Користувацький вхід

Останні публікації

Поведінка тварин та способи її вивчення.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Розробка уроку з біології у 7 класі на тему:

«Поведінка тварин та методи її вивчення»

автор: вчитель біології і екології
Білоцерківського колегіуму
Авер’янова Галина Миколаївна

БІЛА ЦЕРКВА 2018
Тема: Поведінка тварин та методи її вивчення.

Мета:
- освітня: ознайомити учнів з поняттям «поведінка», з процесами, що лежать в основі поведінки тварин; формувати в учнів знання про основні поведінкові акти тварин у природному середовищі; визначити чинники, що впливають на поведінку тварин; вивчити та апробувати методи дослідження поведінки тварин у природних умовах.
- розвивальна: розвивати дослідні вміння школярів, використовувати раніше здобуті знання, зіставляти інформацію з різних джерел та робити належні висновки; розвивати увагу, мислення, навички роботи з текстом, роботи в парах, комунікативні здібності.
- виховна: виховувати любов до тварин та бережливе ставлення до них, знаходити правильні рішення шляхом дискусії.

Обладнання: таблиці, малюнки, фото – та відеофрагменти, які ілюструють поведінку тварин, колекції зображень тварин, таблиця «Рефлекторна дуга».

Основні поняття й терміни: поведінка, вроджена та набута поведінка, подразливість, етологія, орієнтація, умовні та безумовні рефлекси, інстинкт.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи: бесіда, розповідь, робота в групах, біологічний диктант, лабораторне дослідження.

Епіграф до уроку: «Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує свою подобу».
Й. Гете

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

а) бесіда за питаннями:
- яку будову має нервова система тварин?
- які типи нервових систем вам відомі? опишіть їх, наведіть приклади.
- яке значення має нервова система в життєдіяльності тваринного організму?

б) біологічний диктант («так» чи «ні» )
- розмноження – це здатність відтворювати собі подібних; +
- статеве розмноження – це поєднання спадкового матеріалу двох гамет +
- у багатоклітинних яйцеклітина рухома -
- гермафродити – це роздільностатеві особини -
- запліднення – це процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин +
- зовнішнє запліднення відбувається в статевих шляхах самки -
- партеногенез – розвиток організму із заплідненої яйцеклітини -
- зигота – це запліднена яйцеклітина +
- індивідуальний розвиток – це розвиток особини від народження до завершення життя +
- ентодерма – це зовнішній шар -
- поступове збільшення маси і розмірів організму – це ріст +
- період між однаковими фазами розвитку декількох поколінь – це життєвий цикл +

ІІ. Мотивація чуттєвого досвіду

Вправа «Асоціативний кущ» (назвати асоціації, які пов’язані зі словом «поведінка»)

Поведінка (шлюбна, стосунки, спосіб життя, турбота про потомство, спілкування, діяльність)

Якою ж є поведінка тварин у природі? Чим вона зумовлена?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
(розповідь вчителя з демонстрацією малюнків, фото – та відео фрагментів)
1. Що таке поведінка тварин?
Поведінка – це спрямовані дії організму у відповідь на внутрішні чи зовнішні подразники.

2. Наука про поведінку тварин.
Етологія – біологічна наука, яка вивчає поведінку тварин. Вперше термін «етологія» було запроваджено в 1859 році французьким зоологом
І.Жоффруа Сент – Ілером. А остаточно етологія як наука сформувалася в 30-і роки ХХ століття. Її засновниками вважають вчених: Н. Тінбергена,
К.фон Фріша, К. Лоренца.

3. Методи вивчення в етології.
- спостереження - цілеспрямоване сприйняття та опис поведінки тварин
(учні виконують лабораторне дослідження, спостерігають за поведінкою акваріумних рибок та роблять належні висновки)
- експеримент – це метод дослідження, який передбачає активне втручання дослідника.
- моделювання – метод дослідження в основі якого лежить імітація складних процесів зазвичай із використанням обчислювальної техніки.
- картографічний метод – дослідження взаємозв’язків і закономірностей між організмами, їх просторове розміщення за допомогою карт.
- складання етограм – опис поведінки тварин в природних умовах (рухи, міміка); може бути виражена у вигляді таблиць, діаграм ін.
- кільцювання – метод дослідження за допомогою невеликих міток на крилах, або ногах тварин.

4. Типи поведінки тварин
(робота в групах, учні працюють з текстом підручника, додатковою літературою і складають схему поведінки тварин)
- вроджена (видова, успадковується, не зникає з часом).
таксиси – рухова реакція на однобічно діючий стимул (позитивні і негативні таксиси);
кінези - подібні до таксису рухові реакції але не є направлені і залежать від інтенсивності джерела;
безумовні рефлекси – відповідь на зовнішні чи внутрішні подразники за участю нервової системи;
орієнтація – зміна положення окремих частин тіла;
інстинкти – сукупність природжених форм поведінки тварин;
- набута (індивідуальна, набувається під впливом умов, може зникати і знову появлятися).
умовні рефлекси – виникають протягом життя, для кожного виду є індивідуальними;
научіння – зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду; форми научіння: імпритінг, шляхом «спроб і помилок»,наслідування.

(демонструються презентації учнів про поведінку тварин).

5. Види рефлексів
(розповідь з демонстрацією схеми рефлексу)
Рефлекс – реакція організму на подразник,за участю нервової системи.
безумовні рефлекси – передаються по спадковості і є постійними.
умовні рефлекси – виробляються протягом життя і є індивідуальними, можуть зникати і виникати знову.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.
на картках знайти зашифровані слова, що стосуються поведінки тварин
В К І П А Д Р Н О Е
Е К П О Р Е Д Ф С Л
Е С І О Т Г К Я О Л
И Т І Н Т Ф К Н С Р
С А И К Р Т Л Н С Ц

(поведінка, рефлекс, етологія, інстинкт, таксис)

вправа «Ланцюжок» (учні по черзі дають пояснення термінам) - поведінка, подразливість, вроджена поведінка, набута поведінка, етологія, рефлекс, інстинкт, умовні рефлекси, безумовні рефлекси.

V. Висновки
Отже, поведінка тварин супроводжується певними діями у відповідь на внутрішні чи зовнішні подразники (наприклад голод, захист, турбота про потомство, добування їжі тощо). Поведінка забезпечує виживання і відтворення виду, пристосованість до умов навколишнього середовища. Наука , яка вивчає поведінку тварин називається етологія. Для вивчення поведінки тварин у природі використовують певні методи. Це – спостереження, експеримент, моделювання та інші. Поведінка тварин може бути вродженою і набутою, в основі яких лежать умовні і безумовні рефлекси.

VI. Домашнє завдання
Опрацювати § 42, 43

Автор: 

Авер'янова Галина Миколаївна, вчитель біології і екології, Білоцерківський колегіум.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?
Методичні рекомендації
5%
Розробки уроків
20%
Контрольні роботи
23%
Олімпіадні завдання
8%
Тести ЗНО
6%
Розробки позакласних заходів
5%
Календарне планування
22%
Інші матеріали
12%
Загальна кількість голосів: 21749

Останні коментарі