Користувацький вхід

календарне планування на І семестр з української літератури для 11 класу академічний рівень

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

6

№ дата корекція Тема уроку Домашнє завдання
Тема № 1( 9 годин )
Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника

1 Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття “розстріляне відродження”, домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

2 Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.
Павло Тичина “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”
Вивчити напам’ять
“Арфами, арфами...”,
“О панно Інно...”

3 П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму.
Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну. « Ви знаєте, як липа шелестить», «Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…».
4 Літературний авангард (Михайль Семенко)
Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми (“Бажання”, “Місто”, “Запрошення”)

5 Київські «неокласики». Микола Зеров. «Київ − традиція»
6 М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі.
“Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..” Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).

7 Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика,
проблематика, основні мотиви творчості
8 Є. Плужник «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики.
Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.
“Для вас, історики майбутні...”, Вчись у природи творчого спокою...”, “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...”
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).

9 Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Творчість
П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника».
Тести ( закриті завдання).
Тема № 2( 10 годин )
Творчість М. Хвильового, Г. Косинки,
Ю. Яновського, В. Підмогильного
10 Українська проза 20–30-х років ХХ ст.
Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна
заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки.
М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком
11 Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму
в стильовій палітрі
12 Г. Косинка. Новела «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість
13 Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості.
Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».
Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу
14 Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання,
відданості громадянському обов’язку
15 В. Підмогильний — автор інтелектуально- психологічної прози, перекладач. Роман «Місто»
16 В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі
17 В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального
18 Розвиток мовлення № 1 (у) Твір – характеристика персонажа. Підготовка до контрольного твору
19 Контрольна робота № 2 з теми «Творчість М. Хвильового,
Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного».
Письмовий твір № 1
Тема № 3 ( 11 годин)
Творчість О.Вишні, М. Куліша, Б.- І. Антонича,
О. Турянського
20 Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. «Моя автобіографія»
21 Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні. «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки»
22 Драматургія 1920–1930-х років.
М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Сатирична комедія «Мина Мазайло».Особливості сюжету

23 М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час
24 Розвиток мовлення № 2 (п) Складання анкети головного героя, цитатної характеристики. Підготовка до написання твору Написати домашній контрольний твір № 1 за творчістю М.Куліша
25 Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року). (Огляд.)
Б.-І. Антонич. Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії.
Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.
“Автопортрет”, “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Дороги”, “Різдво”
Вивчити напам’ять
2 вірші (на вибір).

26 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення
27 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність
28 Контрольна робота № 3 з теми «Творчість О.Вишні, М. Куліша, Б.- І. Антонича, О. Турянського». Тести ( закриті завдання).
29 Позакласне читання № 1. Твори О. Турянського
30 Еміграційна література (огляд).
«Празька поетична школа» української поезії та її представники

Автор: 

Гордієнко Олена

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі