Користувацький вхід

Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Вимагається провести розрахунок заробітної платні співробітників підприємства «Надія» за I-й квартал 2006 р. Розрахунок виконується щомісячно. Розрахунки у відомостях здійснювати згідно чинному на 1января 2006 р. законодавству.
Для проведення розрахунків необхідно створити три ЕТ, відповідно за січень, лютий, березень.
Дані ЕТ аналогічні один одному і відрізняються тільки кількістю відпрацьованого працівниками підприємства днів, лікарняними, соціальною пільгою.
Додаткові змінні:
1. кількість днів за графіком;
2. розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року,
3. гранична заробітна платня, до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році
знаходяться поза таблицею.
Реквізитний склад даних таблиць однаковий і включає наступні економічні показники:
1. Номер по порядку;
2. Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Оклад;
4. Фактично відпрацьовані дні
5. Нарахована заробітна платня за відпрацьований час;
6. Лікарняний;
7. Нарахована заробітна платня;
8. Пенсіонер (ознака, того, що співробітник є пенсіонером);
9. Внески до фонду по безробіттю
10. Внески до фонду з тимчасової втраті працездатності;
11. Ознака соціальної пільги;
12. Соціальна пільга;
13. Внески до Пенсійного фонду
14. Податок з доходів фізичних осіб;
15. Сума до видачі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
З ТЕМИ:
Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні

Маріуполь

Методична розробка з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» з теми: «Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні» підготувала Лігачова Зінаїда Костянтинівна, викладач вищої категорії Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії обліково-фінансових дисциплін (протокол №___від «___» ____________201- р.)
Голова циклової комісії______________О.В. Францева
Методичні рекомендації
і порядок проведення заняття.
Засоби ЕТ дозволяють достатньо швидко і просто створювати документи.
Рішення простих економічних задач ґрунтується на формуванні вихідних електронних документів довільної складності і проводиться у декілька етапів.
 На першому етапі здійснюються аналіз проблеми і постановка задачі.
 На другому - визначається система вхідної, вихідної і проміжної інформації, аналізується структура показників.
 На третьому - проводиться формалізація задачі і складається алгоритм розрахунку.
 На четвертому - будується форма вихідного документа і визначаються формати і тип кожного показника з таблиці.
 На п'ятому - оформляються заголовок і "шапка" (верхня частина таблиці, що включає заголовки її граф).
 На шостому — відповідні графи таблиці заповнюються початковими даними.
 На сьомому — в графах, що містять вихідні показники, будуються формули розрахунку.
 На восьмому етапі проводиться остаточне графічне оформлення таблиці і будуються діаграми, що ілюструють табличні дані.

Проектування електронних таблиць
Постановка задачі.
Вимагається провести розрахунок заробітної платні співробітників підприємства «Надія» за I-й квартал 2006 р. Розрахунок виконується щомісячно. Розрахунки у відомостях здійснювати згідно чинному на 1января 2006 р. законодавству.
Для проведення розрахунків необхідно створити три ЕТ, відповідно за січень, лютий, березень.
Дані ЕТ аналогічні один одному і відрізняються тільки кількістю відпрацьованого працівниками підприємства днів, лікарняними, соціальною пільгою.
Додаткові змінні:
1. кількість днів за графіком;
2. розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року,
3. гранична заробітна платня, до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році
знаходяться поза таблицею.
Реквізитний склад даних таблиць однаковий і включає наступні економічні показники:
1. Номер по порядку;
2. Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Оклад;
4. Фактично відпрацьовані дні
5. Нарахована заробітна платня за відпрацьований час;
6. Лікарняний;
7. Нарахована заробітна платня;
8. Пенсіонер (ознака, того, що співробітник є пенсіонером);
9. Внески до фонду по безробіттю
10. Внески до фонду з тимчасової втраті працездатності;
11. Ознака соціальної пільги;
12. Соціальна пільга;
13. Внески до Пенсійного фонду
14. Податок з доходів фізичних осіб;
15. Сума до видачі

Алгоритм розрахунку заробітної платні.
Вхідна і вихідна інформація по розрахунку.
Розглянемо структуру економічних показників.
1. NPP - номер по порядку; тип даного - речовинний цілий, довжина - 2 знаки, точність - 0 знаків після коми;
2. FIO — прізвище, ім'я, по батькові; тип даного — символьний, довжина реквізиту - не менше 16 знаків;
3. OK – оклад, тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 2 знаки);
4. FOD – фактично відпрацьовані дні, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми);
5. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
6. SB – сума, нарахована по тимчасовій непрацездатності; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків (9(12)), з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
7. SNZ — сума нарахованої зарплатні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 3 знаки);
8. РР — ознака чи є співробітник пенсіонером; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знак, точність - 0 знаків після коми;
9. VFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
10. VFN - сума відрахувань до фонду з тимчасової непрацездатності, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
11. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знаку, точність - 0 знаків після коми;
12. SL – соціальна пільга, розміри податкових соціальних пільг, встановлених Законом №889-IV залежать від розміру мінімальної заробітної платні), тип даного — речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність - 3 знаки після коми (додаткова змінна);
13. VPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 2 знаки після коми;
14. NDFL - сума утримання податку з доходів фізичних осіб; тип даного — речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність — 2 знаки після коми;
15. SV - сума до видачі; тип даного - речовинний з фіксованою комою; 12 знаків, точність - 2 знаки після коми.
Для проведення розрахунків будуть необхідні проміжні і додаткові змінні.
KDG – кількість днів по графіку, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми) (додаткова змінна);
MINPR - розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)
PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році тип даного – речовинний фіксованій комі, 7 знаків, точність - 2 знаки після коми (додаткова змінна)
SL – соціальна пільга, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)

Алгоритм розрахунку заробітної платні
Розрахунок ведеться на підставі початкових даних, які вводяться в графи 2,3,4,6,8,12 таблиці (вхідні змінні OK, FOD, SB, РР, SL) і додаткові змінні, що знаходяться зовні таблиці.
Наступні змінні обчислюються за формулами:
1. PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році (додаткова змінна)
PRZP=ОКРВВЕРХ(MINPR*1,4;10),
2. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні обчислюється по формулі:
SNZOD = (OK/KDG)*FOD
3. SNZ – сума нарахованої заробітної платні здійснюється за формулою:
SNZ = SNZOD+SB

4. OFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю =
(0,5% з нарахованої заробітної платні, без лікарняних і не стягається з працюючих пенсіонерів)
розраховується за формулою:
OFB=ЕСЛИ(PP=0; SNZOD*0,5%;0)
5. OFN - сума відрахувань до фонду по тимчасовій непрацездатності дорівнює
(якщо SNZOD не більше розміру прожиткового мінімуму
 стягується 0,5%, з нарахованої заробітної платні,
 зверху – 1% з нарахованої заробітної платні)
УВАГА!!!
НЕ СТЯГУЄТЬСЯ З ЛІКАРНЯНИХ!!!
розраховується по формулі:
OFN=ЕСЛИ(SNZOD <=MINPR; SNZOD *0,5%; SNZOD *1%)
6. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу.
(якщо нарахована заробітна платня SNZ не перевищує PRZP- то соціальна пільга єРР=1, інакше немаєРР=0), використовуючи функцію ЕСЛИ ставимо умову:
PSL=ЕСЛИ(SNZ<=PRZP;1;0)
7. NSL – податкова соціальна пільга, розміри соціальних пільг, залежать від розміру мінімальної заробітної платні, студенти вибирають самостійно, згідно завданню, з комірок, які знаходяться зовні таблиці.
8. OPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду ((1 % від нарахованої суми до 150 грн., понад 2%) здійснюється по формулі
OPF=ЕСЛИ(SNZ<=150;SNZ*1%;SNZ*2%)
9. NDFL - розрахунок суми утримання податку з доходів фізичних осіб здійснюється у вигляді: різниці між нарахованою сумою і відрахуваннями до фондів по безробіттю, непрацездатності, пенсійний і соціальною пільгою умножається на 13%
розрахунок за існуючим законодавством виконується за формулою:
NDFL=(SNZ-OFB-OFN-OPF-NSL)*13%
10. SV - Розрахунок суми до видачі проводиться по формулі
SV= =ОКРУГЛ(SNZ –- OFB-OFN-OPF – NDFL;3)
11. Розрахунок підсумкового рядка таблиці здійснюється шляхом підсумовування даних кожного стовпця:
1. SUMОК= ;
2. SUMsnzod= ;
3. SUMsb= ;
4. SUMsnz= ;
5. SUMofb=
6. SUMofn= ;
7. SUMsl= ;
8. SUMopf= ;
9. SUMsndfl= ;
10. SUMsv =

На підставі початкових даних і алгоритму розрахунку економічних показників можна приступити до побудови ЕТ.
Створення таблиці.
Таблиця створюється у декілька етапів:
1. Введення заголовка.
2. Введення додаткових змінних.
3. Створення шапки відповідно до найменувань.
4. Заполнення таблиці початковими даними
5. У розрахункові графи ввести необхідні формули або функції відповідно до алгоритму розрахунку
6. Відредагувати дані у вигляді, зручному для читання користувача.
7. Оформити дані у вигляді таблиці (активізувати кнопку панелі Зовнішнє форматування -
8. Збереження таблиці на диску.
Продовження рішення поставленої задачі.
Нам необхідно провести розрахунок заробітної платні за 3 місяці, а ми здійснили його тільки за перший місяць – січень.
Для вирішення скоректованої задачі необхідно побудувати ще дві ЕТ — лютий і березень.
Формування і редагування таблиць
за наступні періоди.
При формуванні таблиць за лютий та березень необхідно провести копіювання одержаної таблиці.
Процедуру формування відомості лютий і березень можна провести таким чином:
Даний метод базується на розробці однієї таблиці і подальшому копіюванні її в інші листи для розміщення даних по новому розрахунковому місяцю. Для цього можна або вставити, або відкрити вже наявні нові листи ЕТ і копіювати в них поточну таблицю.
Копіювання таблиці з листа на інший лист передбачає вставку нового листа в режимі Вставка/Лист. В нижній частині ЕТ з'являться маркери найменування нових листів.

Копіювання таблиць на інший лист відбувається аналогічно копіюванню таблиць в одному листі, з автоматичною вказівкою як посилання на блок осередків імені листу.
Інший спосіб копіювання листу припускає використовування режиму Правка/Переместить/Скопировать лист. При цьому на екран видається перелік параметрів, куди слід копіювати лист. Для створення копії, а не для переміщення необхідно виставити прапорець на опцію Создавать копию.

Робота з таблицями-копіями.
Після копіювання таблиць у відповідні листи файлу ЕТ у всіх листах завантажено 3 однакові таблиці. Останні дві необхідно відредагувати для отримання розрахунків заробітної платні за лютий і березень відповідно до конкретних початкових даних за ці періоди.
Для введення початкових даних і подальшого їх редагування перейдемо на другий лист. Для введення імені листу або його перейменування необхідно двічі клацнути мишкою на імені листу і ввести нове ім'я листу. Позначимо імена листів відповідно січень, лютий, березень.
У результаті виконаних дій одержимо додаткові таблиці для перерахунку сум за лютий з ім'ям лютий і березень з ім'ям березень.
Таким чином, нами створено 3 таблиці розрахунку заробітної платні за місяцями, які знаходяться в листах січень, лютий, березень

Хід заняття:

1. Організаційний момент 3 хв.

• перевірка наявності студентів, готовності до заняття;
• провести інструктаж з техніки безпеки і правил роботи в лабораторії;
• відповіді на запитання студентів.

2. Мотивація навчальної діяльності 5 хв.
• Повідомлення теми.
• Ознайомлення зі змістом гри і необхідним матеріалом.

До цього часу усі робочі книги, що ми разгортали, містили одну заповнену таблицю і 2 порожніх. Сьогодні ми будемо працювати з робочими книгами, що містять декілька заповнених таблиць (робочих листів) для розрахунку зарплатні

Методичні рекомендації і порядок проведення операційної гри.

Учасники ділової гри під керівництвом викладача розбиваються на три групи, розподіляють між собою ролі.
Всі ігрові групи виконують однотипні завдання і захищають їх на нарадах, проведених експертною групою.
Експертна група створюється в складі 3-4-х чоловік з найбільш підготовлених студентів. При необхідності представники цієї групи консультують учасників гри. На основі звітів ігрових груп експертна група складає свій звіт і подає його керівнику гри (викладачу).
Операційна гра складається з трьох етапів.
Блок-схема гри приведена на таких сторінках.

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

3. Підготування до гри 5 хв. (перший етап гри)

Визначення функцій учасників гри.

Ігрові групи:

• бухгалтера, що розраховують зарплатню в підпрємстві „Надія”":

 Розрахунковий до відділу АСУП;
 Розрахунковий до відділу маркетингу;
 Розрахунковий до відділу АСУТП.

• Експертна група:
 Головні бухгалтера груп, що входять в розрахунковий відділ.
 Головний бухгалтер підприємства „Надія”.

4. Хід виконання роботи 50 хв. (другий етап)

Визначення завдань ролевим групам:

 Бухгалтери кожного відділу повинні:
 Розрахувати граничний розмір заробітної платні;
 Створити таблицю;
 Заповнити таблицю початковими даними;
Відповідно до алгоритму розрахувати:
 зарплатню, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 формують ознаку, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;
 створюють нові листи;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам місяців;
 роздрукувати свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я –
по батькові;
 здати звіт головному бухгалтеру підприємства на дискеті роздрукованих.

 Головні бухгалтери відділів
.
 консультують бухгалтерів своїх підприємств;
 приймають звіти від своїх бухгалтерів по мережі, на дискеті і роздрукований;
 оцінюють роботу своїх бухгалтерів;
 роблять зведений звіт по своєму відділу;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам листів бухгалтерів;
 роздруковують свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – по батькові

Головний бухгалтер підприємства "Надія"

 консультує бухгалтерів;
 приймає звіти головних бухгалтерів підприємств по мережі, на дискеті і роздруку;
 переносить звіти на свій комп'ютер;
 перейменовує листи робочої книги відповідно назвам листів головних бухгалтерів;
 робить звіт по всьому підприємству «Надія»;
 роздрукувати звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – По батькові

1. При створенні звіту з'ясувати неточності, загострити увагу на головному.
2. Перевірити і оцінити підготовленість учасників гри до її проведення.
3. Уточнити формули для розрахунків:
 зарплатні, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 ознака, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;

1. Контрольні запитання:
• Як швидше копіювати зміст комірок?
• При яких розрахунках краще використовувати абсолютну адресацію?
• Чому при розрахунку граничного розміру зарплатні, використовується функція ОКРВВЕРХ, а не ОКРУГЛВВЕРХ?
• Пригадайте, як перейти від одного листу до іншого (2 способи за допомогою кнопок прокрутки ярличків і швидший: з контекстного меню).
• Що необхідно використовувати при введенні даних з іншого листа свого файлу?
• Чим відрізняється введення даних зі свого файлу від введення даних з іншого файлу?
• Що треба зробити для перейменування листа,?

2. Підсумкова частина 17 хв. (третій етап)

1. Аналіз і оцінка результату звітів головних бухгалтерів груп головному бухгалтеру підприємства.
2. Оцінка результатів ігрових груп, визначення крашої групи.
Як арбітр виступає викладач. Протягом всієї гри він стежить за роботою ігрових груп, контролює виконання ними своїх функцій і завдань, вирішує суперечні питання, при необхідності консультує і надає практичні допомоги при рішенні питань, уважно стежить за правильністю формування практичних навиків, дотримання техніки безпеки.

Підводячи підсумки заняття необхідно виявити:
• Чи справилися з своїми функціональними обов'язками учасники гри, наголосити на позитивних сторонах, недоліках.
• Викладачу оцінити роботу кожного учасника гри, прокоментувати оцінки.
• Ігрова діяльність учасників оцінюється по 5-бальній системі з урахуванням всіх видів діяльності: теоретична підготовка, практичні навички, ретельність в роботі і т.д.

Література
1. В. Дьяконов, Ю. Новиков, В. Рычков Питер, 2000 ,"Компьютер для студента", стор. 93 - 104.
2. "Сборник, операционных игр, конкретных ситуаций и практических задач" под редакцией В.И. Матирко. Метод. пособие. М.-: Высшая школа. 1991.
3. В. Пикуза, А. Гаращенко. Экономические и Финансовые расчеты в MS-Excel. Питер, 2003, BHV, Киев, 2003, - 400 с.
4. А. Афоничкин, В. Акимов. Разработка Бизнес-приложений в экономике на базе MS-Excel, Диалог - МИФИ, 2003. – 416 с.
5. Вестник Налоговой службы Украины №4, 2006

Викладач Лігачова З.К.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
З ТЕМИ:
Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні

Маріуполь

Методична розробка з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» з теми: «Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні» підготувала Лігачова Зінаїда Костянтинівна, викладач вищої категорії Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії обліково-фінансових дисциплін (протокол №___від «___» ____________201- р.)
Голова циклової комісії______________О.В. Францева
Методичні рекомендації
і порядок проведення заняття.
Засоби ЕТ дозволяють достатньо швидко і просто створювати документи.
Рішення простих економічних задач ґрунтується на формуванні вихідних електронних документів довільної складності і проводиться у декілька етапів.
 На першому етапі здійснюються аналіз проблеми і постановка задачі.
 На другому - визначається система вхідної, вихідної і проміжної інформації, аналізується структура показників.
 На третьому - проводиться формалізація задачі і складається алгоритм розрахунку.
 На четвертому - будується форма вихідного документа і визначаються формати і тип кожного показника з таблиці.
 На п'ятому - оформляються заголовок і "шапка" (верхня частина таблиці, що включає заголовки її граф).
 На шостому — відповідні графи таблиці заповнюються початковими даними.
 На сьомому — в графах, що містять вихідні показники, будуються формули розрахунку.
 На восьмому етапі проводиться остаточне графічне оформлення таблиці і будуються діаграми, що ілюструють табличні дані.

Проектування електронних таблиць
Постановка задачі.
Вимагається провести розрахунок заробітної платні співробітників підприємства «Надія» за I-й квартал 2006 р. Розрахунок виконується щомісячно. Розрахунки у відомостях здійснювати згідно чинному на 1января 2006 р. законодавству.
Для проведення розрахунків необхідно створити три ЕТ, відповідно за січень, лютий, березень.
Дані ЕТ аналогічні один одному і відрізняються тільки кількістю відпрацьованого працівниками підприємства днів, лікарняними, соціальною пільгою.
Додаткові змінні:
1. кількість днів за графіком;
2. розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року,
3. гранична заробітна платня, до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році
знаходяться поза таблицею.
Реквізитний склад даних таблиць однаковий і включає наступні економічні показники:
1. Номер по порядку;
2. Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Оклад;
4. Фактично відпрацьовані дні
5. Нарахована заробітна платня за відпрацьований час;
6. Лікарняний;
7. Нарахована заробітна платня;
8. Пенсіонер (ознака, того, що співробітник є пенсіонером);
9. Внески до фонду по безробіттю
10. Внески до фонду з тимчасової втраті працездатності;
11. Ознака соціальної пільги;
12. Соціальна пільга;
13. Внески до Пенсійного фонду
14. Податок з доходів фізичних осіб;
15. Сума до видачі

Алгоритм розрахунку заробітної платні.
Вхідна і вихідна інформація по розрахунку.
Розглянемо структуру економічних показників.
1. NPP - номер по порядку; тип даного - речовинний цілий, довжина - 2 знаки, точність - 0 знаків після коми;
2. FIO — прізвище, ім'я, по батькові; тип даного — символьний, довжина реквізиту - не менше 16 знаків;
3. OK – оклад, тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 2 знаки);
4. FOD – фактично відпрацьовані дні, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми);
5. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
6. SB – сума, нарахована по тимчасовій непрацездатності; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків (9(12)), з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
7. SNZ — сума нарахованої зарплатні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 3 знаки);
8. РР — ознака чи є співробітник пенсіонером; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знак, точність - 0 знаків після коми;
9. VFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
10. VFN - сума відрахувань до фонду з тимчасової непрацездатності, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
11. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знаку, точність - 0 знаків після коми;
12. SL – соціальна пільга, розміри податкових соціальних пільг, встановлених Законом №889-IV залежать від розміру мінімальної заробітної платні), тип даного — речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність - 3 знаки після коми (додаткова змінна);
13. VPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 2 знаки після коми;
14. NDFL - сума утримання податку з доходів фізичних осіб; тип даного — речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність — 2 знаки після коми;
15. SV - сума до видачі; тип даного - речовинний з фіксованою комою; 12 знаків, точність - 2 знаки після коми.
Для проведення розрахунків будуть необхідні проміжні і додаткові змінні.
KDG – кількість днів по графіку, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми) (додаткова змінна);
MINPR - розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)
PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році тип даного – речовинний фіксованій комі, 7 знаків, точність - 2 знаки після коми (додаткова змінна)
SL – соціальна пільга, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)

Алгоритм розрахунку заробітної платні
Розрахунок ведеться на підставі початкових даних, які вводяться в графи 2,3,4,6,8,12 таблиці (вхідні змінні OK, FOD, SB, РР, SL) і додаткові змінні, що знаходяться зовні таблиці.
Наступні змінні обчислюються за формулами:
1. PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році (додаткова змінна)
PRZP=ОКРВВЕРХ(MINPR*1,4;10),
2. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні обчислюється по формулі:
SNZOD = (OK/KDG)*FOD
3. SNZ – сума нарахованої заробітної платні здійснюється за формулою:
SNZ = SNZOD+SB

4. OFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю =
(0,5% з нарахованої заробітної платні, без лікарняних і не стягається з працюючих пенсіонерів)
розраховується за формулою:
OFB=ЕСЛИ(PP=0; SNZOD*0,5%;0)
5. OFN - сума відрахувань до фонду по тимчасовій непрацездатності дорівнює
(якщо SNZOD не більше розміру прожиткового мінімуму
 стягується 0,5%, з нарахованої заробітної платні,
 зверху – 1% з нарахованої заробітної платні)
УВАГА!!!
НЕ СТЯГУЄТЬСЯ З ЛІКАРНЯНИХ!!!
розраховується по формулі:
OFN=ЕСЛИ(SNZOD <=MINPR; SNZOD *0,5%; SNZOD *1%)
6. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу.
(якщо нарахована заробітна платня SNZ не перевищує PRZP- то соціальна пільга єРР=1, інакше немаєРР=0), використовуючи функцію ЕСЛИ ставимо умову:
PSL=ЕСЛИ(SNZ<=PRZP;1;0)
7. NSL – податкова соціальна пільга, розміри соціальних пільг, залежать від розміру мінімальної заробітної платні, студенти вибирають самостійно, згідно завданню, з комірок, які знаходяться зовні таблиці.
8. OPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду ((1 % від нарахованої суми до 150 грн., понад 2%) здійснюється по формулі
OPF=ЕСЛИ(SNZ<=150;SNZ*1%;SNZ*2%)
9. NDFL - розрахунок суми утримання податку з доходів фізичних осіб здійснюється у вигляді: різниці між нарахованою сумою і відрахуваннями до фондів по безробіттю, непрацездатності, пенсійний і соціальною пільгою умножається на 13%
розрахунок за існуючим законодавством виконується за формулою:
NDFL=(SNZ-OFB-OFN-OPF-NSL)*13%
10. SV - Розрахунок суми до видачі проводиться по формулі
SV= =ОКРУГЛ(SNZ –- OFB-OFN-OPF – NDFL;3)
11. Розрахунок підсумкового рядка таблиці здійснюється шляхом підсумовування даних кожного стовпця:
1. SUMОК= ;
2. SUMsnzod= ;
3. SUMsb= ;
4. SUMsnz= ;
5. SUMofb=
6. SUMofn= ;
7. SUMsl= ;
8. SUMopf= ;
9. SUMsndfl= ;
10. SUMsv =

На підставі початкових даних і алгоритму розрахунку економічних показників можна приступити до побудови ЕТ.
Створення таблиці.
Таблиця створюється у декілька етапів:
1. Введення заголовка.
2. Введення додаткових змінних.
3. Створення шапки відповідно до найменувань.
4. Заполнення таблиці початковими даними
5. У розрахункові графи ввести необхідні формули або функції відповідно до алгоритму розрахунку
6. Відредагувати дані у вигляді, зручному для читання користувача.
7. Оформити дані у вигляді таблиці (активізувати кнопку панелі Зовнішнє форматування -
8. Збереження таблиці на диску.
Продовження рішення поставленої задачі.
Нам необхідно провести розрахунок заробітної платні за 3 місяці, а ми здійснили його тільки за перший місяць – січень.
Для вирішення скоректованої задачі необхідно побудувати ще дві ЕТ — лютий і березень.
Формування і редагування таблиць
за наступні періоди.
При формуванні таблиць за лютий та березень необхідно провести копіювання одержаної таблиці.
Процедуру формування відомості лютий і березень можна провести таким чином:
Даний метод базується на розробці однієї таблиці і подальшому копіюванні її в інші листи для розміщення даних по новому розрахунковому місяцю. Для цього можна або вставити, або відкрити вже наявні нові листи ЕТ і копіювати в них поточну таблицю.
Копіювання таблиці з листа на інший лист передбачає вставку нового листа в режимі Вставка/Лист. В нижній частині ЕТ з'являться маркери найменування нових листів.

Копіювання таблиць на інший лист відбувається аналогічно копіюванню таблиць в одному листі, з автоматичною вказівкою як посилання на блок осередків імені листу.
Інший спосіб копіювання листу припускає використовування режиму Правка/Переместить/Скопировать лист. При цьому на екран видається перелік параметрів, куди слід копіювати лист. Для створення копії, а не для переміщення необхідно виставити прапорець на опцію Создавать копию.

Робота з таблицями-копіями.
Після копіювання таблиць у відповідні листи файлу ЕТ у всіх листах завантажено 3 однакові таблиці. Останні дві необхідно відредагувати для отримання розрахунків заробітної платні за лютий і березень відповідно до конкретних початкових даних за ці періоди.
Для введення початкових даних і подальшого їх редагування перейдемо на другий лист. Для введення імені листу або його перейменування необхідно двічі клацнути мишкою на імені листу і ввести нове ім'я листу. Позначимо імена листів відповідно січень, лютий, березень.
У результаті виконаних дій одержимо додаткові таблиці для перерахунку сум за лютий з ім'ям лютий і березень з ім'ям березень.
Таким чином, нами створено 3 таблиці розрахунку заробітної платні за місяцями, які знаходяться в листах січень, лютий, березень

Хід заняття:

1. Організаційний момент 3 хв.

• перевірка наявності студентів, готовності до заняття;
• провести інструктаж з техніки безпеки і правил роботи в лабораторії;
• відповіді на запитання студентів.

2. Мотивація навчальної діяльності 5 хв.
• Повідомлення теми.
• Ознайомлення зі змістом гри і необхідним матеріалом.

До цього часу усі робочі книги, що ми разгортали, містили одну заповнену таблицю і 2 порожніх. Сьогодні ми будемо працювати з робочими книгами, що містять декілька заповнених таблиць (робочих листів) для розрахунку зарплатні

Методичні рекомендації і порядок проведення операційної гри.

Учасники ділової гри під керівництвом викладача розбиваються на три групи, розподіляють між собою ролі.
Всі ігрові групи виконують однотипні завдання і захищають їх на нарадах, проведених експертною групою.
Експертна група створюється в складі 3-4-х чоловік з найбільш підготовлених студентів. При необхідності представники цієї групи консультують учасників гри. На основі звітів ігрових груп експертна група складає свій звіт і подає його керівнику гри (викладачу).
Операційна гра складається з трьох етапів.
Блок-схема гри приведена на таких сторінках.

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

3. Підготування до гри 5 хв. (перший етап гри)

Визначення функцій учасників гри.

Ігрові групи:

• бухгалтера, що розраховують зарплатню в підпрємстві „Надія”":

 Розрахунковий до відділу АСУП;
 Розрахунковий до відділу маркетингу;
 Розрахунковий до відділу АСУТП.

• Експертна група:
 Головні бухгалтера груп, що входять в розрахунковий відділ.
 Головний бухгалтер підприємства „Надія”.

4. Хід виконання роботи 50 хв. (другий етап)

Визначення завдань ролевим групам:

 Бухгалтери кожного відділу повинні:
 Розрахувати граничний розмір заробітної платні;
 Створити таблицю;
 Заповнити таблицю початковими даними;
Відповідно до алгоритму розрахувати:
 зарплатню, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 формують ознаку, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;
 створюють нові листи;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам місяців;
 роздрукувати свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я –
по батькові;
 здати звіт головному бухгалтеру підприємства на дискеті роздрукованих.

 Головні бухгалтери відділів
.
 консультують бухгалтерів своїх підприємств;
 приймають звіти від своїх бухгалтерів по мережі, на дискеті і роздрукований;
 оцінюють роботу своїх бухгалтерів;
 роблять зведений звіт по своєму відділу;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам листів бухгалтерів;
 роздруковують свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – по батькові

Головний бухгалтер підприємства "Надія"

 консультує бухгалтерів;
 приймає звіти головних бухгалтерів підприємств по мережі, на дискеті і роздруку;
 переносить звіти на свій комп'ютер;
 перейменовує листи робочої книги відповідно назвам листів головних бухгалтерів;
 робить звіт по всьому підприємству «Надія»;
 роздрукувати звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – По батькові

1. При створенні звіту з'ясувати неточності, загострити увагу на головному.
2. Перевірити і оцінити підготовленість учасників гри до її проведення.
3. Уточнити формули для розрахунків:
 зарплатні, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 ознака, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;

1. Контрольні запитання:
• Як швидше копіювати зміст комірок?
• При яких розрахунках краще використовувати абсолютну адресацію?
• Чому при розрахунку граничного розміру зарплатні, використовується функція ОКРВВЕРХ, а не ОКРУГЛВВЕРХ?
• Пригадайте, як перейти від одного листу до іншого (2 способи за допомогою кнопок прокрутки ярличків і швидший: з контекстного меню).
• Що необхідно використовувати при введенні даних з іншого листа свого файлу?
• Чим відрізняється введення даних зі свого файлу від введення даних з іншого файлу?
• Що треба зробити для перейменування листа,?

2. Підсумкова частина 17 хв. (третій етап)

1. Аналіз і оцінка результату звітів головних бухгалтерів груп головному бухгалтеру підприємства.
2. Оцінка результатів ігрових груп, визначення крашої групи.
Як арбітр виступає викладач. Протягом всієї гри він стежить за роботою ігрових груп, контролює виконання ними своїх функцій і завдань, вирішує суперечні питання, при необхідності консультує і надає практичні допомоги при рішенні питань, уважно стежить за правильністю формування практичних навиків, дотримання техніки безпеки.

Підводячи підсумки заняття необхідно виявити:
• Чи справилися з своїми функціональними обов'язками учасники гри, наголосити на позитивних сторонах, недоліках.
• Викладачу оцінити роботу кожного учасника гри, прокоментувати оцінки.
• Ігрова діяльність учасників оцінюється по 5-бальній системі з урахуванням всіх видів діяльності: теоретична підготовка, практичні навички, ретельність в роботі і т.д.

Література
1. В. Дьяконов, Ю. Новиков, В. Рычков Питер, 2000 ,"Компьютер для студента", стор. 93 - 104.
2. "Сборник, операционных игр, конкретных ситуаций и практических задач" под редакцией В.И. Матирко. Метод. пособие. М.-: Высшая школа. 1991.
3. В. Пикуза, А. Гаращенко. Экономические и Финансовые расчеты в MS-Excel. Питер, 2003, BHV, Киев, 2003, - 400 с.
4. А. Афоничкин, В. Акимов. Разработка Бизнес-приложений в экономике на базе MS-Excel, Диалог - МИФИ, 2003. – 416 с.
5. Вестник Налоговой службы Украины №4, 2006

Викладач Лігачова З.К.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
З ТЕМИ:
Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні

Маріуполь

Методична розробка з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» з теми: «Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні» підготувала Лігачова Зінаїда Костянтинівна, викладач вищої категорії Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії обліково-фінансових дисциплін (протокол №___від «___» ____________201- р.)
Голова циклової комісії______________О.В. Францева
Методичні рекомендації
і порядок проведення заняття.
Засоби ЕТ дозволяють достатньо швидко і просто створювати документи.
Рішення простих економічних задач ґрунтується на формуванні вихідних електронних документів довільної складності і проводиться у декілька етапів.
 На першому етапі здійснюються аналіз проблеми і постановка задачі.
 На другому - визначається система вхідної, вихідної і проміжної інформації, аналізується структура показників.
 На третьому - проводиться формалізація задачі і складається алгоритм розрахунку.
 На четвертому - будується форма вихідного документа і визначаються формати і тип кожного показника з таблиці.
 На п'ятому - оформляються заголовок і "шапка" (верхня частина таблиці, що включає заголовки її граф).
 На шостому — відповідні графи таблиці заповнюються початковими даними.
 На сьомому — в графах, що містять вихідні показники, будуються формули розрахунку.
 На восьмому етапі проводиться остаточне графічне оформлення таблиці і будуються діаграми, що ілюструють табличні дані.

Проектування електронних таблиць
Постановка задачі.
Вимагається провести розрахунок заробітної платні співробітників підприємства «Надія» за I-й квартал 2006 р. Розрахунок виконується щомісячно. Розрахунки у відомостях здійснювати згідно чинному на 1января 2006 р. законодавству.
Для проведення розрахунків необхідно створити три ЕТ, відповідно за січень, лютий, березень.
Дані ЕТ аналогічні один одному і відрізняються тільки кількістю відпрацьованого працівниками підприємства днів, лікарняними, соціальною пільгою.
Додаткові змінні:
1. кількість днів за графіком;
2. розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року,
3. гранична заробітна платня, до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році
знаходяться поза таблицею.
Реквізитний склад даних таблиць однаковий і включає наступні економічні показники:
1. Номер по порядку;
2. Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Оклад;
4. Фактично відпрацьовані дні
5. Нарахована заробітна платня за відпрацьований час;
6. Лікарняний;
7. Нарахована заробітна платня;
8. Пенсіонер (ознака, того, що співробітник є пенсіонером);
9. Внески до фонду по безробіттю
10. Внески до фонду з тимчасової втраті працездатності;
11. Ознака соціальної пільги;
12. Соціальна пільга;
13. Внески до Пенсійного фонду
14. Податок з доходів фізичних осіб;
15. Сума до видачі

Алгоритм розрахунку заробітної платні.
Вхідна і вихідна інформація по розрахунку.
Розглянемо структуру економічних показників.
1. NPP - номер по порядку; тип даного - речовинний цілий, довжина - 2 знаки, точність - 0 знаків після коми;
2. FIO — прізвище, ім'я, по батькові; тип даного — символьний, довжина реквізиту - не менше 16 знаків;
3. OK – оклад, тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 2 знаки);
4. FOD – фактично відпрацьовані дні, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми);
5. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
6. SB – сума, нарахована по тимчасовій непрацездатності; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків (9(12)), з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
7. SNZ — сума нарахованої зарплатні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 3 знаки);
8. РР — ознака чи є співробітник пенсіонером; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знак, точність - 0 знаків після коми;
9. VFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
10. VFN - сума відрахувань до фонду з тимчасової непрацездатності, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
11. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знаку, точність - 0 знаків після коми;
12. SL – соціальна пільга, розміри податкових соціальних пільг, встановлених Законом №889-IV залежать від розміру мінімальної заробітної платні), тип даного — речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність - 3 знаки після коми (додаткова змінна);
13. VPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 2 знаки після коми;
14. NDFL - сума утримання податку з доходів фізичних осіб; тип даного — речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність — 2 знаки після коми;
15. SV - сума до видачі; тип даного - речовинний з фіксованою комою; 12 знаків, точність - 2 знаки після коми.
Для проведення розрахунків будуть необхідні проміжні і додаткові змінні.
KDG – кількість днів по графіку, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми) (додаткова змінна);
MINPR - розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)
PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році тип даного – речовинний фіксованій комі, 7 знаків, точність - 2 знаки після коми (додаткова змінна)
SL – соціальна пільга, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)

Алгоритм розрахунку заробітної платні
Розрахунок ведеться на підставі початкових даних, які вводяться в графи 2,3,4,6,8,12 таблиці (вхідні змінні OK, FOD, SB, РР, SL) і додаткові змінні, що знаходяться зовні таблиці.
Наступні змінні обчислюються за формулами:
1. PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році (додаткова змінна)
PRZP=ОКРВВЕРХ(MINPR*1,4;10),
2. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні обчислюється по формулі:
SNZOD = (OK/KDG)*FOD
3. SNZ – сума нарахованої заробітної платні здійснюється за формулою:
SNZ = SNZOD+SB

4. OFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю =
(0,5% з нарахованої заробітної платні, без лікарняних і не стягається з працюючих пенсіонерів)
розраховується за формулою:
OFB=ЕСЛИ(PP=0; SNZOD*0,5%;0)
5. OFN - сума відрахувань до фонду по тимчасовій непрацездатності дорівнює
(якщо SNZOD не більше розміру прожиткового мінімуму
 стягується 0,5%, з нарахованої заробітної платні,
 зверху – 1% з нарахованої заробітної платні)
УВАГА!!!
НЕ СТЯГУЄТЬСЯ З ЛІКАРНЯНИХ!!!
розраховується по формулі:
OFN=ЕСЛИ(SNZOD <=MINPR; SNZOD *0,5%; SNZOD *1%)
6. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу.
(якщо нарахована заробітна платня SNZ не перевищує PRZP- то соціальна пільга єРР=1, інакше немаєРР=0), використовуючи функцію ЕСЛИ ставимо умову:
PSL=ЕСЛИ(SNZ<=PRZP;1;0)
7. NSL – податкова соціальна пільга, розміри соціальних пільг, залежать від розміру мінімальної заробітної платні, студенти вибирають самостійно, згідно завданню, з комірок, які знаходяться зовні таблиці.
8. OPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду ((1 % від нарахованої суми до 150 грн., понад 2%) здійснюється по формулі
OPF=ЕСЛИ(SNZ<=150;SNZ*1%;SNZ*2%)
9. NDFL - розрахунок суми утримання податку з доходів фізичних осіб здійснюється у вигляді: різниці між нарахованою сумою і відрахуваннями до фондів по безробіттю, непрацездатності, пенсійний і соціальною пільгою умножається на 13%
розрахунок за існуючим законодавством виконується за формулою:
NDFL=(SNZ-OFB-OFN-OPF-NSL)*13%
10. SV - Розрахунок суми до видачі проводиться по формулі
SV= =ОКРУГЛ(SNZ –- OFB-OFN-OPF – NDFL;3)
11. Розрахунок підсумкового рядка таблиці здійснюється шляхом підсумовування даних кожного стовпця:
1. SUMОК= ;
2. SUMsnzod= ;
3. SUMsb= ;
4. SUMsnz= ;
5. SUMofb=
6. SUMofn= ;
7. SUMsl= ;
8. SUMopf= ;
9. SUMsndfl= ;
10. SUMsv =

На підставі початкових даних і алгоритму розрахунку економічних показників можна приступити до побудови ЕТ.
Створення таблиці.
Таблиця створюється у декілька етапів:
1. Введення заголовка.
2. Введення додаткових змінних.
3. Створення шапки відповідно до найменувань.
4. Заполнення таблиці початковими даними
5. У розрахункові графи ввести необхідні формули або функції відповідно до алгоритму розрахунку
6. Відредагувати дані у вигляді, зручному для читання користувача.
7. Оформити дані у вигляді таблиці (активізувати кнопку панелі Зовнішнє форматування -
8. Збереження таблиці на диску.
Продовження рішення поставленої задачі.
Нам необхідно провести розрахунок заробітної платні за 3 місяці, а ми здійснили його тільки за перший місяць – січень.
Для вирішення скоректованої задачі необхідно побудувати ще дві ЕТ — лютий і березень.
Формування і редагування таблиць
за наступні періоди.
При формуванні таблиць за лютий та березень необхідно провести копіювання одержаної таблиці.
Процедуру формування відомості лютий і березень можна провести таким чином:
Даний метод базується на розробці однієї таблиці і подальшому копіюванні її в інші листи для розміщення даних по новому розрахунковому місяцю. Для цього можна або вставити, або відкрити вже наявні нові листи ЕТ і копіювати в них поточну таблицю.
Копіювання таблиці з листа на інший лист передбачає вставку нового листа в режимі Вставка/Лист. В нижній частині ЕТ з'являться маркери найменування нових листів.

Копіювання таблиць на інший лист відбувається аналогічно копіюванню таблиць в одному листі, з автоматичною вказівкою як посилання на блок осередків імені листу.
Інший спосіб копіювання листу припускає використовування режиму Правка/Переместить/Скопировать лист. При цьому на екран видається перелік параметрів, куди слід копіювати лист. Для створення копії, а не для переміщення необхідно виставити прапорець на опцію Создавать копию.

Робота з таблицями-копіями.
Після копіювання таблиць у відповідні листи файлу ЕТ у всіх листах завантажено 3 однакові таблиці. Останні дві необхідно відредагувати для отримання розрахунків заробітної платні за лютий і березень відповідно до конкретних початкових даних за ці періоди.
Для введення початкових даних і подальшого їх редагування перейдемо на другий лист. Для введення імені листу або його перейменування необхідно двічі клацнути мишкою на імені листу і ввести нове ім'я листу. Позначимо імена листів відповідно січень, лютий, березень.
У результаті виконаних дій одержимо додаткові таблиці для перерахунку сум за лютий з ім'ям лютий і березень з ім'ям березень.
Таким чином, нами створено 3 таблиці розрахунку заробітної платні за місяцями, які знаходяться в листах січень, лютий, березень

Хід заняття:

1. Організаційний момент 3 хв.

• перевірка наявності студентів, готовності до заняття;
• провести інструктаж з техніки безпеки і правил роботи в лабораторії;
• відповіді на запитання студентів.

2. Мотивація навчальної діяльності 5 хв.
• Повідомлення теми.
• Ознайомлення зі змістом гри і необхідним матеріалом.

До цього часу усі робочі книги, що ми разгортали, містили одну заповнену таблицю і 2 порожніх. Сьогодні ми будемо працювати з робочими книгами, що містять декілька заповнених таблиць (робочих листів) для розрахунку зарплатні

Методичні рекомендації і порядок проведення операційної гри.

Учасники ділової гри під керівництвом викладача розбиваються на три групи, розподіляють між собою ролі.
Всі ігрові групи виконують однотипні завдання і захищають їх на нарадах, проведених експертною групою.
Експертна група створюється в складі 3-4-х чоловік з найбільш підготовлених студентів. При необхідності представники цієї групи консультують учасників гри. На основі звітів ігрових груп експертна група складає свій звіт і подає його керівнику гри (викладачу).
Операційна гра складається з трьох етапів.
Блок-схема гри приведена на таких сторінках.

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

3. Підготування до гри 5 хв. (перший етап гри)

Визначення функцій учасників гри.

Ігрові групи:

• бухгалтера, що розраховують зарплатню в підпрємстві „Надія”":

 Розрахунковий до відділу АСУП;
 Розрахунковий до відділу маркетингу;
 Розрахунковий до відділу АСУТП.

• Експертна група:
 Головні бухгалтера груп, що входять в розрахунковий відділ.
 Головний бухгалтер підприємства „Надія”.

4. Хід виконання роботи 50 хв. (другий етап)

Визначення завдань ролевим групам:

 Бухгалтери кожного відділу повинні:
 Розрахувати граничний розмір заробітної платні;
 Створити таблицю;
 Заповнити таблицю початковими даними;
Відповідно до алгоритму розрахувати:
 зарплатню, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 формують ознаку, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;
 створюють нові листи;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам місяців;
 роздрукувати свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я –
по батькові;
 здати звіт головному бухгалтеру підприємства на дискеті роздрукованих.

 Головні бухгалтери відділів
.
 консультують бухгалтерів своїх підприємств;
 приймають звіти від своїх бухгалтерів по мережі, на дискеті і роздрукований;
 оцінюють роботу своїх бухгалтерів;
 роблять зведений звіт по своєму відділу;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам листів бухгалтерів;
 роздруковують свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – по батькові

Головний бухгалтер підприємства "Надія"

 консультує бухгалтерів;
 приймає звіти головних бухгалтерів підприємств по мережі, на дискеті і роздруку;
 переносить звіти на свій комп'ютер;
 перейменовує листи робочої книги відповідно назвам листів головних бухгалтерів;
 робить звіт по всьому підприємству «Надія»;
 роздрукувати звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – По батькові

1. При створенні звіту з'ясувати неточності, загострити увагу на головному.
2. Перевірити і оцінити підготовленість учасників гри до її проведення.
3. Уточнити формули для розрахунків:
 зарплатні, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 ознака, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;

1. Контрольні запитання:
• Як швидше копіювати зміст комірок?
• При яких розрахунках краще використовувати абсолютну адресацію?
• Чому при розрахунку граничного розміру зарплатні, використовується функція ОКРВВЕРХ, а не ОКРУГЛВВЕРХ?
• Пригадайте, як перейти від одного листу до іншого (2 способи за допомогою кнопок прокрутки ярличків і швидший: з контекстного меню).
• Що необхідно використовувати при введенні даних з іншого листа свого файлу?
• Чим відрізняється введення даних зі свого файлу від введення даних з іншого файлу?
• Що треба зробити для перейменування листа,?

2. Підсумкова частина 17 хв. (третій етап)

1. Аналіз і оцінка результату звітів головних бухгалтерів груп головному бухгалтеру підприємства.
2. Оцінка результатів ігрових груп, визначення крашої групи.
Як арбітр виступає викладач. Протягом всієї гри він стежить за роботою ігрових груп, контролює виконання ними своїх функцій і завдань, вирішує суперечні питання, при необхідності консультує і надає практичні допомоги при рішенні питань, уважно стежить за правильністю формування практичних навиків, дотримання техніки безпеки.

Підводячи підсумки заняття необхідно виявити:
• Чи справилися з своїми функціональними обов'язками учасники гри, наголосити на позитивних сторонах, недоліках.
• Викладачу оцінити роботу кожного учасника гри, прокоментувати оцінки.
• Ігрова діяльність учасників оцінюється по 5-бальній системі з урахуванням всіх видів діяльності: теоретична підготовка, практичні навички, ретельність в роботі і т.д.

Література
1. В. Дьяконов, Ю. Новиков, В. Рычков Питер, 2000 ,"Компьютер для студента", стор. 93 - 104.
2. "Сборник, операционных игр, конкретных ситуаций и практических задач" под редакцией В.И. Матирко. Метод. пособие. М.-: Высшая школа. 1991.
3. В. Пикуза, А. Гаращенко. Экономические и Финансовые расчеты в MS-Excel. Питер, 2003, BHV, Киев, 2003, - 400 с.
4. А. Афоничкин, В. Акимов. Разработка Бизнес-приложений в экономике на базе MS-Excel, Диалог - МИФИ, 2003. – 416 с.
5. Вестник Налоговой службы Украины №4, 2006

Викладач Лігачова З.К.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
З ТЕМИ:
Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні

Маріуполь

Методична розробка з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» з теми: «Використання багатосторінкових книжок Microsoft Excel для розрахунку зарплатні» підготувала Лігачова Зінаїда Костянтинівна, викладач вищої категорії Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії обліково-фінансових дисциплін (протокол №___від «___» ____________201- р.)
Голова циклової комісії______________О.В. Францева
Методичні рекомендації
і порядок проведення заняття.
Засоби ЕТ дозволяють достатньо швидко і просто створювати документи.
Рішення простих економічних задач ґрунтується на формуванні вихідних електронних документів довільної складності і проводиться у декілька етапів.
 На першому етапі здійснюються аналіз проблеми і постановка задачі.
 На другому - визначається система вхідної, вихідної і проміжної інформації, аналізується структура показників.
 На третьому - проводиться формалізація задачі і складається алгоритм розрахунку.
 На четвертому - будується форма вихідного документа і визначаються формати і тип кожного показника з таблиці.
 На п'ятому - оформляються заголовок і "шапка" (верхня частина таблиці, що включає заголовки її граф).
 На шостому — відповідні графи таблиці заповнюються початковими даними.
 На сьомому — в графах, що містять вихідні показники, будуються формули розрахунку.
 На восьмому етапі проводиться остаточне графічне оформлення таблиці і будуються діаграми, що ілюструють табличні дані.

Проектування електронних таблиць
Постановка задачі.
Вимагається провести розрахунок заробітної платні співробітників підприємства «Надія» за I-й квартал 2006 р. Розрахунок виконується щомісячно. Розрахунки у відомостях здійснювати згідно чинному на 1января 2006 р. законодавству.
Для проведення розрахунків необхідно створити три ЕТ, відповідно за січень, лютий, березень.
Дані ЕТ аналогічні один одному і відрізняються тільки кількістю відпрацьованого працівниками підприємства днів, лікарняними, соціальною пільгою.
Додаткові змінні:
1. кількість днів за графіком;
2. розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року,
3. гранична заробітна платня, до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році
знаходяться поза таблицею.
Реквізитний склад даних таблиць однаковий і включає наступні економічні показники:
1. Номер по порядку;
2. Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Оклад;
4. Фактично відпрацьовані дні
5. Нарахована заробітна платня за відпрацьований час;
6. Лікарняний;
7. Нарахована заробітна платня;
8. Пенсіонер (ознака, того, що співробітник є пенсіонером);
9. Внески до фонду по безробіттю
10. Внески до фонду з тимчасової втраті працездатності;
11. Ознака соціальної пільги;
12. Соціальна пільга;
13. Внески до Пенсійного фонду
14. Податок з доходів фізичних осіб;
15. Сума до видачі

Алгоритм розрахунку заробітної платні.
Вхідна і вихідна інформація по розрахунку.
Розглянемо структуру економічних показників.
1. NPP - номер по порядку; тип даного - речовинний цілий, довжина - 2 знаки, точність - 0 знаків після коми;
2. FIO — прізвище, ім'я, по батькові; тип даного — символьний, довжина реквізиту - не менше 16 знаків;
3. OK – оклад, тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 2 знаки);
4. FOD – фактично відпрацьовані дні, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми);
5. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
6. SB – сума, нарахована по тимчасовій непрацездатності; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків (9(12)), з них 3 знаки після коми (точність - 3 знаки);
7. SNZ — сума нарахованої зарплатні; тип даного — речовинний з фіксованою комою, загальна довжина даного не менше 12 знаків, з них 2 знаки після коми (точність - 3 знаки);
8. РР — ознака чи є співробітник пенсіонером; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знак, точність - 0 знаків після коми;
9. VFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
10. VFN - сума відрахувань до фонду з тимчасової непрацездатності, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 3 знаки після коми;
11. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу; тип даного - речовинний цілий, довжина - 1 знаку, точність - 0 знаків після коми;
12. SL – соціальна пільга, розміри податкових соціальних пільг, встановлених Законом №889-IV залежать від розміру мінімальної заробітної платні), тип даного — речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність - 3 знаки після коми (додаткова змінна);
13. VPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду, тип даного - речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність - 2 знаки після коми;
14. NDFL - сума утримання податку з доходів фізичних осіб; тип даного — речовинний з фіксованою комою, 11 знаків, точність — 2 знаки після коми;
15. SV - сума до видачі; тип даного - речовинний з фіксованою комою; 12 знаків, точність - 2 знаки після коми.
Для проведення розрахунків будуть необхідні проміжні і додаткові змінні.
KDG – кількість днів по графіку, тип даного — речовинний цілий, загальна довжина даного не менше 2 знаків (точність - 0 знаків після коми) (додаткова змінна);
MINPR - розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць 2006 року, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)
PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році тип даного – речовинний фіксованій комі, 7 знаків, точність - 2 знаки після коми (додаткова змінна)
SL – соціальна пільга, тип даного – речовинний з фіксованою комою, 7 знаків, точність – 2 - знаку після коми (додаткова змінна)

Алгоритм розрахунку заробітної платні
Розрахунок ведеться на підставі початкових даних, які вводяться в графи 2,3,4,6,8,12 таблиці (вхідні змінні OK, FOD, SB, РР, SL) і додаткові змінні, що знаходяться зовні таблиці.
Наступні змінні обчислюються за формулами:
1. PRZP гранична заробітна платня до якої можна застосовувати податкову соціальну пільгу в 2006 році (додаткова змінна)
PRZP=ОКРВВЕРХ(MINPR*1,4;10),
2. SNZOD — сума нарахованої заробітної платні за відпрацьовані дні обчислюється по формулі:
SNZOD = (OK/KDG)*FOD
3. SNZ – сума нарахованої заробітної платні здійснюється за формулою:
SNZ = SNZOD+SB

4. OFB - сума відрахувань до фонду по безробіттю =
(0,5% з нарахованої заробітної платні, без лікарняних і не стягається з працюючих пенсіонерів)
розраховується за формулою:
OFB=ЕСЛИ(PP=0; SNZOD*0,5%;0)
5. OFN - сума відрахувань до фонду по тимчасовій непрацездатності дорівнює
(якщо SNZOD не більше розміру прожиткового мінімуму
 стягується 0,5%, з нарахованої заробітної платні,
 зверху – 1% з нарахованої заробітної платні)
УВАГА!!!
НЕ СТЯГУЄТЬСЯ З ЛІКАРНЯНИХ!!!
розраховується по формулі:
OFN=ЕСЛИ(SNZOD <=MINPR; SNZOD *0,5%; SNZOD *1%)
6. PSL - ознака чи має співробітник соціальну пільгу.
(якщо нарахована заробітна платня SNZ не перевищує PRZP- то соціальна пільга єРР=1, інакше немаєРР=0), використовуючи функцію ЕСЛИ ставимо умову:
PSL=ЕСЛИ(SNZ<=PRZP;1;0)
7. NSL – податкова соціальна пільга, розміри соціальних пільг, залежать від розміру мінімальної заробітної платні, студенти вибирають самостійно, згідно завданню, з комірок, які знаходяться зовні таблиці.
8. OPF - сума відрахувань до Пенсійного фонду ((1 % від нарахованої суми до 150 грн., понад 2%) здійснюється по формулі
OPF=ЕСЛИ(SNZ<=150;SNZ*1%;SNZ*2%)
9. NDFL - розрахунок суми утримання податку з доходів фізичних осіб здійснюється у вигляді: різниці між нарахованою сумою і відрахуваннями до фондів по безробіттю, непрацездатності, пенсійний і соціальною пільгою умножається на 13%
розрахунок за існуючим законодавством виконується за формулою:
NDFL=(SNZ-OFB-OFN-OPF-NSL)*13%
10. SV - Розрахунок суми до видачі проводиться по формулі
SV= =ОКРУГЛ(SNZ –- OFB-OFN-OPF – NDFL;3)
11. Розрахунок підсумкового рядка таблиці здійснюється шляхом підсумовування даних кожного стовпця:
1. SUMОК= ;
2. SUMsnzod= ;
3. SUMsb= ;
4. SUMsnz= ;
5. SUMofb=
6. SUMofn= ;
7. SUMsl= ;
8. SUMopf= ;
9. SUMsndfl= ;
10. SUMsv =

На підставі початкових даних і алгоритму розрахунку економічних показників можна приступити до побудови ЕТ.
Створення таблиці.
Таблиця створюється у декілька етапів:
1. Введення заголовка.
2. Введення додаткових змінних.
3. Створення шапки відповідно до найменувань.
4. Заполнення таблиці початковими даними
5. У розрахункові графи ввести необхідні формули або функції відповідно до алгоритму розрахунку
6. Відредагувати дані у вигляді, зручному для читання користувача.
7. Оформити дані у вигляді таблиці (активізувати кнопку панелі Зовнішнє форматування -
8. Збереження таблиці на диску.
Продовження рішення поставленої задачі.
Нам необхідно провести розрахунок заробітної платні за 3 місяці, а ми здійснили його тільки за перший місяць – січень.
Для вирішення скоректованої задачі необхідно побудувати ще дві ЕТ — лютий і березень.
Формування і редагування таблиць
за наступні періоди.
При формуванні таблиць за лютий та березень необхідно провести копіювання одержаної таблиці.
Процедуру формування відомості лютий і березень можна провести таким чином:
Даний метод базується на розробці однієї таблиці і подальшому копіюванні її в інші листи для розміщення даних по новому розрахунковому місяцю. Для цього можна або вставити, або відкрити вже наявні нові листи ЕТ і копіювати в них поточну таблицю.
Копіювання таблиці з листа на інший лист передбачає вставку нового листа в режимі Вставка/Лист. В нижній частині ЕТ з'являться маркери найменування нових листів.

Копіювання таблиць на інший лист відбувається аналогічно копіюванню таблиць в одному листі, з автоматичною вказівкою як посилання на блок осередків імені листу.
Інший спосіб копіювання листу припускає використовування режиму Правка/Переместить/Скопировать лист. При цьому на екран видається перелік параметрів, куди слід копіювати лист. Для створення копії, а не для переміщення необхідно виставити прапорець на опцію Создавать копию.

Робота з таблицями-копіями.
Після копіювання таблиць у відповідні листи файлу ЕТ у всіх листах завантажено 3 однакові таблиці. Останні дві необхідно відредагувати для отримання розрахунків заробітної платні за лютий і березень відповідно до конкретних початкових даних за ці періоди.
Для введення початкових даних і подальшого їх редагування перейдемо на другий лист. Для введення імені листу або його перейменування необхідно двічі клацнути мишкою на імені листу і ввести нове ім'я листу. Позначимо імена листів відповідно січень, лютий, березень.
У результаті виконаних дій одержимо додаткові таблиці для перерахунку сум за лютий з ім'ям лютий і березень з ім'ям березень.
Таким чином, нами створено 3 таблиці розрахунку заробітної платні за місяцями, які знаходяться в листах січень, лютий, березень

Хід заняття:

1. Організаційний момент 3 хв.

• перевірка наявності студентів, готовності до заняття;
• провести інструктаж з техніки безпеки і правил роботи в лабораторії;
• відповіді на запитання студентів.

2. Мотивація навчальної діяльності 5 хв.
• Повідомлення теми.
• Ознайомлення зі змістом гри і необхідним матеріалом.

До цього часу усі робочі книги, що ми разгортали, містили одну заповнену таблицю і 2 порожніх. Сьогодні ми будемо працювати з робочими книгами, що містять декілька заповнених таблиць (робочих листів) для розрахунку зарплатні

Методичні рекомендації і порядок проведення операційної гри.

Учасники ділової гри під керівництвом викладача розбиваються на три групи, розподіляють між собою ролі.
Всі ігрові групи виконують однотипні завдання і захищають їх на нарадах, проведених експертною групою.
Експертна група створюється в складі 3-4-х чоловік з найбільш підготовлених студентів. При необхідності представники цієї групи консультують учасників гри. На основі звітів ігрових груп експертна група складає свій звіт і подає його керівнику гри (викладачу).
Операційна гра складається з трьох етапів.
Блок-схема гри приведена на таких сторінках.

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

Блок - схема операційної гри з теми:
"Розрахунок зарплатні"

3. Підготування до гри 5 хв. (перший етап гри)

Визначення функцій учасників гри.

Ігрові групи:

• бухгалтера, що розраховують зарплатню в підпрємстві „Надія”":

 Розрахунковий до відділу АСУП;
 Розрахунковий до відділу маркетингу;
 Розрахунковий до відділу АСУТП.

• Експертна група:
 Головні бухгалтера груп, що входять в розрахунковий відділ.
 Головний бухгалтер підприємства „Надія”.

4. Хід виконання роботи 50 хв. (другий етап)

Визначення завдань ролевим групам:

 Бухгалтери кожного відділу повинні:
 Розрахувати граничний розмір заробітної платні;
 Створити таблицю;
 Заповнити таблицю початковими даними;
Відповідно до алгоритму розрахувати:
 зарплатню, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 формують ознаку, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;
 створюють нові листи;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам місяців;
 роздрукувати свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я –
по батькові;
 здати звіт головному бухгалтеру підприємства на дискеті роздрукованих.

 Головні бухгалтери відділів
.
 консультують бухгалтерів своїх підприємств;
 приймають звіти від своїх бухгалтерів по мережі, на дискеті і роздрукований;
 оцінюють роботу своїх бухгалтерів;
 роблять зведений звіт по своєму відділу;
 перейменовують листи робочої книги відповідно назвам листів бухгалтерів;
 роздруковують свій звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – по батькові

Головний бухгалтер підприємства "Надія"

 консультує бухгалтерів;
 приймає звіти головних бухгалтерів підприємств по мережі, на дискеті і роздруку;
 переносить звіти на свій комп'ютер;
 перейменовує листи робочої книги відповідно назвам листів головних бухгалтерів;
 робить звіт по всьому підприємству «Надія»;
 роздрукувати звіт з нижнім колонтитулом: Підприємство – Відділ - посада Прізвище Ім'я – По батькові

1. При створенні звіту з'ясувати неточності, загострити увагу на головному.
2. Перевірити і оцінити підготовленість учасників гри до її проведення.
3. Уточнити формули для розрахунків:
 зарплатні, за відпрацьовані дні;
 всього нараховано;
 внески до фонду по безробіттю;
 внески до фонду з тимчасової втрати працездатності;
 внески до Пенсійного фонду;
 суму утримання податку з доходів фізичних осіб;
 суми до видачі;
 ознака, чи має співробітник соціальну пільгу;
 вибрати соціальну пільгу, якщо ознака соціальної пільги рівна 1;
 підсумкові рядки таблиці;

1. Контрольні запитання:
• Як швидше копіювати зміст комірок?
• При яких розрахунках краще використовувати абсолютну адресацію?
• Чому при розрахунку граничного розміру зарплатні, використовується функція ОКРВВЕРХ, а не ОКРУГЛВВЕРХ?
• Пригадайте, як перейти від одного листу до іншого (2 способи за допомогою кнопок прокрутки ярличків і швидший: з контекстного меню).
• Що необхідно використовувати при введенні даних з іншого листа свого файлу?
• Чим відрізняється введення даних зі свого файлу від введення даних з іншого файлу?
• Що треба зробити для перейменування листа,?

2. Підсумкова частина 17 хв. (третій етап)

1. Аналіз і оцінка результату звітів головних бухгалтерів груп головному бухгалтеру підприємства.
2. Оцінка результатів ігрових груп, визначення крашої групи.
Як арбітр виступає викладач. Протягом всієї гри він стежить за роботою ігрових груп, контролює виконання ними своїх функцій і завдань, вирішує суперечні питання, при необхідності консультує і надає практичні допомоги при рішенні питань, уважно стежить за правильністю формування практичних навиків, дотримання техніки безпеки.

Підводячи підсумки заняття необхідно виявити:
• Чи справилися з своїми функціональними обов'язками учасники гри, наголосити на позитивних сторонах, недоліках.
• Викладачу оцінити роботу кожного учасника гри, прокоментувати оцінки.
• Ігрова діяльність учасників оцінюється по 5-бальній системі з урахуванням всіх видів діяльності: теоретична підготовка, практичні навички, ретельність в роботі і т.д.

Література
1. В. Дьяконов, Ю. Новиков, В. Рычков Питер, 2000 ,"Компьютер для студента", стор. 93 - 104.
2. "Сборник, операционных игр, конкретных ситуаций и практических задач" под редакцией В.И. Матирко. Метод. пособие. М.-: Высшая школа. 1991.
3. В. Пикуза, А. Гаращенко. Экономические и Финансовые расчеты в MS-Excel. Питер, 2003, BHV, Киев, 2003, - 400 с.
4. А. Афоничкин, В. Акимов. Разработка Бизнес-приложений в экономике на базе MS-Excel, Диалог - МИФИ, 2003. – 416 с.
5. Вестник Налоговой службы Украины №4, 2006

Викладач Лігачова З.К.

Автор: 

Лігачова З.К

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі