперечує лексичне значення слова {не є часткою): не добро, а зло; не воля, а рабство;
2) якщо у реченні щось заперечується: Він мені не друг. Це не сестра. ;
Спостереження над мовним матеріалом
Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх зміст.
1) Не звання дає знання, а навпаки. 2) Не смерть страшна, а недуга. ,.
У нероби завжди неврожай. 4) То не козак, що боїться собак. 5) Не таю/» лінь, як неохота. 6) Не ходи поночі, не шукай немочі. 7) Щастя і нещастя на однім коні їздять. 8) На тобі, небоже, що мені не гоже. 9) Слово , не стріла, а глибше ранить. 10) Не земля родить, а руки. 11) Не краса прикрашає, а розум (Нар. творчість).
► З’ясувати правопис не з іменниками.
► Дібрати 2—3 власні приклади прислів’їв і приказок на подану орфограму.
Ігрове завдання
Відгадати загадки.
1) Круглий, та (не) місяць; зелений, та (не) діброва; з хвостом, та (не)миша.
2) Кинув (не) палку, піймав (не) галку; скубу (не) пір’я, їм (не) м’ясо.
3) Сам чорен, та (не) ворон; є роги, та (не) бик; шість ніг без копит.
4) Солоне, а (не) сіль; біжить, а (не) річка; блищить, а (не) золото (Нар. творчість).
Довідка: кавун, риба, рогатий жук, сльози.
Записати загадки, розкриваючи дужки. Довести правильність виконаного завдання.

Дослідження-моделювання
Записати іменники з не. З’ясувати, коли не може бути префіксом і часткою, а коли лише часткою.
Правда, задоволення, клен, вихованість, стадіон, багаття, воля, озеро, щирість, людство.

Творче завдання
► Дібрати до поданих іменників синоніми з префіксом не. Пояснити орфограми, що зустрічаються у правописі слів.
Хвороба, горе, ворог, повага, кривда, воля, постійність, безталан¬ня, зневага.
Матеріал для вчителя: недуг, нещастя, недруг, неправда, необмеже¬ність, неповторність, недоля, ненависть.
► Зробити словотворчий розбір виділеного іменника. Дібрати спільнокореневі слова.
V. Узагальнення й систематизація зробленого на уроці
Подумати і дати відповіді на питання:
1. Коли не з іменниками пишеться разом? Навести приклади.
2. Коли не з іменниками пишеться окремо? Навести приклади.
3. Як перевірити правопис іменників з не?
4. Навести приклади іменників, які без не не вживаються.
VI. Підсумок уроку . -
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став¬лення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час роботи з поданої теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
VII. Домашнє завдання
Виписати з творів української літератури 8 речень: 4 — з іменника¬ми, які пишуться з не разом, 4 — з іменниками, які пишуться з не окре¬мо.

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна
вчитель української мови
Виповзького НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ»

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі